Plan postoji: BiH spremna za eventualni priliv izbjeglica

Na granicama mirno. Stanje uobičajeno. Granična policija spremna na eventualne izazove. Plan vać postoji od prošle godine. Regionalni, lokalni i okvirni. Uključuje eventualnu preraspodjelu kadrova na granicama, materijalno-tehničkih sredstava tamo gdje se ukaže veća potreba.

“Taj plan podrazumijeva preraspodjelu ljudi i materijalno-tehničkih sredstava na onaj dio granice gdje se ukaže potreba u slučaju opet kažem masovnog priliva izbjeglica ali nadležni orggani su ti koji donose odluke a GP je ona koja će sporvoditi mjere na granici u slučaju da se to desi”, kazala nam je Sanela Dujković iz Granične policije BiH.

Masovnog priliva izbjeglica neće biti, gotovo su sigurni u nadležnim institucijama naše zemlje. Možda poneki ilegalni prelazak, ipak su u Službi za poslove sa strancima BiH na oprezu.

“Naravno da ćemo se mi prilagoditi čitavoj situaciji koja bude eventualno usmjerena prema BiH ako bi došlo do toga Služba za poslove sa strancima će u saradnji s nadležnim strukturama adekvatno odgovoriti na taj izazov”, stav je Izeta Nizama iz Službe za poslove sa strancima.

Stručnjaci tvrde, da bi BiH izbjeglicama bila samo privremena destinacija, tranzitna zemlja, jer i sami kažu žele u zemlje EU. Što pokazuje i primjer Srbije, gdje je izrazito nizak broj njih zatražilo azil. BiH može tvrde institucije primiti oko 5 hiljada izbjeglica, ali ukoliko dođe do priliva, to bi bili nedovoljni kapaciteti. Osim toga i druge ozbiljne prepreke su na putu između izbjeglica i BiH.

Mirza Smajić, profesor na FPN kaže: “Istočna granica, sama rijeka Drina je vrlo težak i neprohodan teren koji dijeli BiH sa Crnom Gorom i Srbijom i mislim da će to biti jedna od glavnih prepreka upravo masovnog prelaska”.

Prije bh. granica, izbjeglice bi trebale preći albansku i crnogorsku, a visoki funkcioneri ovih zemalja ranije su poručili kako nemaju kapacitete da se bore s ovim izazovom, te kako bi čak i oni mogli pribjeći zatvaranju granica. 

N1