park 1308
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Oglasi i konkursi
NER FIT

Osobe s evidencije Biroa za zapošljavanje Kantona Sarajevo od danas mogu putem projekta “Javni radovi 2021” biti angažirane u Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću “Park” na poslovima održavanja javnih zelenih površina.

FIXGEHALT

Riječ je o angažmanu novih 100 osoba na rok od 60 dana. Radi se o projektu putem kojeg nezaposlene osobe koja su prije 15. jula prijavljena na evidenciju Biroa, budu sezonski angažirane na poslovima očuvanja komunalne čistoće i manje složenim hortikulturnim poslovima na javnim zelenim površinama koje su u nadležnosti preduzeća “Park”.

Preduzeće Park poziva sve osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih i to prije objave javnog poziva (15.jula) da se sa Uvjerenjem Službe za zapošljavanje KS, CIPS i kopijom lične karte, te žiro računa prijave Službi za pravne i kadrovske poslove preduzeća Park, u ulici Patriotske lige 58, u krugu “Pionirska dolina” i zoo vrt.

Mjesečna naknada za njihov angažman iznosi 800 KM, saopćeno je iz KJKP “Park”.

LIDER