AUTOR:
072INFO PORTAL

DATUM:

Hrvatska vlada donijela je odluku da će oprostiti dug za 60.000 građana i time im olakšati svakodnevnu borbu za preživljavanje. Prvi kojima će dugovi biti otpisani jesu korisnici socijalne pomoći, njih oko 9.000.

Vladinim mjerama bit će obuhvaćeni građani kojima su računi blokirani 360 dana i duže i koji imaju evidentirane dugove do 35.000 kuna (blizu 9.000 KM).

Brojne zloupotrebe

I dok naši susjedi pomažu svojim siromašnim građanima, u BiH se takvo nešto, smatraju ekonomski stručnjaci, neće desiti, sve dok je na vlasti “stara garda”. Kod nas neće biti otpisa dugova običnim građanima, iako neke procjene govore da socijalnu pomoć u našoj zemlji prima više od 200.000 građana!

Zlako Hurtić, ekonomski analitičar, mišljenja je da hrvatski model nije moguć i u našoj zemlji.

– Što se tiče odluke Vlade Hrvatske, mislim da je ta mjera više fokusirana na kupovinu glasača za ove izbore nego za pomoć siromašnima. Mislim da je otpisivanja pogrešna odluka, jer se kod nas dugovi uglavnom odnose na neplaćene račune za električnu energiju, telefon, grijanje. Takvi dugovi teško se mogu otpisati, jer bi tako bio još više ugrožen rad tih kompanija. Bolje rješenje bilo bi da Vlada za građane plati dugovanja, a ne da ih otpiše – kaže Hurtić.

On je mišljenja da bi i u ovom, kao i u slučaju izdvajanja za socijalnu pomoć, bilo brojnih zloupotreba te da bi se, ustvari, dugovi opraštali ili plaćali najmanje za siromašne.

Loše strane

I ekonomski stručnjaci u Hrvatskoj upozoravaju da ovakve aktivnosti mogu imati više loših strana po državu.

– Ako država ima velike odlive po tom osnovu, onda mora alimentirati ta sredstva, što onda znači da bi to morala uraditi kroz nove namete i nove poreze – mišljenja su analitičari.

Poražavajuća statistika

Prema ranijim istraživanjima Državne agencije za statistiku, 41,5 posto bh. stanovništva je siromašno i na granici siromaštva. Od toga je 18,6 posto siromašnih građana i 22 posto onih koji su na granici siromaštva.  

Stopa apsolutnog siromaštva u Federaciji BiH je 17,4, u Republici Srpskoj 20,2 posto i u Distriktu Brčko 25 posto.

avaz.ba