Portal 072info

Otvorene ponude za izgradnju tri nove dionice na Koridoru Vc

Javno preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar otvorilo je jučer, 27. oktobra ponude za izgradnju i pružanje usluga nadzora nad izgradnjom za tri poddionice autoceste na Koridoru Vc i to: – dionica Počitelj – Bijača, poddionica Počitelj – Zvirovići, LOT 1: petlja Počitelj-most Počitelj; – dionica Počitelj – Bijača, poddionica Počitelj – Zvirovići, LOT 2: most Počitelj-Zvirovići; – dionica Donja Gračanica – Drivuša, poddionica Klopče – Donja Gračanica.

Rok za dostavljanje ponuda je bio 27.10.2015. godine od 10 do 12 sati za svaki pojedinačni lot. Ponude za izgradnju poddionice Počitelj-Zvirovići, LOT 1: petlja Počitelj-most Počitelj predale su slijedeće kompanije:

– TOTO Costruzioni Generali SpA (Italija), Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Societa Cooperativa (Italija), Joint Venture: Hering d.d. i Viadukt d.d. (BiH i Hrvatska), AKTOR S.A. (Grčka), Joint Venture: Strabag AG i Euro-asfalt d.o.o. (Austrija i BiH) i Joint Venture: Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. i Konstruktor Inženjering d.o.o. (Turska i Hrvatska). Ponude za izgradnju poddionice Počitelj-Zvirovići, LOT 2: most Počitelj-Zvirovići predale su slijedeće kompanije: TOTO Costruzioni Generali SpA (Italija), Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S. (Turska), Joint Venture: Hering d.d. i Viadukt d.d. (BiH i Hrvatska),

Joint Venture: Strabag AG i Euro-asfalt d.o.o. (Austrija i BiH) i Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Turska). Ponude za pružanje usluga nadzora nad izgradnjom pomenutih lotova predale su kompanije EGIS International (Francuska) i Aecom Inocsa SLU (Španija). Ponude za izgradnju dionice Donja Gračanica – Drivuša, poddionica Klopče – Donja Gračanica predale su slijedeće kompanije: Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S. (Turska), Joint Venture: Euro-asfalt d.o.o. i Strabag A.G. (BiH i Austrija), Azvirt LCC (Azerbejdžan), Joint Venture: Viadukt d.d. i Hering d.d (Hrvatska i BiH), Aktor Tehnical Societe Anonyme S.A. (Grčka) i Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Turska).

Prije nekoliko dana, 19. oktobra otvorene su ponude za pružanje usluga nadzora nad izgradnjom dionice Donja Gračanica – Drivuša, poddionica Klopče – Donja Gračanica. Ponude su predali: Joint Venture: EGIS International i IPSA Institut d.o.o. (Francuska i BiH) te Konzorcij: DRI upravljanje investicij d.o.o. i Divel d.o.o. (Slovenija i BiH).

Tenderska komisija JP Autoceste FBiH će detaljno pregledati sve pristigle ponude gdje će kriteriji evaluacije biti cijena i tehnička kompatibilnost ponude, nakon čega se očekuje potpisivanje ugovora. Nove dionice će biti finasirane iz sredstava osiguranih od strane Evropske investicijske banke (EIB), Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAED) i OFID fonda. 

nap.ba

Podijelite članak