Portal 072info

Pogledajte konačnu Preliminarnu listu stipendista Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

Obavještavaju se studenti prijavljeni na Konkurs za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da je utvrđena konačna Preliminarna rang lista.

S obrzirom na to da konačna Preliminarna rang lista sadrži 37 stranica, neće biti objavljena na oglasnoj tabli gradske uprave zbog nedostatka prostora.

Žalbe se podnose Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

STIPENDIJE 2016/2017 – KONAČNA PRELIMINARNA RANG LISTA

 

Redni broj Prezime Ime roditelja Ime Naziv visokoškolske ustanove Godinastudija Broj bodova Napomena
1 Pezer Sabit Lamija Internacionalni Burch Univerzitet V 87,00
2 Torlaković Mujo Ajla Filozofski fakultet III 78,50
3 Ključanin Mustafa Anesa Fakultet za metalurgiju i materijale III 78,15
4 Duraković Šemsija Nerma Politehnički fakultet I 77,50
5 Čamdžić Amir Amira Ekonomski fakultet I 75,00
6 Muharemović Nijaz Alma Prirodno-matematički fakultet I 75,00
7 Talić Hasan Esada Islamski pedagoški fakultet I 75,00
8 Fejzić Husein Safet Veterinarski fakultet III 74,40
9 Malagić Zijad Semira Islamski pedagoški fakultet III 74,00
10 Hadžić Mirsad Armina Filozofski fakultet III 73,50
11 Isaković Aziz Berina Zdravstveni fakultet III 73,50
12 Pašanbegović Mirsad Džemila Filozofski fakultet IV 73,50
13 Rakić Mensur Adna Elektrotehnički fakultet V 73,40
14 Hodžić Eso Emina Fakultet zdravstvenih studija V 73,35
15 Horić Hasan Emina Politehnički fakultet V 73,35
16 Potrčaj Suad Elvin Medicinski fakultet IV 73,35
17 Turčinović-Poparić Ahmet Amila Islamski pedagoški fakultet II 73,00
18 Agić Nedžad Emina Politehnički fakultet I 72,50
19 Murtić Mujo Murisa Islamski pedagoški fakultet III 72,50
20 Sarajlić Azrudin Dženita Prirodno-matematički fakultet III 72,45
21 Ganibegović Aladin Muhamed Pravni fakultet III 72,00
22 Jerković Ivica Franjo Fakultet organizacije i informatike III 72,00
23 Zukan Nurudin Melisa Filozofski fakultet IV 71,00

 

 

24 Arnaut Seid Fatima Fakultet za metalurgiju i materijale I 70,00
25 Durmić Mesud Muhamed Filozofski fakultet I 70,00
26 Mrkaljević Ibrahim Berina Filozofski fakultet IV 70,00
27 Neslanović Asim Vildana Filozofski fakultet I 70,00
28 Podojak Vahid Ilham Fakultet za metalurgiju i materijale I 70,00
29 Zukić Emsad Šeherzada Pravni fakultet I 70,00
30 Čelenka Šemsudin Mersiha Filozofski fakultet IV 69,50
31 Fetić Refik Larisa Fakultet za metalurgiju i materijale IV 69,50
32 Horić Nijaz Lejla Farmaceutsko-zdravstveni fakultet III 68,85
33 Marić Mijodrag Tanja Elektrotehnički fakultet III 68,80
34 Begić Nihad Ajla Filozofski fakultet III 68,00
35 Koeylue Nejdet Jusuf Filozofski fakultet III 68,00
36 Sarač-Mehić Hajrudin Emina Prirodno-matematički fakultet III 68,00
37 Marić Mijodrag Vanja Muzička akademija II 67,90
38 Bajrambašić Refik Tijana Filozofski fakultet V 67,50
39 Begagić Mirhidžad Semir Mašinski fakultet IV 67,50
40 Delić Emir Šejla Filozofski fakultet IV 67,50
41 Duraković Šemsija Nermin Politehnički fakultet II 67,50
42 Herceg Salih Lamija Fakultet prirodnih i tehničkih nauka III 67,40
43 Piljug Dževad Ajla Filozofski fakultet IV 67,00
44 Ajanović Rusmir Majda Farmaceutski fakultet III 66,50
45 Čolo Salih Nizama Filozofski fakultet IV 66,50
46 Smajlović Taksim Amir Fakultet poslovne ekonomije III 66,35
47 Abdelaziz Ahmed Hasan Khadiga Islamski pedagoški fakultet II 66,00
48 Fejzić Salmir Dženita Filozofski fakultet II 66,00
49 Halilović Derviš Haris Islamski pedagoški fakultet IV 66,00
50 Šišić Remzo Ervina Politehnički fakultet III 66,00

