Portal 072info

Osobe sa invaliditetom u BiH i dalje suočene sa različitim oblicima diskriminacije

Osobe s invaliditetom u Bosni i Hercegovini i dalje se suočavaju s različitim oblicima diskriminacije zbog čega Vijeće za osobe s invaliditetom u BiH smatra da je potrebno poboljšati pristup osobama s invaliditetom fizičkom, socijalnom, ekonomskom i kulturnom okruženju te zdravstvenoj zaštiti.

Rečeno je to danas u Sarajevu povodom obilježavanja 3. decembra, Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, u okviru kojeg te osobe nastoje skrenuti pažnju na sebe i ukazati na probleme s kojima se suočavaju te pozvati na poštovanje njihovih osnovnih ljudskih prava.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Predsjednica Vijeća za osobe s invaliditetom u BiH Elvira Bešlija kazala je novinarima da je 3. decembar od velikog značaja za osobe s invaliditetom jer tada mogu glasnije pozvati ljude na saradnju i ukazati na to šta se može uraditi na unapređenje statusa svih osoba s invaliditetom.

Ovo vijeće usaglasilo je niz preporuka i prioriteta na kojima će raditi u saradnji sa svim nadležnim institucijama u BiH prije svega s Ministarstvom civilnih poslova i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, a Bešlija je posebno istaknula važnost razvijanja senzitivnih politika na tržištu rada prema ovim osobama.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Dodala je da ima i određenog napretka u ostvarivanju prava ovih osoba jer postoje fondovi iz kojih poslodavci dobijaju poticaje za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

– Možda idemo sporo i malim koracima, ali idemo naprijed. Radimo mnogo toga iako je još mnogo posla pred nama posebno jer se svakoj osobi s invaliditetom s vremena na vrijeme krše osnovna ljudska prava – naglasila je Bešlija.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Član Vijeća Zoran Dobraš istakao je da su za ovu godinu određene teme o kojima je važno govoriti u budućnosti i to o pitanju inkluzije djece s invaliditetom, stvaranje održivog radnog okruženja i zbrinjavanje ovih osoba u kriznim situacijama.

– Oba entiteta imaju zakone o zaštiti i spašavanju u vanrednim situacijama, ali tu se samo u jednom članu spominju osobe s invaliditetom koji propisuje njihovu evakuaciju, no ti ni drugi zakoni ne definiraju ni uvjete ni druge stvari šta s tim ljudima na mjestu gdje su evakuirani -podvlači Dobraš.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Damir Ljubić najavio je danas da će u martu 2015. godine biti predstavljen inicijalni izvještaj o provođenju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom te kazao da se od Vijeća očekuju preporuke s ciljem da se podstaknu aktivnosti usmjerene za poboljšanje položaja i prava osoba s invaliditetom.

– Kontinuiran rad Vijeća daje značajan doprinos poboljšanju položaja osoba s invaliditetom u BiH te im želimo biti podrška u daljem radu. Izvještaj BiH će sveobuhvatno informirati o položaju osoba s invaliditetom i oblastima u kojima je postignut napredak – dodao je.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Naglasio je ulogu udruženja osoba s invaliditetom u poboljšanju položaja ove kategorije i poslao poruku da je njihov rad posebno značajan kao i njihova snaga i partnerstvo s institucijama u ostvarivanju prava.

Neke od preporuka koje je Vijeće dalo su omogućavanje pristupačnijeg života za osobe s invaliditetom, izjednačavanje mogućnosti, izrada osjetljivijih politika u socijalnoj, zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju, razvijanje adekvatnih aktivnosti u lokalnim zajednicama koje osiguravaju jednake mogućnosti osoba s invaliditetom te preporuke koje se odnose na razvijanje podrške obiteljima koje se brinu o osobama s invaliditetom.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Fena

Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME