Plenum građana o svojim zahtjevima

Podijelite vijest

PlenumgradjanaZDK

Obzirom da je , kako kažu, Kolegij kantonalne Skupštine, Plenumu građana ZDK uskratio dalje korištenje sportske dvorane na Bilmišću u Zenici, gdje su se do sada sastajali jednom sedmično, ovaj Plenum održao je juče sjednicu na kojoj su razmatrali nastalu situaciju.

„Mi građani samo tražimo da se moraju donositi sve odluke i zakoni na svim nivoima vlasti po našim zahtjevima, a predstavnici u vlasti, koji nas predstavljaju trebaju ih primjenjivati u praksi“, ističe kao jedan od zaključaka sjednice, Meliha Bajramović, portparol Plenuma građana ZDK, naglašavajući da se pokrenuta lavina narodnog nezadovoljstva neće zaustaviti, niti će odustati od svojih zahtjeva.