Portal 072info

PALA ČETVORKA IZ ZENICE: Na internetu prodavali pelet i dječije igračke, nikad ih nisu isporučili

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona dana 16.09.2020.godine podiglo je optužnicu protiv Behadarević Melisa, Vehabović Aida, Avdić Dženane i Behadarević Melisa zbog krivičnog djela prevare iz člana 294. stav 1. u vezi sa članovima 31. i 55. KZ F BiH. 

Optužnica je u cijelosti potvrdena dana 18.09.2020. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u Zenici.

POLITIČKI MARKETING
Rusmir Isak banner

DETALJI OPTUŽNICE

Na osnovu člana 45. stav 2. tačka i) u vezi sa članom 241. stav 1. Zakona o krivičnom

POLITIČKI MARKETING
A19C0ACA 5A41 413B 9B35 318122A57EA5

postupku F BiH (ZKP F BiH), podižemo

Protiv:

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
POLITIČKI MARKETING
072 Mirza Husetic 1

O P T U Ž N I C U

1. BEHADAREVIĆ MELISA, iz Zenice, osuđivan

2. VEHABOVIĆ AIDA, iz Zenice, neosuđivan,

3. AVDIĆ DŽENANE, iz Zenice, neosuđivana,

4. BEHADAREVIĆ MELISE, iz Zenice, neosuđivana;

što su:

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

1.tokom  mjeseca  septembra  2017.  godine,  s  ciljem  da  sebi  pribave  protupravnu imovinsku korist, zajednički i dogovorno, koristeći znanje i vještine iz oblasti informacionih tehnologija, putem oglasa postavljenog na profilu “Meliss Behadarevic” na društvenoj mreži Facebook te aplikacije “Viber”, lažno prikazujući da prodaju električne dječje igračke- “autići na akumulator” po cijeni od 100 Eura, doveli u zabludu Z. K. da kupi jednu takvu igračku, u kojem  oglasu  je  ostavljen  kontakt  telefon  broj  ……..  koji  je  ista  kontaktirala  i  dogovorila kupovinu igračke s rokom isporuke od tri ili četiri radna dana, a potom po dobijenim uputama dana 13.09.2017. godine putem Western Uniona MTCN ……. uplatila iznos od 120 Eura, od čega  100  Eura  za  igračku  i  20  Eura  za  troškove  poštarine  na  ime  “Aid  Vehabović,  …….., Zenica”, iako su bili svjesni da joj neće isporučiti igračku jer istu ne posjeduju, već je prevariti i na tako prevaran način prisvojiti novac, što su i učinili jer oštećenoj do danas igračka nije isporučena niti joj je vraćen novac koji je Vehabović Aid istoga dana podigao, oštetivši na taj način Z. K. za iznos od 234,70 KM;

2.tokom mjeseca februara 2018. godine, s ciljem da sebi pribave protupravnu imovinsku korist, zajednički i dogovorno, koristeći znanje i vještine iz oblasti informacionih tehnologija, putem oglasa postavljenog na profilu “Meliss Behadarevic” na društvenoj mreži Facebook te aplikacije “Viber”, lažno prikazujući da posjeduju privredno društvo za proizvodnju, prodaju i isporuku ogrjevnog materijala-peleta, doveli u zabludu K. Š. da isti kupi, u kojem oglasu je ostavljen kontakt telefon broj ………. koji je ona kontaktirala i dogovorila kupovinu četiri tone peleta  s  rokom  isporuke  narednog  dana  u  18,00  sati,  a  potom  po  dobijenim  uputama  dana 07.02.2018. godine putem Western Uniona …….. uplatila iznos od 1.100 Kuna i proviziju od 115 Kuna na ime “Dženana Avdić., ………, Zenica”, iako su bili svjesni da joj neće isporučiti pelet jer isti ne posjeduju, već je prevariti i na tako prevaran način prisvojiti novac, što su i učinili  jer  oštećenoj  do  danas  pelet  nije  isporučen  niti  joj  je  vraćen  novac  koji  je  Avdić Dženana.podigla dana 08.02.2018. godine, oštetivši na taj način K. Š. za iznos od 315,30 KM;