 

51 Bureković Safet Amir Ekonomski fakultet IV 65,50
52 Husanović Vahid Mehmed Filozofski fakultet II 65,50
53 Hodžić Adil Midheta Filozofski fakultet II 65,50
54 Potrčaj Huso Dalila Medicinski fakultet V 65,50
55 Sadrija Nermin Jasmina Pravni fakultet III 65,50
56 Tatarević Haris Muhamed Fakultet političkih nauka II 65,20
57 Avdić Šaban Ajla Islamski pedagoški fakultet II 65,00
58 Cogo Sabahudin Nina Fakultet za metalurgiju i materijale I 65,00
59 Doglod Semir Emina Ekonomski fakultet I 65,00
60 Husković Ibrahim Azra Medicinski fakultet I 65,00
61 Jahić Alija Anis Medicinski fakultet II 65,00
62 Kliko Nermin Armin Medicinski fakultet I 65,00
63 Kosovac Hakija Merima Islamski pedagoški fakultet III 65,00
64 Kundalić Osman Alma Mašinski fakultet I 65,00
65 Mujkanović Zijad Amina Ekonomski fakultet I 65,00
66 Pezić Sadber Emela Filozofski fakultet III 65,00
67 Spahić Hajrudin Sara Internacionalni univerzitet III 65,00
68 Strika Zaim Ibrahim Pravni fakultet III 65,00
69 Šabanović Sejad Šeherzada Filozofski fakultet I 65,00
70 Šarić Alija Amra Prirodno-matematički fakultet I 65,00
71 Šehić Ermin Ermina Politehnički fakultet I 65,00
72 Spahić Faruk Melita Farmaceutski fakultet II 64,60
73 Domnik Ljorenc Leon Politehnički fakultet II 64,50
74 Ismić Alen Alena Filozofski fakultet III 64,50
75 Lutvikadić Samir Lamija Mašinski fakultet IV 64,50
76 Burić Edin Emina Ekonomski fakultet III 64,00
77 Čankaja Mahmut Ayša Filozofski fakultet II 64,00

 

78 Fedoš Vladislav Marijana Filozofski fakultet III 64,00
79 Isaković Mensur Lejla Filozofski fakultet III 64,00
80 Kesić Nermin Adna Ekonomski fakultet II 64,00
81 Podojak Vahid Muhamed Mašinski fakultet IV 64,00
82 Fetić Semir Ajla Filozofski fakultet II 63,55
83 Cogo Sabahudin Zlatan Mašinski fakultet IV 63,50
84 Duvnjak Redžo Maida Islamski pedagoški fakultet II 63,50
85 Telalović Fahrudin Nejra Filozofski fakultet II 63,50
86 Kovačević Farid Nejla Medicinski fakultet III 63,35
87 Heleg Šeho Belma Politehnički fakultet V 63,30
88 Patković Osman Šuhreta Ekonomski fakultet II 63,00
89 Sejdinoski Orhan Mahir Fakultet elektrotehnike IV 63,00
90 Valentić Zehrudin Dženeta Fakultet za metalurgiju i materijale II 62,75
91 Čehić Nisvet Nadira Filozofski fakultet II 62,50
92 Božić Dragan Dejan Pravni fakultet III 62,00
93 Kovač Refik Mersiha Filozofski fakultet IV 62,00
94 Krivić Zikret Amra Farmaceutski fakultet IV 62,00
95 Valentić Mustafa Azra Filozofski fakultet III 62,00
96 Čelik Ibrahim Senka Fakultet za metalurgiju i materijale III 61,85
97 Bencun Predrag Sandra Fakultet političkih nauka II 61,75
98 Husremović Salih Amila Fakultet zdravstvenih studija II 61,65
99 Nadžaković Edin Lejla Medicinski fakultet IV 61,65
100 Šestić Almedin Ajna Farmaceutsko-zdravstveni fakultet II 61,50
101 Šišić Sead Amna Islamski pedagoški fakultet III 61,50
102 Čamdžić Asim Azra Filozofski fakultet II 61,00
103 Čunjalo Senad Armina Pravni fakultet II 61,00
104 Kadrić-Durmiš Asim Edina Filozofski fakultet V 61,00

