Plin u Federaciji BiH će poskupiti 16 posto

Vlada FBiH dala je saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH.

Počevši od 1. aprila 2017. godine, cijena iznosi 520 KM/1.000 Sm3, odnosno 0,52 KM/Sm3. U ovu cijenu prirodnog gasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

Ono što u saopćenju Vlade FBiH nije istaknuto je da ova cijena predstavlja značajno povećanje. Naime, u julu prošle godine vlada je dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa u iznosu od 450 KM/1000 Sm3, što je tada predstavljeno kao sniženje od deset posto od prethodne cijene.

Nova cijena predstavlja povećanje od oko 16 posto u odnosu na cijenu od prošle godine.

Ostaje da se vidi u kojoj mjeri će biti korigovana cijena gasa prema krajnjim potrošačima poput domaćinstava.

Avaz.ba