Penzionera kaznili s 200 KM zbog naredbe o zabrani kretanja, Ustavni sud BiH sve poništio

penzioneri 16
Pridruži se Viber grupi 072info, do najvažnijih vijesti samo jednim klikom: KLIKNI OVDJE
Preuzimanje tekstova dozvoljeno uz obavezno navođenje i linkanje izvora “072info”.

Ustavni sud BiH usvojio je apelaciju Goluba Veselinovića, penzionera iz Zenice koji je 31. marta prošle godine kažnjen sa 200 KM jer je kršio naredbu Federalnog štaba civilne zaštite o zabrani kretanja za osobe starije od 65 godina donesenu kao mjeru u vremenu pandemije.

Ustavni sud BiH je utvrdio povredu prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ukinuo je rješenje Kantonalnog suda u Zenici broj 44 0 Pr 031316 20 Pp od 29. juni 2020. godine. Predmet se vraća Kantonalnom sudu u Zenici koji je dužan da, po hitnom postupku, donese novu odluku u skladu s članom II/e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Prema obrazloženju Ustavnog suda BiH naredba Federalnog štaba civilne zaštite od 20. marta 2020. godine nije sadržala bilo kakvo obrazloženje u pogledu posljedica koje nepridržavanje mjere zabrane kretanja može imati.

Također, sama naredba nije određivala da kršenje zabrane kretanja predstavlja kažnjivo djelo niti je za postupanje suprotno zabrani kretanja propisivala sankciju. Stoga proizlazi da mjera zabrane kretanja koju je appellant prekršio i zbog čega je i kažnjen nije bila formulisana sa dovoljno preciznosti, koja bi mu omogućila da i uz odgovarajuću pomoć predvidi da se posljedica nepoštivanje mjere zabrane kretanja ogleda u činjenju kažnjivog djela za koji može biti izrečena sankcija, zaključio je Ustavni sud.

Iz obrazloženja rješenja proizilazi da je apelant podnio zahtjev za sudsko odlučivanje po prekršajnom nalogu izdatom zbog prekršaja činjenično i pravno opisanog u izreci rješenja. Na usmenom pretresu apelant je izjavio da ne prihvata odgovornost, da nije počinio prekršaj koji mu se stavlja na teret, te da živi sam pa je morao ići u trgovinu po hranu za sebe i mace.

Prema stavu Općinskog suda Zenica nije se mogla prihvatiti apelantova odbrana da mu niko nije imao nabaviti hranu za njega i mace obzirom da to ničim nije dokazao. S tim u vezi je ukazano i da je Crveni krst angažovao volontere za pomoć licima kojima je zabranjeno kretnje, kao i da je apelant mogao tražiti od prijatelja i komšija da za njega nabave hranu ukoliko je nedostajala.

Prilikom odlučivanja o vrsti i visini sankcije, Općinski sud je cijenio od olakšavajućih okolnosti činjenicu da je apelant penzioner a od otežavajućih okolnosti činjenicu da je dva puta osuđivan za prekršaje, pa i za prekršaj iz oblasti javnog reda i mira, a naročito da je apelant počinio prekršaj u vrijeme vanrednog stanja uzrokovanog pojavom pandemije-virusa Covid.