Ovo je 11 najmoćnijih armija na svijetu!

Podijelite vijest

Najnovije istraživanje vojne snage svjetskih sila donosi 11 najmoćnijih armija na svijetu.

1. Amerika

Budžet Amerike za vojsku je 612 milijardi dolara. I pored svih rezanja budžeta SAD troše više nego ostalih 10 zemalja zajedno, prenosi Avaz.

Najveća prednost u konvencionalnom naoružanju je zapravo u mornarici. Naime Amerika ima 19 nosača aviona dok ostalih 10 zemalja ima “samo”

12. Ovo Americi omogućava da svoju vojnu moć širi po cijelom svijetu.

Njena snaga leži i u moćnoj i brojnoj avijaciji koja je najveća na svijetu. Tu je svakako i velika, dobro obučena ljudska sila a SAD imaju i najveći nuklearni arsenal na svijetu.

2. Rusija

Poslije nešto više od dvije decenije nakon raspada SSSR-a, ruska vojna sila ponovo raste. Budžet za vojsku se, ako se pogleda u odnosu na 2008. godinu, povećao skoro za trećinu. Očekivani rast u naredne tri godine bi trebalo da bude za 44 posto veći nego danas. Sadašnji vojni budžet Rusije iznosi 76,6 milijardi dolara.

Rusija trenutno ima 766.000 aktivnih vojnika plus rezervni sastav koji broji 2.485.000 vojnika. Rusija posjeduje najveću tenkovsku armadu koja broji 15.500 vozila.

3. Kina

Kina je počela sa nemilosrdnom politikom potrošnje za vojni budžet koja posljednje godine iznosi od 12.2 posto. Prema zvaničnim podacima Kina ima vojni budžet od 126 milijardi dolara, ali bi nezvanično mogao biti i veći.

Veličina kineske vojske je, pa moglo bi se slobodno reći, zastrašujuće velika. Naime aktivnih vojnika ima 2.285.000 dok rezervne snage broje 2.300.000 ljudi.

Kina je, kako se navodi, veoma uspješna u “krađi” osjetljive i moderne tehnologije poput njihovog skorog “interesovanja” za F-35.

4. Indija

Za sada Indija troši samo 46 milijardi dolara na izdvajanja za vojsku, ali se očekuje povećanje budžeta u skladu sa modernizacijom vojske. Prema dugoročnim procjenama do 2020. godine trebalo bi da bude četvrta zemlja po izdvajanjima za vojsku. Za sada je najveća zemlja po uvozu vojne opreme.

Indija posjeduje balističke projektile koji mogu da pogode svaku tačku u Pakistanu, i većinu mjesta na teritoriji Kine.

5. Velika Britanija

Velika Britanija planira redukovanje oružanih snaga za 20 posto u periodu između 2010. i 2018. godine, kao i određene rezove u mornarici i avijaciji. Budžet za vojsku iznosi 54 milijarde dolara.

I pored toga Britanija ima velike planove. Oni planiraju da nosač aviona “Kraljica Elizabeta”, čija paluba ima površinu 4,5 hektara, stave u službu tokom 2020. godine. Ovaj nosač aviona moći će da nosi 40 F-35B.

6. Francuska

Francuska je zamrznula izdvajanja za vojsku još tokom 2013. godine, a uslijedila su i smanjenja zaposlenih od 10 posto u samoj vojsci kako bi se uštedilo za naprednu tehnologiju.

Ova zemlja troši 43 milijarde dolara godišnje na vojsku, što je manje od propisanog stadarda koje je uveo NATO za zemlje članice.

7. Njemačka

Snaga njemačke vojske leži u ekonomskoj snazi zemlje. Nedavno je Njemačka ponudila vojnu pomoć istočnim evropskim zemljama članicama NATO-a. Inače, Njemačka na vojsku troši 45 milijardi dolara.

Poslije Drugog svjetskog rata njemačko stanovištvo je pretežno bilo antiratno nastrojeno dok su vojne snage prevashodno bile ograničene na odbranu. Ipak poslije raspada Jugoslavije Njemačka uzima aktivniju međunarodnu ulogu.

Njemačka ima 183.000 aktivnih vojnika dok rezervni sastav broji 145.000 vojnika.

8. Turska

Očekuje se da Turska poveća svoje izdvajanje za vojsku u ovoj godini za 9,4 posto više u odnosu na prethodnu. Trenutno budžet iznosi 18,2 milijarde dolara.

9. Južna Koreja

Južna Koreja je povećala izdvajanja za vojsku kako zbog većeg naoružavanja Kine i Japana ali i zbog stalnih prijetnji Sjeverne Koreje. Južna Koreja troši trenutno 34 milijarde dolara na odbranu.

Ova zemlja u aktivnom sastavu ima 640.000 vojnika dok rezervni sastav broji nevjerovatnih 2.900.000 ljudi. Pored toga Južna Koreja ima 2.346 tenkova i 1.393 aviona.

10. Japan

Japan je po prvi put u posljednjih 11 godina odlučio da poveća izdatke za vojsku, prevashodno zbog nesuglasica sa Kinom. Takođe poslije 40 godina došlo je do vojne ekspanzije pa je nova baza izgrađena na jednom od japanskih ostrva. Ova zemlja troši 49,1 milijardi dolara.

Japan ima 247.000 aktivnih vojnika i još dodatnih 57.900 koji se nalaze u rezervnom sastavu. Pored ovoga on ima avijaciju koja broji 1.595 aviona, petom u svijetu, kao i 131 brod.

11. Izrael

Izrael je 2009. godine izdvojio 18,7 posto svog ukupnog budžeta na izdvajanje za vojsku. Vojni budžet Izraela iznosi 15 milijardi dolara.

Veliki procenat vojnog budžeta se odvaja za odbrambenu tehnologiju. Tome u prilog govori i protivraketna odbrana koja može da presretne projektile koji dolaze iz pravca Palestine.