Pali radnici ŠPD ZDK Almir Šehić i Himzo Sarajlić

Tužilaštvo ZDK
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE


Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 07.02.2022.godine, podiglo je optužnicu protiv Šehić Almira  jer je počinio krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ FBiH i Sarajlić Himze jer je počinio krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ FBiH u vezi sa članom 33. KZ FBiH.

Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 09.02.2022. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda Visoko.

DETALJI OPTUŽNICE TUŽILAŠTVA ZDK

Na osnovu člana 45. stav 1. i 2. tačka h), člana 241. stav 1., člana 242. i člana 350. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP F BIH), podižem, OPTUŽNICU protiv,

1. Šehić Amira, rođen 1986. godine u Olovu,

2. Sarajlić Himze, rođen 1981. godine u Han Pijesku, što su,

Šehić Amir, kao odgovorna osoba, u svojstvu poslovođe održavanja, radna jedinica građenje i održavanje, poslovna jedinica „Šumarija“ Olovo, čija ovlaštenja su propisana Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići broj NO-III-4/12 od 12.03.2012. godine, 

i to u odjeljku „radna jedinica građenje i održavanje, tačka 4 poslovođa održavanja“, između ostalog, da organizuje i rukovodi svim poslovima održavanja mehanizacije u mehaničkoj radionici i na terenu, brine se o izvršenju redovnog održavanja, vozila i mehanizacije, trebuje rezervne dijelove, gume, drugi potrebni materijal za potrebe opravke na terenu, te se stara o ugrađivanju i pravilnoj potrošnji,

Dana 08/09.02.2021. godine u Olovu, s namjerom pribavljanja protupravne imovinske koristi za sebe i nanošenja štete drugom, iskoristio svoja službena ovlašćenja, postupajući suprotno ustaljenoj praksi nabavke lanaca za šumski traktor koja počinje dostavljanjem trebovanja od strane PJ „Šumarije“ koje potpisuje šef poslovne jedinice i lice koga isti zaduži za potpis, komercijalisti, 

a nakon što se ista odobri, trebovanje se dostavlja referentu za nabavke koji sačinjava narudžbu i istu potpisuje komercijalista, rukovodilac komercijalne službe, a narudžba se dostavlja ugovornom dobavljaču koji dalje vrši isporuku naručene robe, na način da je poslao vozača Sarajlić Himzu u Sarajevo, u firmu „F.“ d.o.o. Sarajevo, radi preuzimanja lanaca za radnu mašinu traktor LKT-13, koju duži radnik navedenog preduzeća L. M., 

za koje nije imao narudžbenicu niti trebovnicu, već je iskoristio Trebovnicu broj 42/20 od 18.12.2020. godine i Narudžbenicu broj 2282 od 18.12.2020. godine, kojima su trebovani lanci za radnu mašinu traktor LKT-12 koju duži M.Š., nakon čega je od Sarajlić Himze preuzeo navedene lance, te sačinio trebovanje – 2 komada lanaca „Kopitar“ za LKT-13, iako je znao da L.M. nije iskazao trebovanje za nabavku navedenih lanaca, odnosno da nije izdata narudžbenica za nabavku istih, 

a koje lance nikad nije predao navedenom radniku, niti navedenom javnom preduzeću, svjestan da nije bilo ni potrebe za nabavkom istih, već je iste prodao po cijeni od 500 Eura, a novac zadržao za sebe, nakon čega je od strane firme „F.“ ispostavljena faktura JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići od 10.02.2021. godine za navedeni par lanaca po cijeni od 1.660,00 KM bez PDV-a odnosno 1.942,20 KM sa PDV-om, 

koji račun je i plaćen od strane JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići, na koji opisani način je pribavio protupravnu imovinsku korist za sebe u iznosu od 500 Eura, a istovremeno nanio štetu navedenom preduzeću u iznosu od 1.942,20 KM, što je i htio,

dakle, kao odgovorna osoba u Federaciji iskoristio svoja službena ovlašćenja u namjeri pribavljanja koristi za sebe i nanošenja štete drugom,

Sarajlić Himzo, dana 08/09.02.2021. godine u Olovu, svjestan naprijed navedenih radnji Šehić Amira, opisanih u tački I optužnice, istom pomogao u izvršenju navedenog krivičnog djela, na način da mu je stavio na raspolaganje sredstva za učinjenje krivičnog djela, 

tako što je službenim vozilom kombi marke „Mercedes Sprinter Furgon“ bijele boje, reg.oznaka …, dovezao lance za traktor iz firme „F.“ d.o.o. Sarajevo u Olovo, iste predao Šehić Amiru, a potom tražio od L. M. koji je obavljao poslove vozača zglobnog traktora u PJ Šumarija Olovo, Radna jedinica Duboštica, da navede u svojoj izjavi da je zadužio navedeni par lanaca za traktor koji duži, kao i da navede da je on odvezao stare lance sa radilišta, 

iako je znao i bio svjestan da Šehić Amir navedene lance nije nabavio za potrebe radilišta, te istom pomogao u nabavci istih, što je i htio, dakle, pomogao drugom u izvršenju krivičnog djela,

čime je Šehić Amir počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 1. KZ F BiH, a Sarajlić Himzo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 1. KZ FBiH u vezi sa članom 33. KZ F BiH.

Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja