OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE: Informacije o stanju na terenu

Podijelite vijest

Općinski štab civilne zaštite Zenica nastavlja pratiti i redovno analizirati stanje na području  pogođenom poplavama.

Što se tiče putnih komunikacija na području općine Zenica Štab kome je danas predsjedavao načelnik  općine Husejin Smajlović, analizirao je stanje na terenu u odnosu na predhodni dan i generalni zaključak je da se situacija na području općine poboljšava.

Putna komunikacija Nemila-Dom Bistričak-Žičara-Šerići još uvijek je u prekidu. Na taj teren je od jutros, pored  već angažovane  mehanizacije,  upućena  dodatna građevinska operativa kako bi se što prije oslobodila komunikacija i zaštitili ljudi i materijalna dobra.

Prema procjenama s terena, ukoliko ne bude padavina u ponedjeljak  će ova  komunikacija biti u stanju minimalne prohodnosti.

Građevinska operativa je  angažovana na rasčišćavanju nanosa i klizišta na putnom pravcu Topčić Polje-Lazine ( prema selima Starina i Bistrica).

I dalje je u prekidu putna komunikacija Zenica-Babino-Arnauati.

U toku  jučerašnjeg dana,  angažovane ekipe na lokalitetu Kula-Miljkovići uspjele su postavljanjem dodatnih drenažnih cijevi izvuči velike količine vode iz tijela klizišta. Od jutros  stručni timovi, nadzor uz angažovanje  pripadnika civilne zaštite i mehanizacije  nastavljaju  sa rasčiščavanjem velike količine zemljane mase s obje strane klizišta, kako bi se uspostavila minimalna prohodnost prema ugroženom stanovništvu Babisnskog sliva.

Štab je dao nalog da se, zavisno od raspoložive mehanizacije koja se oslobađa sa lokaliteta gdje  je već postignuta minimalna prohodnost , mašine prebaciju na lokalitete, po prioritetima, koji dolaze od strane mobilnih inženjerskih ekipa s terena.

U toku dana aktivnosti će biti usmjerene na putnu komunikaciju Donja Gračanica-Gornja Gračanica prema naseljima Drinjani, Čekote i Jezera.

Ostale komunikacije na ugroženom području su u stanju minimalne prohodnosti.

Geolozi i danas obilaze područja zahvaćena klizištima, snimaju  stanje, vrše procjenu urgoženosti stanovništva i materijhalnih dobara. Za zada se na tim lokacijama poduzimaju isključivo interventne mjere.

Zdravstveno-epidemiološka situacija  se stalno prati i stanje je zadovoljavajuće.  I dalje je akcenat  na kontroli ispravnosti vode za piće i hrane, deratizaciji i pružanju psihološke pomoći ugroženim. U kolektivnim  centrima zdravstvenu pomoć  stanovništvu pružaju  stalne i mobilne medicinske ekipe. Danas je  tim Higijensko-epidemiološke službe zeničkog  Doma zdravlja u selima Jastrebac i Vukotići .

Prihvatilišta ljudi sa ugroženih područja  redovno se snabdijevaju hranom i drugim potrepštinama sa organizovanih  punktova u saradnji sa Štabom i Crvenim križem.