Pad stranih ulaganja u BiH

Podijelite vijest

BiH bilježi priliv od 478 miliona KM stranih investicija, što je za 10,4 odsto manje u odnosu na 2012. godinu, kada je evidentirano 533,8 miliona KM. Na ovo upozorava direktor Agencije za promociju stranih investicija BiH Jelica Grujić.

Iako je za prošlu godinu predviđan blagi porast priliva stranih direktnih investicija, analize pokazuju blagu tendenciju pada.

Riječ je o preliminarnim podacima Centralne banke BiH sa procijenjenim zadržanim zaradama i ti podaci ne obuhvataju sve investicione aktivnosti, pa se do objavljivanja zvaničnih podataka za 2013. godinu mogu očekivati revidirani podaci i za prošlu i za prethodne godine.

Grujućeva za Srnu upozorava da je otežavajuća okolnost – poslovni ambijent u BiH, a karakterišu ga duge i komplikovane procedure, nejasna i netransparentna legislativa, birokratski pristup rješavanju otvorenih pitanja, što su samo neki od problema sa kojima se, generalno, suočavaju svi investitori.

Agencije