 

105 Kokić-Hinović Senad Adisa Pravni fakultet V 61,00
106 Odobašić Ramiz Ahmed Pravni fakultet IV 61,00
107 Adilović Đemail Emina Filozofski fakultet III 60,90
108 Kurtagić Jasmin Damir Medicinski fakultet V 60,55
109 Brahim Brahmi Abdelkader Emina Ekonomski fakultet II 60,50
110 Hrnjić Bajro Ismira Islamski pedagoški fakultet II 60,50
111 Karić Goran Melisa Muzička akademija IV 60,50
112 Adžemović Amir Ahmed Internacionalni Univerzitet III 60,40
113 Durmić Mirsad Amar Medicinski fakultet II 60,15
114 Arnaut Ševal Amila Filozofski fakultet II 60,00
115 Babus Birol Ece Filozofski fakultet II 60,00
116 Bajramović Beudin Lamija Filozofski fakultet IV 60,00
117 Begagić Fadil Amina Fakultet za metalurgiju i materijale I 60,00
118 Begagić Tarik Emir Medicinski fakultet I 60,00
119 Halilović Ferida Velid Prirodno-matematički fakultet I 60,00
120 Hekić Zulfo Semina Mašinski fakultet I 60,00
121 Jurešić Dragan Sandra Medicinski fakultet I 60,00
122 Jurić Paulin Ana-Marija Filozofski fakultet IV 60,00
123 Kadić Rasim Lejla Ekonomski fakultet I 60,00
124 Karić Emin Arnesa Islamski pedagoški fakultet I 60,00
125 Kesten Hajrudin Selma Filozofski fakultet I 60,00
126 Mandžuka Senad Ermin Medicinski fakultet I 60,00
127 Miskić Sejfudin Abdela Filozofski fakultet I 60,00
128 Mujezinović Pašo Amna Ekonomski fakultet I 60,00
129 Mujkanović Kemal Sabina Farmaceutski fakultet V 60,00
130 Okić Kemal Amar Politehnički fakultet I 60,00
131 Pašić Senad Amila Ekonomski fakultet II 60,00

 

 

132 Pjanić Nijaz Amina Politehnički fakultet I 60,00
133 Sarajlić Azrudin Anela Pravni fakultet I 60,00
134 Selimović Hasan Alesa Pravni fakultet I 60,00
135 Smriko Senad Muhamed Politehnički fakultet I 60,00
136 Vehabović Zenaid Amina Pravni fakultet I 60,00
137 Čičak Emanulah Eldar Univerzitet Beč II 59,60
138 Agović Rafet Elvis Fakultet za metalurgiju i materijale III 59,50
139 Bajrambašić Refik Albin Filozofski fakultet III 59,50
140 Đulan Hajrudin Berina Mašinski fakultet IV 59,50
141 Puljić Alija Alma Fakultet za metalurgiju i materijale II 59,50
142 Mujović Ekrem Ilma Medicinski fakultet III 59,10
143 Babić Ibrahim Hazim Mašinski fakultet III 59,00
144 Klisura Sinan Azra Filozofski fakultet IV 59,00
145 Hodžić Senaid Nudžejma Islamski pedagoški fakultet III 59,00
146 Hodžić Ekrem Salih Veterinarski fakultet IV 58,95
147 Musić Mugdin Kemal Šumarski fakultet IV 58,75
148 Fetić Semir Medina Filozofski fakultet IV 58,50
149 Spahić Abdulah Nadira Filozofski fakultet IV 58,50
150 Adžić Zoran Filip Fakultet elektrotehnike, strojar. i brodograd. I 58,00
151 Čeliković Osman Nadira Filozofski fakultet III 58,00
152 Čolo Salih Hamza Filozofski fakultet IV 58,00
153 Hrnjić Edin Sara Filozofski fakultet III 58,00
154 Kartal Suljo Harun Elektrotehnički fakultet I 58,00
155 Mandžuka Abdulah Sajra Islamski pedagoški fakultet II 58,00
156 Mekić Refik Emina Politehnički fakultet III 58,00
157 Nakić Amel Amir Elektrotehnički fakultet I 58,00
158 Suljić Nadan Dino Elektrotehnički fakultet I 58,00

