Olakšice za pacijente: Lijekovi za tri mjeseca

Screenshot 2 118
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
MARKETING

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo još krajem marta omogućio je pacijentima sa hroničnim oboljenjima u KS-u produženje redovne tromjesečne terapije za dodatna tri mjeseca. Cijeli proces izdavanja lijekova odvija se elektronskim putem, navode iz Zavoda. Pacijenti tako neće morati pozivati svoje ljekare za produženje terapije, a smanjiće se opterećenje telefonskih linija domova zdravlja u glavnom gradu, što je veoma važno, imajući u vidu epidemiološke prilike.

UGOVORNE APOTEKE

Recepti koji će biti automatski produženi će se moći realizovati u svim ugovornim apotekama u kojima osiguranici inače realizuju svoje recepte i podižu lijekove, i to na isti način i u rokovima kao da je to uradio direktno ovlašteni ljekar.

– Ovo praktično znači da hronični pacijenti, koji već koriste lijekove, u naredna tri mjeseca više neće morati pozivati svoje ljekare porodične medicine kako bi im oni produžili tromjesečnu terapiju elektronskim putem, već će ti recepti elektronskim putem biti automatski dostavljeni ugovornim apotekama, gdje će ih pacijenti moći realizovati na isti način kao da su ih propisali njihovi ljekari, pojašnjavaju iz Zavoda.

Zavod zdravstvenog osiguranja KS-a je ovu važnu aktivnost omogućio zahvaljujući mogućnostima Centralnog informacionog sistem putem kojeg se propisuju elektronski recepti i elektronska tromjesečna terapija.

Već duže vrijeme u Bosni i Hercegovini, zavisno od kantona do kantona, preferira se za pacijente koji su hronični bolesnici, kao što su pacijenti koji boluju od hipertenzije, dijabetesa…, da im ljekari porodične medicine izdaju tromjesečne recepte. To znači za pacijenta da ne mora svaki put ići u svoju ambulantu porodične medicine, nego sa svojom zdravstvenom iskaznicom svaki treći mjesec dolazi u apoteku i podiže standardnu terapiju za svoje hronične bolesti.

– Na taj način smanjuje se pritisak na ambulante porodične medicine s jedne strane, a, s druge, olakšava se pacijentu da se ne mora najavljivati i odlaziti kod svog porodičnog ljekara i ne mora gubiti vrijeme na čekanje u redu. Tako pacijent za ta tri mjeseca, ukoliko nema oscilacija u zdravstvenom stanju, a radi se o hroničnoj bolesti, ne mora da ide kod porodičnog doktora, nego samo prati taj termin i dolazi da podigne svoju terapiju za taj tekući mjesec, kaže mr. ph. Zahida Binakaj, naglašavajući kako su takva iskustva diljem savremenih zemalja u Zapadnoj Evropi odavno prisutna, što olakšava pacijentima da podignu lijekove za duži period.

– Za ovakav način izdavanja lijekova neophodno je obezbijediti IT informatičku podršku, elektronske knjižice, odnosno elektronsko skidanje recepata. Sva komunikacija između apoteke i porodičnog doktora odvija se zahvaljujući elektronskom receptu, kaže mr. ph. Zahida Binakaj.

Posljednjih godina, a negdje su i duža iskustva, polako se uvodi ovakav način izdavanja lijekova i u oblasti porodične medicine na teritoriji BiH.

DOZA LIJEKA

Ovakav način podizanja neophodne terapije, uz izdavanje tromjesečnih elektronskih recepata, omogućen je, kazuje mr. Binakaj, i u Zeničko-dobojskom kantonu.

– Podatke o pacijentu, kada on dođe u apoteku da podigne lijekove, dobijemo na osnovu njegovog matičnog broja, kada je dolazio, koji lijek je dobio, kako je izdozirano, objašnjava mr. Binakaj, ukazujući na to kako je ovakav način rada velika olakšica za ljekare i pacijente, a prije svega, i za magistre farmacije.