Podržan kreditni zahtjev za dionicu autoceste Nemila – Vranduk

e24d93d7f91cd165c2c5f4b7a119cbe8
Podijelite vijest

Nakon uvida u Nacrt memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i kompanije Tušjapi iz Republike Turske, koji joj je 7. aprila 2021. uputilo Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Vlada FBiH nije imala primjedbi, prijedloga i sugestija, te je dala pozitivno mišljenje na taj tekst.

Dokument se odnosi na uspostavljanje i razvoj saradnje u oblasti putne infrastrukture izmedu Bosne i Hercegovine i Republike Turske na osnovu Memoranduma o razumijevanju između dviju država, potpisanog Ankari 2. maja 2019., o saradnji u infrastrukturnim projektima, te Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima.

Tim aktima je poseban značaj dat realizaciji projekta izgradnje autoputa/brze saobraćajnice Sarajevo – Beograd – Sarajevo, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Vlada FBiH upoznala se i sa informacijom o kreditnom zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar radi finansiranja izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Nemila – Vranduk, te je podržala inicijativu da za ovu dionicu kreditna sredstva od 21 milion eura budu osigurana kod Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAED).

Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacije i Autoceste FBiH zaduženi su da u tim za pregovore imenuju ovlaštene predstavnike, a konačna odluka o zaduženju, po kojem će krajnji dužnik biti Autoceste FBiH, bit će donijeta po okončanju pregovora s KFAED-om.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Ugovora između BiH i KFAED-a, a današnje zaključke dostaviti Ministarstvu finansija trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem – saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.


Podijelite vijest