 

159 Šišić Sead Nedim Elektrotehnički fakultet I 58,00
160 Tanković Zahid Amina Elektrotehnički fakultet 58,00
161 Lazić Predrag Bojan Elektrotehnički fakultet IV 57,95
162 Grahić Edin Anela Muzička akademija II 57,65
163 Akrapović Ranko Antonija Islamski pedagoški fakultet II 57,50
164 Alić Mustafa Adnan Internacionalni univerzitet u Travniku II 57,50
165 Bašić Avdo Ahmed Ekonomski fakultet III 57,50
166 Čerimović Selim Irma Pravni fakultet IV 57,50
167 Fetić Zijad Amina Islamski pedagoški fakultet III 57,50
168 Turčinović Edib Muamer Mašinski fakultet I 57,50
169 Baručija Suad Irma Medicinski fakultet III 57,40
170 Čelik Muris Ilvana Ekonomski fakultet V 57,00
171 Mujčić Senad Amna Ekonomski fakultet III 57,00
172 Mustafić Amir Nadira Politehnički fakultet III 57,00
173 Omić Termiz Muhamed Mašinski fakultet IV 57,00
174 Pašalić Esad Adnan Politehnički fakultet III 57,00
175 Purić Adem Elma Ekonomski fakultet III 57,00
176 Ibraković Atif Amina Medicinski fakultet II 56,90
177 Muslija Mehmed Adna Akademija likovnih umjetnosti II 56,85
178 Pašalić Zekir Almir Mašinski fakultet IV 56,50
179 Porča Besim Irma Filozofski fakultet III 56,50
180 Sarajlić Almir Ajna Fakultet zdravstvenih studija II 56,50
181 Kosić Goran Erna Ekonomski fakultet II 56,50
182 Vejzović Nihad Denis Fakultet za metalurgiju i materijale I 56,40
183 Pašalić Mehmed Berina Filozofski fakultet V 56,35
184 Hujić Almir Amna Muzička akademija III 56,25
185 Jakšić Dejan Tamara Filozofski fakultet II 56,15

 

 

186 Hrustić Muris Benjamin Prirodno-matematički fakultet IV 56,05
187 Isaković Vernes Denis Elektrotehnički fakultet IV 56,05
188 Halilović Bakir Belma Ekonomski fakultet III 56,00
189 Softić Smail Amila Ekonomski fakultet III 56,00
190 Ščetić Ramadan Sumeja Politehnički fakultet II 56,00
191 Selimović Mirsad Adi Poljoprivredno-prehrambeni fakultet V 55,80
192 Spahić Vehid Ajna Farmaceutski fakultet II 55,65
193 Imamović Nijaz Adnan Stomatološki fakultet VI 55,55
194 Aganhodžić Kemal Sumeja Politehnički fakultet II 55,50
195 Kobilica Ismet Enisa Ekonomski fakultet IV 55,50
196 Kovačević Slavko Slađana Filozofski fakultet II 55,50
197 Šarić-Tufekčić Refik Hatidža Filozofski fakultet III 55,50
198 Vehabović Mustafa Safija Filozofski fakultet V 55,50
199 Veljača Zvonimir Anita Kemijsko tehnološki fakultet II 55,25
200 Kovač Nazif Almin Ekonomski fakultet V 55,10
201 Arnaut Nisvet Amina Fakultet islamskih nauka I 55,00
202 Brkić Nihad Edin Mašinski fakultet I 55,00
203 Buro Suad Alma Ekonomski fakultet I 55,00
204 Cvijetić Srđan Vanja Politehnički fakultet I 55,00
205 Čostović Semir Harun Ekonomski fakultet I 55,00
206 Đananović Ismail Almir Mašinski fakultet II 55,00
207 Gračić Sabahudin Ajna Medicinski fakultet I 55,00
208 Halilović Enes Merjema Politehnički fakultet I 55,00
209 Hodžić Besim Lejla Filozofski fakultet I 55,00
210 Isaković Kasim Amar Ekonomski fakultet III 55,00
211 Karić Ezher Samira Pravni fakultet I 55,00
212 Kurtiši Ferit Tarik Fakultet za metalurgiju i materijale II 55,00