3.tokom mjeseca jula 2017. godine, s ciljem da sebi pribave protupravnu imovinsku korist, zajednički i dogovorno, koristeći znanje i vještine iz oblasti informacionih tehnologija, putem  oglasa  postavljenog na  profilu  “Meliss  Behadarevic”  na  društvenoj  mreži  Facebook, lažno prikazujući da prodaju električne dječje igračke- “autići na akumulator” po cijeni od 100 Eura, doveli u zabludu B.K. da kupi jednu takvu igračku, na način da se ista javila na oglas i dogovorila kupovinu igračke po cijeni od 80 Eura s rokom isporuke narednog dana, a potom po dobijenim uputama dana 04.07.2017. godine putem Western Uniona ……….. uplatila iznos od 90  Eura,  od  čega  80  Eura  za  igračku  i  10  Eura  za  troškove  poštarine  na  ime  “Melis Behadarević”, iako su bili svjesni da joj neće isporučiti igračku jer istu ne posjeduju, već je prevariti i na tako prevaran način prisvojiti novac, što su i učinili jer oštećenoj do danas igračka nije isporučena niti joj je vraćen novac koji je Behadarević Melis istoga dana podigao, oštetivši na taj način B.K. za iznos od 176,02 KM;

4.tokom mjeseca februara 2018. godine, s ciljem da sebi pribave protupravnu imovinsku korist, zajednički i dogovorno, koristeći znanje i vještine iz oblasti informacionih tehnologija, putem  oglasa  postavljenog na  profilu  “Meliss  Behadarevic”  na  društvenoj  mreži  Facebook, lažno prikazujući da posjeduju privredno društvo za proizvodnju, prodaju i isporuku ogrjevnog materijala- peleta, doveli u zabludu H. I. da isti kupi, na način da se on javio na oglas i dogovorio kupovinu  tri  tone  peleta  koji  mu  je  trebao  biti  isporučen  narednoga  dana,  a  potom  dana 05.02.2018.  godine  po  dobijenim  uputama  putem  “Western  Uniona”  izvršio  uplatu  na  ime “Melisa  Behadarević,  …….”,  nakon  čega  je  dobio  uputu  da  ponovo  izvrši  uplatu  na  ime “Dženana Avdić, ……, Zenica” jer prethodna nije prošla zbog velikog broja transakcija, što je on i učinio, uplativši istoga dana putem Western Uniona ……. iznos od 1.500 Kuna i proviziju od  115  Kuna,  iako  su  bili  svjesni  da  mu  neće  isporučiti  pelet  jer  isti  ne  posjeduju,  već  ga prevariti i na tako prevaran način prisvojiti novac, što su i učinili jer oštećenom do danas pelet nije isporučen niti mu je vraćen novac koji je Avdić Dženana istoga dana podigla, oštetivši na taj način H. I. za iznos od 419,11 KM;

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

5.krajem mjeseca maja 2018. godine, s ciljem da sebi pribave protupravnu imovinsku korist, zajednički i dogovorno, koristeći znanje i vještine iz oblasti informacionih tehnologija, putem oglasa postavljenog na profilu “Meliss Behadarevic” na društvenoj mreži Facebook te aplikacije “Viber”, lažno prikazujući da posjeduju privredno društvo za proizvodnju, prodaju i isporuku ogrjevnog materijala-peleta, doveli u zabludu  T. T.da isti kupi,  u kojem oglasu  je ostavljen kontakt telefon broj …… koji je ona kontaktirala i dogovorila kupovinu šest tona peleta po cijeni od 720 Eura s rokom isporuke početkom avgusta 2018. godine, a potom po dobijenim uputama dana 01.06.2018. godine putem međunarodne poštanske uputnice kontrolni broj ……… uplatila polovinu dogovorene cijene u iznosu od 360 Eura na ime “Dženana Avdić, …..”, iako su bili svjesni da joj neće isporučiti pelet jer isti ne posjeduju, već je prevariti i na tako prevaran način prisvojiti novac, što su i učinili jer oštećenoj do danas pelet nije isporučen niti joj je vraćen novac koji je Avdić Dženana istoga dana podigla, oštetivši na taj način T. T. za iznos od 704,10 KM;

