Poduzetnici u FBiH za godinu dana zaposlili više od 6000 novih radnika

Sektor malih i srednjih poduzeća u Federaciji BiH razvija se unatoč problemima u svom okruženju, pokazuje informacija koju je za razdoblje 2016. – 2017. pripremilo resorno federalno ministarstvo.

Analiza po oblastima

Analiza ovog sektora po strukturi poduzeća pokazuje da je u FBiH, u razdoblju od posljednjih pet godina, 2017. došlo do najvećeg rasta broja malih i srednjih poduzeća na godišnjoj razini. Broj MSP-ova doživljava maksimum u posljednjih 12 godina upravo 2017. (22.647), uz maksimum broja zaposlenih (203.498).

Ako usporedimo broj MSP-ova s brojem stanovnika, dobije se da je u FBiH u 2017. bilo prosječno 10 MSP-ova na 1000 stanovnika. Ako se ovom broju doda prosječan broj fizičkih osoba, dobije se iznos od oko 30 MSP subjekata na 1000 stanovnika. Radi usporedbe, europski prosjek je 50 MSP-ova na 1000 stanovnika. Po strukturi prednjače mikrosubjekti (14.832), potom mali subjekti (6163), a najmanji broj je srednje kategoriziranih subjekata (1652). Kada je u pitanju broj zaposlenih, obrnuta je proporcionalnost jer najveći broj zaposlenih je u srednje kategoriziranim subjektima (101.842), potom u malim subjektima (70.719), dok je najmanje zaposlenih u mikrosubjektima (30.937). Mala i srednja poduzeća u ovom su razdoblju zabilježila rast prihoda za 1,21%, dok su rashodi povećani za 0,88%. Ukupan prihod od izvoza MSP-ova ostvaren u 2017. iznosi 3.308,725.217 KM, odnosno 14,53% od ukupnog prihoda ovog sektora. Struktura prihoda od izvoza pokazuje da prihod od prodaje roba sudjeluje s 80%, dok prihod od prodaje usluga iznosi 20% ukupnog prihoda od izvoza. U odnosu na 2016., u 2017. konsolidirana dobit MSP-ova povećana je za 12,9%. – Analiza MSP sektora po oblastima djelatnosti definira da je iz perspektive ostvarenog prihoda, neto dobiti i broja zaposlenih dominantno područje trgovine na veliko i malo. Veliki potencijal iz perspektive navedenih indikatora predstavljaju propulzivne oblasti područja prerađivačke industrije, poput proizvodnje gotovih metalnih proizvoda, proizvodnje prehrambenih proizvoda, kao i oblast kopnenog prijevoza i cjevovodni transport, oblast visokogradnje, računalno programiranje i savjetovanje, kao i oblast visokotehnološkog uslužnog sektora – navodi se u informaciji.

Razvoj

S obzirom na to da budući razvoj MSP sektora ovisi u velikoj mjeri i o institucionalnoj podršci, predlažu se mjere usmjerene na intenziviranje razvoja poduzetništva i jačanja konkurentnosti MSP sektora, shodno Reformskoj agendi i aktu o malom biznisu. – Stoga, funkcioniranje informacijskog sustava registra malih i srednjih poduzeća jako je bitan i nužan preduvjet za osiguranje adekvatne analitičke osnove za kreiranje razvojnih politika i instrumenata podrške usmjerenih prema sektoru malih i srednjih poduzeća, što omogućava provedbu naših programskih zadataka i zakonom propisanih ovlasti, upozoravaju iz Federalnog ministarstva poduzetništva, razvoja i obrta.

Večernji list