 

 

213 Mujić Hadis Munever Ekonomski fakultet I 55,00
214 Osmančević Mirnes Nejra Medicinski fakultet I 55,00
215 Pašalić Hasret Amina Medicinski fakultet I 55,00
216 Prasko Hasib Zerina Ekonomski fakultet I 55,00
217 Selimspahić Nermin Amina Filozofski fakultet I 55,00
218 Šabanović Asmir Arnes Fakultet za metalurgiju i materijale I 55,00
219 Šeper Nijaz Mensura Ekonomski fakultet I 55,00
220 Telalović Samir Alem Medicinski fakultet I 55,00
221 Topalović Refija Amila Ekonomski fakultet II 55,00
222 Tuka Edin Sadbera Fakultet za metalurgiju i materijale I 55,00
223 Valjevac Rusmin Harisa Ekonomski fakultet I 55,00
224 Zahirović Velid Zejneba Filozofski fakultet II 55,00
225 Karić Enes Edina Fakultet za metalurgiju i materijale III 54,80
226 Lenasi Zoran Sarah Fakultet za metalurgiju i materijale II 54,80
227 Kamber Almir Adla Fakultet političkih nauka IV 54,65
228 Gačić Adil Emrah Medicinski fakultet V 54,55
229 Iličić Dragan Aleksandar Prirodno-matematički fakultet IV 54,55
230 Burić Birnas Adnan Prirodno-matematički fakultet IV 54,50
231 Selimović Mehmed Muhamed Ekonomski fakultet III 54,50
232 Bišić Tahir Lamija International Burch University II 54,00
233 Kokić Nijaz Elma Filozofski fakultet III 54,00
234 Silajdžić Mustafa Emina Pravni fakultet III 54,00
235 Tahirović Ekrem Ekrema Ekonomski fakultet III 54,00
236 Telalović Redžib Ajša Islamski pedagoški fakultet V 54,00
237 Bureković Osman Anur Farmaceutsko-zdravstveni fakultet II 54,00
238 Bašić Hasa Amira Filozofski fakultet V 53,90
239 Sejdinoski Orhan Ammar Fakultet za metalurgiju i materijale IV 53,80

 

 