6.tokom mjeseca februara 2018. godine, s ciljem da sebi pribave protupravnu imovinsku korist, zajednički i dogovorno, koristeći znanje i vještine iz oblasti informacionih tehnologija, putem oglasa postavljenog na profilu “Meliss Behadarevic” na društvenoj mreži Facebook te aplikacije “Viber”, lažno prikazujući da posjeduju privredno društvo za proizvodnju, prodaju i

isporuku ogrjevnog materijala-peleta, doveli u zabludu Nj. D. da isti kupi, u kojem oglasu je ostavljen kontakt telefon broj ……. koji je on kontaktirao i dogovorio kupovinu jedne tone peleta s rokom isporuke narednoga dana, a potom po dobijenim uputama dana 01.02.2018. godine putem Western Uniona MTCN ……. uplatio iznos od 1.100 Kuna i proviziju od 115 Kuna na ime “Dženana Avdić, ……..”, iako su bili svjesni da mu neće isporučiti pelet jer isti ne posjeduju, već ga prevariti i na tako prevaran način prisvojiti novac, što su i učinili jer oštećenom do danas pelet nije isporučen niti mu je vraćen novac koji je Avdić Dženana podigla dana 02.02.2018. godine, oštetivši na taj način Nj. D. za iznos od 315,30 KM;

7. tokom mjeseca januara 2018. godine, s ciljem da sebi pribave protupravnu imovinsku korist, zajednički i dogovorno, koristeći znanje i vještine iz oblasti informacionih tehnologija, putem  oglasa  postavljenog na  profilu  “Meliss  Behadarevic”  na  društvenoj  mreži  Facebook, lažno prikazujući da posjeduju privredno društvo za proizvodnju, prodaju i isporuku ogrjevnog materijala-peleta, doveli u zabludu I.S. da isti kupi, na način da se on javio na oglas i dogovorio kupovinu  dvije  tone  peleta  koji  mu  je  trebao  biti  isporučen  narednoga  dana,  a  potom  po dobijenim uputama putem Western Uniona  MTCN …… dana 15.01.2018. godine uplatio iznos od 2.100 Kuna i proviziju od 150 Kuna na ime “Melisa Behadarević, ……, iako su bili svjesni da  mu  neće  isporučiti  pelet  jer  isti  ne  posjeduju,  već  ga  prevariti  i  na  tako  prevaran  način prisvojiti novac, što su i učinili jer oštećenom do danas pelet nije isporučen niti mu je vraćen novac koji je Behadarević Melisa istoga dana podigla, oštetivši na taj način I. S. za iznos od 583,90 KM;

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

čime su počinili produženo krivično djelo prijevare iz člana 294. stav 1. u vezi člana 31. i 55. KZ F BiH.

Predlažemo  sudu  da  u  skladu  s  odredbama  člana  114.  KZ  F  BiH  od  osumnjičenog Behadarević Melisa  oduz me  imovi nsku  korist  pribavljenu  krivičnim  djelom  i to gotov novac u iznosu  od  750  KM  i  gotov  novac  u  iznosu  od  1200  KM  i  170  Eura  koji  je  pohranjen  u Kantonalnom tužiteljstvu ZDK.

Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.

TUŽILAŠTVO ZDK


Preuzmite Android aplikaciju portala 072info
– klikni ovdje da preuzmeš! –

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Podijelite članak
  • 92
    Shares
POLITIČKI MARKETING
072 Kenan Aida
REKLAMA
KRAJ REKLAME

Počitajte još

REAKCIJE | MAJKA MRTVROĐENE BEBE: Ne znate kako je kada od svega ostanu samo čarapice…

072info.com

ŠOKANTNI DETALJI: Potvrdena optužnica protiv Hodžića: Porađao trudnicu neprimjerenom fizičkom silom, beba mrtvorođena

072info.com

Zeničanin ukrao “Ceresit” ljepilo, više paketa stiropora, ukupne vrijednosti 2.634 KM

072info.com
REKLAMA
KRAJ REKLAME

5C469C74 8C17 4B98 BDF1 9CFAAF69C4F6