105982493 726257541280672 3455262600139682780 n


AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Nakon niza uspješno realizovanih aktivnosti, ovoga puta Planinarsko društvo „Bistrica“ pokreće inicijativu za izgradnju Sportsko – rekreacionog kompleksa „Privija“.


U proteklom periodu aktivisti PD Bistrica uradili su „Idejno rješenje“ predmetnog kompleksa čiji izgled možete pogledati u slikama u prilogu ovog teksta.


Prva faza realizacije projekta odnosi se na izgradnju terena za mali fudbal, što uključuje radove koji se odnose na ravnanje terena, posipanje drenažnog pijeska, postavljanje drenažnih cijevi, postavljanje travnate podloge, te ograđivanje terena.


Ovim putem PD Bistrica upućuje poziv svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu u realizaciji ovog projekta, novčano ili nabavkom potrebnog materijala.


Uplata donacija može se izvršiti na broj računa:

141355532004068

otvoren kod BBI banke (Svrha doznake: NOVČANA DONACIJA ZA IZGRADNJU IGRALIŠTA, Primalac/Primatelj: PLANINARSKO DRUŠTVO “BISTRICA”) ili direktno kod blagajnika društva Benjamina Ćosića (+38761999488).

Sve informacije u vezi sa realizacijom ovog projekta možete da dobijete na sljedeće brojeve:

Saudin Oruč (predsjednik društva) +38761523578

Vernes Menzilović (sekretar društva)
+38762148687

Benaris Ćosić
(odbor za SRC “Privija”)
+38762887707

Vernes Delić (odbor za SRC “Privija”)
+38762983840

Samed ef. Kozlić (odbor za SRC “Privija”)
+38762870884

Miralem Ćosić (odbor za SRC “Privija”)
+38762148530

Esmir Omerović (odbor za SRC “Privija”)
+38762815474

Ferid Menzilović (odbro za SRC “Privija”)
+38761524453
_________________

Također, ovim putem poseban poziv upućujemo Bistričkoj dijaspori da pomognu realizaciju ovog projekta koji predstavlja „decenijski san“ naše Bistrice (instrukcija za uplatu iz inostranstva u prilogu teksta).

Korak po korak, ali stalno naprijed!!!