OSA BiH nabavlja sistem za praćenje telekomunikacija

Obavještajno-sigurnosna agencija (OSA) Bosne i Hercegovine provodi nabavku sistema za praćenje telekomunikacija, piše u Informaciji o realizaciji višegodišnjih projekata u institucijama BiH, a koju je Parlamentarnoj skupštini BiH dostavilo Ministarstvo finansija i trezora BiH. Kako je navedeno, u toku je realizacija projekata “Obnova voznog parka” i “Nabavka specijaine opreme”, a raspoloživa sredstva za ove projekte na dan 1. oktobar 2018. godine iznosila su dva miliona KM.

Iz Ministarstva finansija i trezora BiH navode da nabavka specijalne opreme nije realizovana u skladu s planiranom dinamikom zbog specifičnosti ispitivanja tržišta, što podrazumijeva pronalaženje specijalne opreme koja može zadovoljiti tražene zahtjeve, pored toga odabir mogućih rješenja dugo traje jer je oprema vrlo složena i skupa, također proces nabavke dugo traje s obzirom na to da se oprema nabavlja iz inozemstva te zbog ograničenog iznosa finansijskih sredstava.

“U toku je provedba nabavke sistema monitoring telekomunikacija te će se najveći dio sredstava za nabavku specijalne opreme utrošiti u ovoj godini”, piše u Informaciji Ministarstva finansija BiH koja je upućena Parlamentarnoj skupštini BiH 1. marta 2019. godine.

Za projekat obnove voznog parka OSA-e potpisana su dva ugovora i isporukom svih vozila ovaj projekt bit će završen. U tabelarnom prikazu informacije navedeno je da je odluka o ovim projektima usvojena, ali da nije objavljena u Službenom glasniku BiH, a što je u skladu sa zakonom.

Ministarstvo finansija i trezora BiH ističe kako je informacijom obuhvaćena realizacija višegodišnjih projekta zaključno s 30. septembrom 2018. godine, a da će realizacija višegodišnjih projekata s 31. decembrom 2018. godine biti obuhvaćena Izvještajem o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu.

Informacija o realizaciji višegodišnjih projekata u institucijama BiH sačinjena je radi upoznavanja Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH o problemima u realizaciji višegodišnih projekata institucija BiH te s ciljem unapređenja ovog procesa, što će u konačnici rezultirati efikasnijim korištenjem odobrenih sredstava za ove namjene.

Klix.ba