Screenshot 9 181
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Svijet / Vijesti

Ove godine, zbog pandemije koronavirusa, svetu islamsku dužnost hadždž mogu ovaviti samo oni koji se već nalaze u Saudijskoj Arabiji, odluka je koju je ranije donijelo Ministarstvo za hadždž i umru ove države. Zbog toga ove godine hadždež obavlja samo 1.000 vjernika.

Obavljanje hadždža zvanično je počelo danas, a iz Mekke dolaze snimci kako hadžije obavljaju tavaf, odnosno obilaze oko Kabe, koja predstavlja najsvetije mjesto i centar cijelog islamskog svijeta.

Disdciplinovano poštivanje svih zaštitnih mjera zamijenile su slike miliona hadžija iz cijelog svijeta, koje su bile karakterističnbe za prethodne godine, zbog čega je harem oko Kabe neprekidno proširivan, kako u širinu, tako i dodavanjem spratova kojima su se kretali vjernici.

Već danas vjernici će krenuti na Minu, a potom i na brdo Arefat, što predstavlja jednu od najvažnijih obaveza, odnosno farztova u toku obavljanja hadždža.

Iz BiH ove godine nije bilo organizovanog odlaska vjernika na hadždž.