Općinski štab civilne zaštite Zenica analizirao stanje i tok aktivnosti na ugroženim područjima

Podijelite vijest

Na  redovnom jutarnjem brifingu Općinski štab civilne zaštite Zenica  je analizirao stanje i tok aktivnosti na ugroženim područjima  općine.

Na području općine Zenica trenutno najugroženije putne komunikacije su Nemila-Bistričak-Šerići i Zenica-Babino-Arnauati koje nisu prohodne i nije moguć saobraćaj.

Na putnoj komunikaciji Nemila-Bistričak nedostaju kompletni dijelovi ceste i nastoji se nasipanjem krupnim kamenim materijalom osposobiti dijelove koji nedostaju. Paralelno  s tim iz pravca Nemile vrši se probijanje teškom građevinskom mehanizacijom. Zbog velikog stepena oštećenja putne komunikacije,  velikih bujičnih nanosa i klizišta radovi napreduju veoma sporo i u ovom trenutku  nije moguće dati procjenu kada će komunikacija biti osposobljena. Angažovana je jaka ekipa  i cilj je da se komunikacija čim prije uspostavi.

I drugi pravac Zenica-Babino-Arnauti je i dalje u prekidu na lokalitetu  Kula-Miljkovići  zbog velike količine zemljene mase koja je pokrenuta. Po jutrošnjem izvještaju od strane geologa dato je zeleno svjetlo da se krene na oprezno raščišćavanje klizišta sa obje strane. Kontinuirano se nastavlja dostava  i ugradnja drenažnih cijevi i već je odvezena značajna količina vode iz samog tijela klizišta.

Gledajući  generalno na području  općine Zenica, izuzev ova dva pomenuta  putna pravca, sve sabirne komunikacije  regionalnog i lokalnog karaktera su u stanju prohodnosti, odnosno u stanju minimalne prohodnosti.

I dalje je u prekidu  regionalna cesta Zenica-Stranjani-Ovnak zbog velikog klizišta i saobraćaj se odvija do sela Šušanj.

Što se tiče gradskih ulica u toku su završne aktivnosti na proštopavanju kišne kanalizacije, čišćenju mulja i pranju ulica. Gradske ulice su u stanju potpune prohodnosti.

Putna komunikacija u naselju Nemila na potezu podvožnjak-Orahovica-podvožnjak prema Bistričaku se intenzivno čisti od naslaga mulja. U toku dana na lokalitet će biti poslate mašine za proštopavanje oborinske kanalizacije, a u popodnevnim satima će biti organizovano i pranje tog dijela putne komunikacije, što  će umnogome poboljšati higijensko-epidemiološku situaciju u tom naselju.

Putni pravac iz Nemile prema Orahovici je u stanju minimalne prohodnosti za terenska vozila i angažovana mehanizacija radi na održavanju  tog nivoa prohodnosti.

Ostala angažovana i raspoloživa građevinska mehanizacija upućuje se na druge lokalitete prema prioritetima na osnovu dojava mobilnih timova s terena.

 Formirana su četiri mobilna tima sastavljena od stručnjaka građevinske struke i geologa  koji kontinuirano posljednjih dana vrše obilazak svih prijavljenih klizišta i na osnovu njihovih procjena i uputa na najkritičnije lokalitete dostavljene su cijevi za dreniranje vode i raspoloživa građevinska mehanizacija.  Općinski štab  civilne zaštite Zenica apeluje na lokalno stanovništvo u mjesnim zajednicama  da se u što većoj mjeri uključe na iskop kanala u cilju odvodnje  vode iz tijela klizišta.

Analizirana je i epidemiološka situacija na području općine Zenica. Konstatovano je da je epidemiološka situacija za sada pod kontrolom.    Akcenat je stavljen na kontrolu ispravnosti vode za piće u lokalnim vodovodima i pružanje psihološke pomoći ugroženim. Da bi se izbjegli rizici od pojave zaraznih bolesti zbog korištenja zagađene vode, Higijensko-epidemiološka  služba  JU „Dom zdravlja“  građanima  koji koriste vodu  iz lokalnih vodovoda, pogotovo na ugroženom području savjetuje da je obavezno prokuhavaju. Voda  iz gradskog vodovoda  s kojeg se snabdijeva oko 80 000 stanovnika je ispravna i redovno je kotroliše JP „Vodovod i kanalizacija“. Preporuke ljekara su da se  koristi svaka prilika  da se helikopterski doprema flaširana voda za sela Smajići, Kolići i Bistrica.

Svi koji   su angažovani na  raščišćavanju terena trebali bi biti vakcinisani protiv tetanusa i nositi zaštitne maske rukavice, čizme , mantile. Jučer je vakcinisano 73 lica.

Pozivaju se građani da poštivaju upute koje daje Higijensko-epidemiološka služba JU „Dom zdravlja“ Zenica . Redovne zdravstvene usluge građanima Dom zdravlja Zenica pruža normalno.

U Topčić Polju i Nemili osposobljen  je vodovod. Izvršit će se dezinfekcija cjelokupne vodovodne mreže.

Otvoren je   centar za registraciju evakuisanih osoba  kako bi se  uspostavila baza podataka i vodila evidncija o njihovim potrebama. Prema evidenciji sada je  oko 2500 ljudi smješteno u Zenici  kod rodbine i u kolektivne centre.To podrazumijeva obavezu evakuisanih lica da se jave  u centar gdje će dobiti odgovarajuću  legitimaciju.

Smještajnih kapaciteta ima dovoljno za prihvat novih ljudi, a hranom i drugim potrepštinama redovno snabdijevaju sa utvrđenih punktova.

U saradnji sa Elektrodistribucujom Zenica nastavljene su aktivnosti na uspostavi alternativnih linija za  napajanje električnom energijom naselja Jasterbac, Vukotići i Šerići.

Press Općine Zenica