Organizovano i sistematsko uskraćivanje prava iz socijalnog osiguranja pripadnicima OS BIH od strane Federacije BiH

Pridruži se Viber grupi 072info, do najvažnijih vijesti samo jednim klikom: KLIKNI OVDJE
MARKETING
Dozvoljeno preuzimanje dijela teksta uz obavezno navođenje i linkanje izvora odnosno da se kompletan tekst može pročitati na portalu “072info”.

Penzionisani pripadnici Oružanih snaga BiH koji su bili pripadnici Armije Republike BiH, odnosno Hrvatskog vijeća obrane, prema Zakonu o penzijsko – invalidskom osiguranju Federacije BiH jedini nemaju pravo da za učešće u odbrani u izračunu penzije dobiju novčanu naknadu za priznato vrijeme ostvarenog posebnog staža.

Prema važećem Zakonu o PIO koji je stupio na snagu 01.03.2018. godine, svima koji imaju priznat poseban staž za učešće u odbrani, visina penzije u isplati se kroz zbir bodova i vrijednost boda faktički uvećava za svaki dan, mjesec ili godinu priznatog posebnog staža, izuzev profesionalnim vojnim licima koji se penzionišu iz Oružanih snaga BiH.

Ovo nije jedina nepravda prema ovoj boračkoj populaciji. Naime, institucije Federacije BiH su nakon stupanja na snagu Zakona o PIO, ovim propisom počinile nejednakost u isplati penzija vojnih osiguranika u visini preko 80%. Ovu nepravdu prije tri mjeseca djelimično je ispravio Parlament Federacije BiH, usvajanjem Zakona o vanrednom usklađivanju penzija pripanika Oružanih snaga BiH, međutim Zavod PIO još   neprimjenjuje ovaj zakon.

Pored činjenice da je sa usvajanjem reformskog zakona o PIO predviđeno da se nakon određenog vremena njegove primjene sagledaju svi njegovi efekti kako bi se eventualne štetne posljedice korigovale, evo nakon četiri godine to se ipak  nije dogodilo.

Obzirom da je Krivičnim zakonom Federacije propisano posebno krivično djelo, uskraćivanja ili onemogućavanja prava iz socijalnog osiguranja, više od 500 penzionisanih pripadnika OS BiH, od njih 2304 na koje se odnosi ovaj zakon kojim se djelimično eliminira nejednakost, sa velikom pažnjom čekaju odgovor Upravnog odbora Zavoda PIO i direktora Zavoda, na poslaničko pitanje predlagača Zakona o vanrednom usklađivanju, koji su to razlozi neprovođenja propisa.

Institucije Federacije su svojim propisma pripadnike Oružanih snaga podijelile u tri isplatne grupe, jednima uvećali penziju za 81% drugima 46%, a trećima ništa, iako je u Zakonu o službi definisano da se penzije isplaćuju od uplata vojnih osiguranika i budžeta, pa pitaju od kud pravo Federaciji da u istoj kategoriju naprave ogromne nejednakosti i gdje završe desetine miliona KM suficita koje uplate pripadnici OS BiH na budžet Federacije od doprinosa za PIO osiguranje.

Ako se u avgustu mjesecu nastavi sa uskraćivanjem ili onemogućavanjem prava na vanredno usklađivanje, penzionisani pripadnici OS BiH, najavljuju krivične prijave ali i zahtjev prema Visokom predstavniku, za smjenu najodgovornijih kako za počinjenu diskriminaciju tako i za neprovođenje zakona.

Nedopustivo je da nismo isti pred zakonom, nedopustivo je da se neprimjenjuje važeći propis, jer nema niti jednog zakonskog razloga za neprovođenje propisa. Ovakva zloupotreba službenog položaja je urušavanje države. Da li je ovo vladavina prava ili vladavina pojedinaca. Znamo ko je organizirao sastanak u Fojnici i tražio da se potpišu predstavnici udruženja da se protive našem zakonu, znamo ko organizuje medijske napade i od čijih novaca se to plaća, ovo je naš posljednji poziv da nas više medijski ne napadate – poručuju predstavanici penzionisanih po Zakonu o službi u OS BiH nakon 01.03.2018.

GODISNJICA
MARKETING