Portal 072info

Počinje projekt modernizacije cesta u Federaciji BiH

Ilustracija

Dolaskom Denisa Lasića na mjesto ministra prometa i veza Federacije BiH ponovno je pokrenuta priča o modernizaciji cesta Federacije. 

Radi se o projektu vrijednom ukupno 150 milijuna eura, a sredstva bi trebala biti osigurana od međunarodnih kreditnih institucija kao što je EBRD, Svjetska banka…

Projekt podrazumijeva izgradnju cesta, izgradnju traka za spora vozila, rekonstrukciju postojećih prometnica, izgradnju obilaznica, sanaciju šteta nakon poplava.

Procijenjena vrijednost programa sa sanacijom šteta nakon poplava iznosi oko 370 milijuna KM (modernizacija 329 mil. KM i poplave 41 mil. KM).

Gledajući po kategorijama, radovi i nadzor bi iznosili 346 milijuna maraka, projektiranje 6 milijuna maraka, eksproprijacija 18 milijuna maraka. – Prema pripremljenoj dokumentaciji, program bi trajao četiri godine, a s obzirom na to da JP Ceste FBiH ne mogu iz vlastitih sredstava osigurati potrebna sredstava za početak eksproprijacije u iznosu od 5 milijuna maraka i 2 milijuna maraka za rekonstrukciju prioritetnih pravaca nakon prekategorizacije cesta, nužno je da Federalno ministarstvo prometa i veza predloži Vladi Federacije BiH način na koji bi se osigurala nužna sredstva za spomenutu namjenu kako bi JP Ceste FBiH mogle pravodobno, po osiguranju međunarodnih kreditnih sredstava, početi s realizacijom planiranih projekata – navodi se u dokumentu.

Na kraju treba spomenuti kako je Vlada Federacije na jednoj od svojih sjednica prihvatila Lasićev prijedlog i odobrila kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka od 7 milijuna maraka koje će biti iskorištene za početak eksproprijacije i modernizaciju prioritetnih regionalnih prometnih pravaca. Federalno ministarstvo prometa i veza je razmatralo ovu inicijativu, te istu cijeni opravdanom, tako da se može očekivati kako će uskoro početi realizacija projekta.

Podijelite članak