Oružane snage BiH spremne pomoći u borbi protiv koronavirusa

Iz MOBiH-a ističu da će OSBiH staviti na raspolaganje svoje kapacitete

Oružane snage Bosne i Hercegovine (OSBiH) su spremne staviti na raspolaganje resurse u cilju pomoći civilnom stanovništvu u zaštiti od pandemije, saopćeno je danas iz Ministarstva odbrane BiH.

– Trenutna situacija u borbi protiv širenja koronavirusa primarno nalaže angažman zdravstvenog sistema u BiH, dok će angažman OSBiH biti definisan posebnim odlukama Predsjedništva BiH, a na zahtjev nadležnih institucija. Do sada Predsjedništvo BiH nije donijelo odluku o upotrebi resursa OSBiH – navodi se u saopćenju.

Iz MOBiH-a ističu da će OSBiH staviti na raspolaganje svoje kapacitete.

– Angažman Oružanih snaga BiH bi podrazumijevao postavljanje i održavanje šatorskih punktova na graničnim prijelazima i drugim planiranim lokacijama. Trenutno vršimo pripremu ljudstva i materijalno- tehničkih sredstava za postavljanje šatora na određene lokacije, a koje će posebnim zahtjevom biti dostavljeni i odobreni od Predsjedništva BiH kao vrhovnog komandanta – navodi se.

Kako se nadalje navodi, ukoliko Predsjedništvo BiH zatraži i drugi vid angažmana OSBiH će se staviti u funkciju i odgovoriti u skladu sa zahtjevom, bilo da se radi o angažovanju potrebnog ljudstva ili ustupanju materijalno-tehničkih sredstava.

– Još jednom naglašavamo da će Oružane snage BiH djelovati na zahtjev i uz odobrenje Predsjedništva BiH i biti spremne da reaguju u skladu sa zakonom propisanom misijom i u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta pružiti pomoć civilnom stanovništvu na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine – navodi se u saopćenju.