AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Izdvojeno / Vijesti
Kurbani 2021

Oružane snage Bosne i Hercegovine domaćin su ovogodišnje 14. Konferencije načelnika odbrane/generalštabova zemalja Balkana o vojnoj saradnji (Forum B-9). Cilj konferencije je unapređenje modela vojne saradnje zemalja Balkana, kao i mogućih modela odgovora na sigurnosne izazove, rizike i prijetnje u regionu.

Konferencija koja će biti održana od 7. do 9. juna 2021. godine u Sarajevu, predstavlja izuzetno važnu inicijativu za jačanje multinacionalne vojne saradnje u regionu kojom se potvrđuje želja za jačanjem regionalne saradnje između oružanih snaga, promocije regionalne stabilnosti i sigurnosti, kao i jačanjem već uspostavljenih i traženju novih mehanizama saradnje u regiji Balkana.

Konferencija B9 je već godinama inicijativa koja ima veliki značaj i doprinos za uspješnu saradnju u regionu, a što u konačnici rezultira i boljim sigurnosnim okruženjem za sve države regiona. Zbog toga ova inicijativa ima veliki značaj i za Bosnu i Hercegovinu.

Jačanje mehanizama koordinacije

Oružane snage BiH ističu da je posebno važno to što zadaci proizašli sa svake konferencije održane na nivou načelnika glavnih štabova zemalja Balkana, pa tako i ove u Sarajevu, usmjereni su ne samo jačanju postojećih mehanizama koordinacije, već i iznalaženju načina za uspostavljanje novih mehanizama, koji bi omogućili konkretniju i djelotvorniju saradnju. Bitno je osigurati bolje međusobno razumijevanje kako bi se dostigao potreban nivo interoperabilnosti i znanja neophodnih za zajednički angažman, pravovremenu razmjenu informacija i kapaciteta za obuku, te uzajamno pružanje pomoći.

Članice B-9 foruma su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska. Pored predstavnika zemalja članica, kao gosti ovogodišnje Konferencije učešće će uzeti i visoki predstavnici Vojnog komiteta NATO-a, Vojnog komiteta EU, Združene komande NATO snaga u Napulju, Komande Američkih snaga u Evropi, kao i predstavnici zemalja posmatrača, odnosno najviši predstavnici Oružanih snaga Hrvatske i Slovenije, saopćeno je iz OSBiH.