b8bc714e 5d9b 4be6 9192 6da858c40c14duhan cigarete
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

U prva četiri mjeseca ove godine po osnovu akciza na duhan i duhanske prerađevine prikupljeno je 226,2 miliona KM, što je za 65,6 miliona KM manje u odnosu na prva četiri mjeseca prošle godine, kada je zbog pandemije virusa korona takođe zabilježen drastičan pad u odnosu na prethodne godine. 

Analitičari Uprave za indirektno oporezivanje smatraju da je do pada naplate akciza na cigarete došlo iz dva razloga – zbog poslovne politike malobrojnih velikih duhanskih kompanija koje su povećale cijene svojih cigareta u 2020. i 2021. godini te zbog činjenice da je zbog virusa korona smanjena potrošnja cigareta, jer u BiH nije došla dijaspora i turisti, a i mnogo manje ljudi bilo je u tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu. 

“Ostali fakotri pada potrošnje duhanskih prerađevina u vezi s pandemijom su rastući broj oboljelih s respiratornim oboljenjima, odliv stanovništva iz BiH i nemogućnost njihove posjete BiH. Navedeni faktori negativno su djelovali i na naplatu akciza na duhanske prerađevine u prvom kvartalu 2021. godine”, naveli su analitičari UIO te dodali da je na prodaju cigareta u BiH, posebno nerezidentima, uticalo i to što su Hrvatska i Evropska unija ograničile unos cigareta iz trećih zemalja. 

Takođe, analitičari Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje BiH navode da pregled prihoda od akciza na duhan pokazuje kontinuiran negativan trend u naplati.  

Admir Čavalić, ekonomski analitičar, kaže da do pada prihoda od akciza na duhan dovodi pogubna akcizna politika vlasti, koja umjesto da prati standard građana Bosne i Hercegovine, prati direktive Evropske unije. 

“Do pada potrošnje cigareta u BiH u tom iznosu nije došlo sigurno i sigurno je da se razvija crno tržište, i to ne samo kod nas, već na regionalnom nivou. Sami potrošači su promijenili svoje navike i stvorili su alternativu u smislu da manje uzimaju cigarete i bez obzira na to koliko rasla cijena – konzument neće prestati s konzumiranjem već će naći drugi način da dođe do cigarete”, rekao je Čavalić. 

On kaže da je jedino pravo rješenje problema u smanjenju akciza na duhan i usklađivanje cijena sa životnim standardom stanovništva. 

Inače, kada je riječ o samim prihodima od akciza, prema analizi Uprave za indirektno oporezivanje BiH ovo je već četvrti kvartal uzastopno da prihodi padaju, iako je u pojedinim mjesecima bilo oporavka. 

Odjeljenje za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje BiH navodi da je u februaru 2021. godine došlo do rasta naplate akciza od 1,4 odsto i to prvi put nakon 10 mjeseci, međutim već u martu je ostvaren ogroman pad prihoda od čak 30 odsto u odnosu na mart prošle godine.