240 Arnaut Ibrahim Arnel Filozofski fakultet III 53,50
241 Čosić Osman Asmer Pravni fakultet IV 53,50
242 Dizdarević Nijaz Vildana Mašinski fakultet II 53,50
243 Doglod Sabahudin Erna Politehnički fakultet III 53,50
244 Ferhatović Edin Ajla Islamski pedagoški fakultet II 53,50
245 Herceg Armin Lejla Ekonomski fakultet IV 53,50
246 Hukić Fahrudin Semra Američki univerzitet III 53,50
247 Mujezinović Asim Emina Ekonomski fakultet II 53,50
248 Patković Sead Amna Filozofski fakultet IV 53,50
249 Suljić Sabahudin Delila Fakultet političkih nauka III 53,50
250 Vehabović Mustafa Riad Filozofski fakultet IV 53,50
251 Spahić Halim Šefik Fakultet političkih nauka V 53,35
252 Duraković Hajrudin Armin Pravni fakultet III 53,30
253 Alispahić Salih Ibrahim Elektrotehnički fakultet I 53,00
254 Čoloman Hamdija Semira Filozofski fakultet IV 53,00
255 Kolić Sifet Nejra Ekonomski fakultet II 53,00
256 Mujčinović Muris Dženana Ekonomski fakultet III 53,00
257 Valla Giltegin Teuta Arhitektonski fakultet III 52,80
258 Beganović Benjamin Emina Farmaceutsko-zdravstveni fakultet V 52,70
259 Adilović Nesib Besima Politehnički fakultet III 52,50
260 Halać Menzudin Nermin Islamski pedagoški fakultet III 52,50
261 Krnjić Izudin Elmina Politehnički fakultet II 52,50
262 Vilić Zijad Haris Stomatološki fakultet VI 52,50
263 Kadrić Mevludin Meliha Fakultet za metalurgiju i materijale IV 52,05
264 Čelebić Ešref Adela Politehnički fakultet IV 52,00
265 Dedić Elvedin Anes Filozofski fakultet III 52,00
266 Dračić Ermin Anel Medicinski fakultet V 52,00

 

267 El Haj Ahmad Merjem Politehnički fakultet II 52,00
268 Kobilica Nihad Deni Ekonomski fakultet II 52,00
269 Lužić Hasan Lejla Filozofski fakultet III 52,00
270 Omić Sifet Samra Islamski pedagoški fakultet III 52,00
271 Smriko Izudin Đenana Islamski pedagoški fakultet II 52,00
272 Valentić Mirnes Amina Fakultet za metalurgiju i materijale IV 52,00
273 Cogo Šerif Lejla Elektrotehnički fakultet II 51,90
274 Čabaravdić Kemal Kanita Farmaceutsko-zdravstveni fakultet II 51,70
275 Baručija Avdo Naida Farmaceutski fakultet IV 51,50
276 Hodžić Hasib Dženita Ekonomski fakultet IV 51,50
277 Hrustić Besim Harun Zdravstveni fakultet II 51,50
278 Isaković Safet Amina Pravni fakultet IV 51,50
279 Kobilica Zahir Berina Politehnički fakultet II 51,50
280 Meh Grgić Zoran Andrea Politehnički fakultet IV 51,50
281 Muslić Fikret Zikret Zdravstveni fakultet II 51,50
282 Arslanović Zekerijah Armina Edukacijski fakultet III 51,35
283 Hodžić Nedžad Enesa Saobraćajni fakultet III 51,20
284 Bajraktarević Adnan Amira Mašinski fakultet I 51,00
285 Bošnjak Senad Lejla Pravni fakultet III 51,00
286 Bureković Edin Azra Ekonomski fakultet I 51,00
287 Bušatlić Mirsad Aida Mašinski fakultet II 51,00
288 Doglod Sead Merjema Prirodno-matematički fakultet I 51,00
289 Horić Ešef Mirza Pravni fakultet II 51,00
290 Horić Sakib Ajna Filozofski fakultet I 51,00
291 Ibranović Hikmet Merjema Medicinski fakultet III 51,00
292 Imamović Hilmija Dženita Ekonomski fakultet II 51,00
293 Mandžuka Rešad Naida Ekonomski fakultet II 51,00

 

