Ovo su nove mjere koje je predložio Krizni štab FBIH

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva na današnjoj je sjednici predložio ublažavanje aktualnih mjera, s obzirom na trend pada broja oboljelih od COVID-19.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, sedmodnevna incidenca na nivou Federacije iznosi 28 slučajeva/100.000 stanovnika. 

Sedmodnevna incidenca iznad 50 slučajeva/100.000 stanovnika zabilježena je u dva kantona: Hercegovačko- neretvanskom i Posavskom.

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva predložio je ukidanje ograničenja kretanja stanovništva, a da rad ugostiteljskih objekata definiraju kantonalni krizni štabovi, u skladu s epidemiološkom situacijom.

Predloženo je i da se dozvole javna, te okupljanja u ugostiteljskim objektima do 30 osoba u zatvorenim prostorima, a do 70 na otvorenom, uz poštivanje epidemioloških mjera.

Također je predložena i naredba zdravstvenim ustanovama za pružanje svih zdravstvenih usluga za koje su registrirane.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, do sada je cijepljeno više od 70.000 osoba, a u narednom peridu se očekuje veći broj cijepljenih, imajući u vidu da kontinuirano pristižu cjepiva.

Nove mjere predložene su na period od 14 dana, te će biti dostavljene Vladi Federacije BiH na usvajanje.