PIO čak u 33 posto slučajeva kasni sa rješenjima za penzije, članovi NO za jednu sjednicu dobili po 30.437 KM

979954f502516156a53508a3c9442440
Pridruži se Viber grupi 072info, do najvažnijih vijesti samo jednim klikom: KLIKNI OVDJE
MARKETING
Dozvoljeno preuzimanje dijela teksta uz obavezno navođenje i linkanje izvora odnosno da se kompletan tekst može pročitati na portalu “072info”.

Neopravdano kašnjenje sa izdavanjem rješenja za penzionisanje, isplata naknada članovima Nadzornog odbora za (ne)rad. Zatim, rad predsjednika i članova Upravnog odbora bez ugovora o angažmanu, samo su neke od zamjerki federalnih revizora u Izvještaju o finansijskoj reviziji Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za prošlu godinu.

Nije riješeno 33 posto predmeta na vrijeme

– Prema podacima iz dvije baze podataka Sarajevo i Mostar, utvrđeno je da su tokom 2020. godine 14.272 korisnika prvi put uvedena u pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kojima su izdata rješenja u prvom stepenu. Pregledom predmeta konstatovali smo da Federalni zavod u određenim slučajevima kasni sa donošenjem rješenja, što nije u skladu sa članom 216. Zakona o upravnom postupku. Analizom ne možemo potvrditi da je Zavod u potpunosti ispoštovao Zakonom utvrđene rokove kod donošenja rješenja kojima se osobe prvi put uvode u pravo, odnosno oko 33 posto ukupno predatih predmeta (uvažavajući privremenost rješenja do momenta objave podatka o vrijednosti općeg boda za godinu ostvarivanja prava) nije riješeno u propisanom roku, što nije zanemarivo s obzirom na to da se radi o osnovnim poslovima Federalnog zavoda – navode federalni revizori.

Faktor je u više navrata pisao o problemima dužeg čekanja na rješenja o penzionisanju. Podsjećanja radi, po Zakonu o upravno postupku Zavod PIO FBiH je dužan donijeti rješenje o penzionisanju i dostaviti ga stranci najkasnije u roku od 60 dana, ako posebnim propisom nije određen kraći rok.

U revizorskom izvještaju o radu Federalnog zavoda PIO za 2020. godinu se navodi kako su naknade za rad predsjedniku i članovima Upravnog odbora isplaćene u iznosu od 134.349 KM bez ugovora o angažmanu, na koje je Vlada FBiH prethodno trebala dati saglasnost. Osim toga, Nadzorni odbor je tokom 2020. godine održao jednu sjednicu, a isplate naknada do isteka mandata bile su na mjesečnom nivou, u ukupnom iznosu od 30.437 KM.

– Obavljenom revizijom utvrdili smo da obračun i isplata naknada predsjedniku i članovima Upravnog odbora nije u skladu sa Zakonom o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH, jer Vlada FBiH, iako je imenovala Upravni odbor, nije dala saglasnost na zaključivanje ugovora o angažmanu sa predsjednikom i članovima Upravnog odbora. Shodno tome, ne možemo potvrditi obračunate i isplaćene naknade Upravnom odboru – navode revizori i dodaju:

– Revizijom smo utvrdili da je članovima Nadzornog odbora isplaćivana naknada do isteka mandata u neto iznosu od 30.437 KM, iako je prema podacima navedenim u Izvještaju o radu Federalnog zavoda, održana samo jedna sjednica u 2020. godini. Poslovnikom o radu Nadzornog odbora nije regulisano pitanje održavanja sjednica, mjesečne naknade za rad u Nadzornom odboru, niti uvjetovanje isplata naknade održavanjem sjednica.

Nadzorni odbor i neopravdanost naknada

Federalni revizori pojašnjavaju da je ugovorom o angažovanju članova Nadzornog odbora regulisano da oni imaju pravo na mjesečnu naknadu za rad za izvršavanje poslova poput analize izvještaja o radu Federalnog zavoda, uvida u godišnje izvještaje poslovanja i godišnji finansijski obračun Zavoda, izvještavanja Parlamenta FBiH o rezultatima nadzora, vođenje računa o dosljednoj primjeni i poštivanju propisa iz penzijskog i invalidskog osiguranja, a posebno propisa koji se odnose na izvršavanje obaveza prema penzijskom i invalidskom osiguranju i o namjenskom trošenju finansijskih sredstava Federalnog zavoda.

– Nadzorni odbor nije obavljao navedene poslove, zbog čega ne možemo potvrditi opravdanost isplate mjesečnih neto naknada za mjesece u kojima se nisu održavale sjednice – navode federalni revizori.

GODISNJICA
MARKETING