Podrška pokretanju malih obrta u BiH

4 32

Norveško-bosanska privredna komora osigurala je podršku malim poljoprivrednim obrtima u BiH kroz projekte koji se trenutno realiziraju na području općina Trnovo i Vareš. Prema riječima predsjednika komore Ahmeda Lindova, cilj je podržati poljoprivrednike da pokrenu vlastite obrte.

Pomoći ocu

– Nadamo se da ćemo kroz ovaj projekt pomoći marginaliziranim grupama na području cijele BiH da dobiju održiva radna mjesta na vlastitim imanjima. Cilj nam je da imanja i firme u koje ulažemo budu samoodrživi, da se ljudima osiguraju uvjeti da imaju prihode od kojih će moći živjeti, tako da imamo još nekoliko projekata koje do kraja ljeta namjeravamo realizirati – kazao nam je Lindov.

Student FPN-a Sarajevo Rinat Kevrić iz sela Striježevo kod Vareša, nakon moždanog udara, ima trajne posljedice. Iako bi uskoro trebao steći diplomu socijalnog radnika, Kevrić se namjerava nastaviti baviti poljoprivredom i pomoći ocu u obrađivanju porodičnog imanja.

Prvi projekti

– Podrška našem obrtu je bila u kupovini motokultivatora, koji će nam olakšati radove na polju. Radujem se da samostalno obavljam poljoprivredne poslove i da svojim primjerom potičem i druge osobe s invaliditetom i mlade da se ohrabre i krenu u slične poduhvate – kazao je Kevrić.

Iako osnovana 2009. godine, ovo su prvi projekti Norveško-bosanske privredne komore, kroz koje se nastoji osigurati desetak radnih mjesta za povratnike, osobe s invaliditetom i nezaposlene.

Ljubav prema Bosni

Posljednji projekti samo su nastavak brige za BiH, koju cijeli svoj život pokazuje Ahmed Lindov, mladić porijeklom iz Hrasnice, koji je spletom okolnosti prije 28 godina rođen u Splitu. U Norvešku je, s majkom, bratom i nanom, stigao kao beba od osam mjeseci. Školovao se, magistrirao pravo, suvlasnik je knjigovodstvene kompanije, a aktivan je i u Radničkoj partiji (Arbeidetpartiet). Bio je prvi stranac u vijeću općine Kvinesdal, a na ovogodišnjim izborima je kandidat za parlament Norveške.