Pane Škrbić sa Filipom Vujanovićem

Pane Škrbić sa predsjednikom Vujanovićem
Podijelite vijest

Pane Škrbić, predsjednik Evropskog udruženja menadžera i organizacionog odbora izbora najmenadžera BiH, jugoistočne i srednje Evrope,  susreo se danas u Sarajevu sa Filipom Vujanovićem predsjednikom Crne Gore, koji je bio jedan od učesnika ,,Sarajevo Business Foruma”.

Škrbić je predsjednika Vujanovića, kao ranijeg dobitnika najveće nagrade ,,Ličnost godine regiona” upoznao sa tokom priprema za tridesetu dodjelu nagrade Nezavisne regionalne agencije 3. jula u Sarajevu, te o nominovanim kandidatima za ovu prestižnu nagradu menadžerima i ostalim uspješnim ljudima iz Crne Gore.

Vujanović je potvrdio načelnu saglasnost da 3. jula prisustvuje 30. jubilarnoj dodjeli nagrade u Sarajevu i izrazio veliko zaodovoljstvo što je on dio ovog velikog projekta.

–         Projekat izbor najmenadžera i drugih uspješnih ličnosti regiona jugoistočne i srednje Evrope iz Sarajeva se izborio za status jednog od najuspje-šnijih ove vrste u regionu, sa posebnim zaslugama za podršku i afirmaciju usp-ješnih i za posticanje regionalne saradnje na ovim prostorima. Svakome je da-nas jasno da bez jačanja regionalne saradnje na ovim prostorima nema bržeg razvoja, zbog čega  Crna Gora svoj razvoj vidi u partnerstvu sa regionom – istakao je u ovom razgovoru sa Panetom  Škrbićem predsjednik Filip Vujanović.

Predsjednik Vujanović je upoznat sa svim nominacijama za ovogodišnju nagradu ,,Najmenadžer regiona” iz Crne Gore i saglasio se da on nakon dodjele nagrade u Sarajevu primi sve dobitnike nagrade iz Crne Gore u palati predsjednika u Podgorici.