OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE: Informacije o stanju na terenu

Podijelite vijest

Općinski štab civilne zaštite Zenica nastavlja pratiti i redovno analizirati stanje na području općine pogođenom poplavama. I jutrošnjom sjednicom Štaba predsjedavao je načelnik općine Husejin Smajlović.

Generalni zaključak sa jutrošnje sjednice Štaba je da se situacija sa putnim komunikacijama na području općine vidno popravila.

U popodnevnim satima očekuje se proboj na klizištu Kula-Miljkovići, nakon čega će se pristupiti postavljanju privremenih gambionskih zidova u cilju zaštite saobraćajnice Zenica-Babino-Arnauti. Stvorit će se uslovi i za otvaranje ceste za saobraćaj uz postavljanje svjetlosne signalizacije na tom dijelu putne komunikacije.

Štab je konstatovao da postoji dobra saradnja sa Kantonalnim štabom civilne zaštite, nadležnim kantonalnim ministarsvom i Kantonalnom direkcijom za ceste koji su obezbijedili jedan broj kamiona za dovoz kamenog materijala na putnu komunikaciju prema Bistričaku.

Prema jutrošnjim izvještajima sa terena otvaranje komunikacije Nemila-Dom Bistričak očekuje se danas u kasnim popodnevnim ili sutra u prije podnevnim satima.

Već je 12 dana prošlo od izbijanja prirodne nesreće i neprekidnog angažovanja ljudi i mehanizacija na terenu, i Štab je ocijenio da je potrebna jednodnevna pauza u aktivnostima na pojedinim lokacijama s ciljem osposobljavanja građevinske operative i konsolidacije raspoloživih snaga (građevinska operativa, nadzorni organi).

Štab je također donio odluku o pregrupisavanju mehanizacije i ljudstva tako da se danas izvode radovi nesmanjenim intenzitetom na sljedećim lokalitetima:

Nemila-Bistričak,Topčić Polje od Nemile, Gornja i Donja Gračanica, Bistričak- Nemila iz pravca Bistričak, Topčić Polje, Bistrica,Nemila –Orahovica i klizište Miljkovići na putu Zenica-Babino.

Kontinuirano se nastavlja distribucija drenažnih cijevi i drenažnog materijala potrebnog za odvodnju vode iz klizišta koja prijete naseljima i putnim komunikacijama.

Zdravstveno-epidemiološka situacija na cijelom području općine Zenica se svakodnevno izviđa i prati.

Konstatovano je da je epidemiološka i zdravstvena situacija na području općine pod kontrolom. Sve protivepidemijske mjere se kontinuirano provode. Radi se dezinfekcija i dezinsekcija terena.

Danas je tim Higijensko-epidemiološke službe zeničkog Doma zdravlja u Topčić Polju i Nemili gdje se vrši dezinfencija objekata, škole i terena oko škole, s obzirom da nastava počinje u ponedjeljak 26. maja 2014. godine.

Prihvatilišta ljudi sa ugroženih područja redovno se snabdijevaju hranom i drugim potrepštinama sa organizovanih punktova u saradnji Štaba i Crvenog križa.

Načelniku općine Zenica Husejinu Smajloviću svakodnevno stižu brojna pisma podrške   od strane   bratskih gradova, koji su ponudili sve vrste neohodne pomoći kako bi prebrodili ovu tešku situaciju u kojoj se našla naša općina.

Štab iskazuje zahvalnost svim volonterima koji se svakodnevno samoinicijativo   stavljaju na raspolaganje i organizovano pomažu na terenu.

Molimo građane i organizacije da se pridržavaju naredbi Općinskog štaba civilne zaštite.

 

Press Općine Zenica