294 Halilović Mirnes Džana Farmaceutsko-zdravstveni fakultet III 50,80
295 Čabro Elvedin Lamija Fakultet za metalurgiju i materijale II 50,75
296 Purić Samir Mirza Fakultet informacijskih tehnologija II 50,55
297 Spahić Jasminka Sanjin Banja Luka College – Informatika III 50,55
298 Avdić Islam Ejub Mašinski fakultet II 50,50
299 Bektaš Ehrem Lamija Filozofski fakultet IV 50,50
300 Čandić Mustafa Senad Ekonomski fakultet II 50,50
301 Čunjalo Senad Amna Filozofski fakultet IV 50,50
302 Kaknjo Semir Faris Prirodno-matematički fakultet II 50,50
303 Kavaz Edin Dina Poljoprivredno-prehrambeni fakultet IV 50,50
304 Kulalić Fikret Amina Politehnički fakultet II 50,50
305 Mušanović Edib Ismar Elektrotehnički fakultet III 50,50
306 Nježić Ljubomir Nina Pravni fakultet II 50,50
307 Šehović Abdulah Benaid Politehnički fakultet II 50,50
308 Telalović Fuad Eldisa Filozofski fakultet II 50,50
309 Nuković Ševket Nina Elektrotehnički fakultet III 50,30
310 Beganović Midhat Nejra Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet III 50,20
311 Kučuković Edib Ena Prirodno-matematički fakultet IV 50,15
312 Ahmetspahić Ševal Harun Fakultet za metalurgiju i materijale I 50,00
313 Alić Amel Nidžara Poljoprivredno-prehrambeni fakultet I 50,00
314 Alijagić Senad Kemal Pravni fakultet I 50,00
315 Baručija Admir Rijad Edukacijski fakultet I 50,00
316 Bašić Šefik Edin Politehnički fakultet II 50,00
317 Bečirović Fadil Amina Islamski pedagoški fakultet I 50,00
318 Begagić Semir Šeherzada Islamski pedagoški fakultet I 50,00
319 Beganović Sabir Ajna Politehnički fakultet I 50,00
320 Begović Edin Lejla Medicinski fakultet I 50,00

 

321 Begović Mustafa Ilhan Politehnički fakultet I 50,00
322 Bilčević Nedžib Amina Prirodno-matematički fakultet I 50,00
323 Bilić Edin Alma Filozofski fakultet III 50,00
324 Biokovac Suad Dženita Pravni fakultet I 50,00
325 Bošnjaković Davorin Mateo Muzička akademija I 50,00
326 Brkić Asif Semina Islamski pedagoški fakultet I 50,00
327 Čerim Zehrudin Velida Filozofski fakultet I 50,00
328 Čičak Elvedin Medina Islamski pedagoški fakultet I 50,00
329 Čivić Senad Šerif Ekonomski fakultet I 50,00
330 Ćosanović Osman Mirela Fakultet za elektrotehniku i informatiku I 50,00
331 Dedić Adnan Aida SSST II 50,00
332 Dedić Haris Amra Ekonomski fakultet I 50,00
333 Delić Nermin Mirza Elektrotehnički fakultet I 50,00
334 Direk Zejnudin Emira Farmaceutski fakultet I 50,00
335 Duvnjak Salih Eman Elektrotehnički fakultet I 50,00
336 Đidić Elvedin Ajla Muzička akademija I 50,00
337 Hamidović Faruk Azra Farmaceutski fakultet I 50,00
338 Helvida Munir Belkisa Filozofski fakultet I 50,00
339 Hodžić Enes Dženan Medicinski fakultet I 50,00
340 Hrustić Sadber Naida Ekonomski fakultet I 50,00
341 Husejnović Hasan Ermina Politehnički fakultet I 50,00
342 Imamović Avdo Naida Mašinski fakultet I 50,00
343 Isaković Mehmed Habiba Medicinski fakultet I 50,00
344 Islambegović Kemal Ilma Filozofski fakultet V 50,00
345 Jaganjac Ago Belma Medicinski fakultet I 50,00
346 Jahić Ibro Alen Medicinski fakultet I 50,00
347 Kadrić Salem Nejra Islamski pedagoški fakultet II 50,00

 

