Ovako će od sada država ubirati porez od kladionica u BiH!

Federalni ministar finansija Ante Krajina, u izjavi za Fenu, izrazio je uvjerenje da će uvezivanje priređivača igara na sreću klađenjem i automat klubova sa serverom Porezne uprave Federacije BiH uticati na povećanu naplatu javnih prihoda po osnovu igara na sreću.

Projekt online uvezivanja, koji je pokrenula Porezna uprava FBiH u saradnji s Ministarstvom finansija FBiH, doprinijet će, kaže Krajina, boljem uređenju kontrola i nadzora. – To znači da će Porezna uprava FBiH unaprijed raspolagati informacijama o pojedinačnim uplatama, isplatama i ukupnom evidentiranom prometu. Na taj način imat ćemo mogućnost praćenja svakog pojedinačno odigranog listića koji kladionice izdaju igračima, a u kontrolama otkrivat će se neregistrirani promet kod kladionica- izjavio je za Fenu direktor Porezne uprave FBiH Midhat Arifović.

Porezna uprava FBiH, dodaje, raspolagat će i podacima o isplatama igračima – dobicima koji su oporezivi porezom na dohodak od igara na sreću. Proces online uvezivanja predviđen je Zakonom o igrama na sreću te su kladionice imale obavezu do 13. februara, a automat klubovi do 27. februara, podnijeti zahtjev za uspostavljanje online mreže sa serverom Porezne uprave FBiH i zahtjev za izdavanje uvjerenja.

– Online uvezivanje kladionica izvršit će se direktnim povezivanjem servera kladionice sa serverom Porezne uprave, a uvezivanje automat klubova izvršit će se direktnim povezivanjem svakog pojedinačnog automata (slot mašine) u jednom automat klubu sa serverom Porezne uprave- objasnio je Arifović.

Rok za realizaciju projekta je 1. april, otkada će Poreznoj upravi biti omogućeno „efikasnije praćenje prometa, uplata i isplata, te bolja priprema i efikasniji inspekcijski nadzor“. Porezna uprava FBiH je prva u regionu koja je započela proces online uvezivanja priređivača igara na sreću klađenjem i automat klubova sa serverom Porezne uprave FBiH. Do sada su samo u Hrvatskoj kladionice povezane sa serverom Porezne uprave, dok automat klubovi nisu.

bh-index.com