348 Karalić Harun Tarik Fakultet za metalurgiju i materijale I 50,00
349 Kobilica Nijaz Imran Politehnički fakultet I 50,00
350 Krajišnik Munir Anes Farmaceutsko-zdravstveni fakultet I 50,00
351 Kubat Admir Nermana Farmaceutski fakultet I 50,00
352 Lušija Samir Ilma Elektrotehnički fakultet I 50,00
353 Lutvikadić Samir Medina Ekonomski fakultet I 50,00
354 Ljubas Anto Bruno Filozofski fakultet I 50,00
355 Makić Senad Berina Medicinski fakultet I 50,00
356 Makić Mirsad Adna Pravni fakultet I 50,00
357 Malkoč Armin Emina Filozofski fakultet I 50,00
358 Mešanović Sead Almir Medicinski fakultet I 50,00
359 Muharemović Zuhdija Amila Mašinski fakultet I 50,00
360 Mujanović Zijad Belmin Mašinski fakultet I 50,00
361 Mujezinović Hazim Azra Pravni fakultet I 50,00
362 Mujić Salih Armin Filozofski fakultet II 50,00
363 Mulić Salih Mirza Ekonomski fakultet II 50,00
364 Muslić Mirsad Ena Islamski pedagoški fakultet I 50,00
365 Neziri Ramiz Ajdina Politehnički fakultet I 50,00
366 Omanović Samir Irma Medicinski fakultet I 50,00
367 Oruč Enes Ahmed Pravni fakultet I 50,00
368 Osmančević Nesib Emina Ekonomski fakultet I 50,00
369 Pašalić Izudin Edo Fakultet menadžmenta i javne uprave I 50,00
370 Pašalić Zikrija Emina Ekonomski fakultet I 50,00
371 Popaja Ismail Amar Medicinski fakultet I 50,00
372 Riđić Bajazit Esma Islamski pedagoški fakultet I 50,00
373 Ruštić Senad Amir Mašinski fakultet I 50,00
374 Sarajlić Ismet Hana Filozofski fakultet I 50,00

 

375 Selimović Muhidin Ahmed Ekonomski fakultet I 50,00
376 Shalil Adel Abdelrhman Islamski pedagoški fakultet I 50,00
377 Spahić Nedžad Vedad Medicinski fakultet I 50,00
378 Suljić Orland Aida Medicinski fakultet I 50,00
379 Suljić Muhamed Ajna Pravni fakultet II 50,00
380 Šabanović Nijaz Mirza Mašinski fakultet I 50,00
381 Šabić Mirsad Mirza Ekonomski fakultet I 50,00
382 Šehić Hasan Sumeja Politehnički fakultet I 50,00
383 Šehić Sejid Medina Pravni fakultet I 50,00
384 Šišić Husein Adis Medicinski fakultet I 50,00
385 Talić Đemil Lamija Islamski pedagoški fakultet I 50,00
386 Zatagić Jasmin Armina Prirodno-matematički fakultet I 50,00
387 Zukan Edin Enes Medicinski fakultet I 50,00
388 Dizdar Said Lejla Pravni fakultet I 50,00
389 Mehić Đevad Lamija Mašinski fakultet I 50,00
390 Rustemović Mustafa Dženana Stomatološki fakultet VI 49,85
391 Krujeziu Enver Dinia Pravni fakultet IV 49,80
392 Osmanović Kazafer Nedžad Stomatološki fakultet III 49,80
393 Perčo Munib Lejla Medicinski fakultet II 49,77
394 Kruško Mirsad Rabija Fakultet menadžmenta i javne uprave III 49,65
395 Karić Advan Ademir Stomatološki fakultet VI 49,60
396 Skopljak Šefik Dženis Arhitektonski fakultet V 49,60
397 Bašić Husnija Belma Pravni fakultet III 49,50
398 Bošnjak Adnan Anela Filozofski fakultet IV 49,50
399 Heralić Muhamed Ajla Pravni fakultet I 49,50
400 Imamović Dželal Selma Farmaceutski fakultet IV 49,50
401 Prasko Ernad Erna Medicinski fakultet V 49,50

 

 

402 Spahić Salih Amela Pravni fakultet IV 49,50
403 Šehić Edhem Vasva Islamski pedagoški fakultet II 49,50
404 Čaušević Jedin Orhan Medicinski fakultet V 49,45
405 Huskić Jasmin Ada Ekonomski fakultet II 49,30
406 Begović Samir Amina Farmaceutsko-zdravstveni fakultet V 49,20
407 Kovač Sejad Adema Fakultet zdravstvenih studija IV 49,20
408 Krivdić Almir Amir Saobraćajni fakultet III 49,10
409 Plećaš Milorad Anita Prirodno-matematički fakultet IV 49,05
410 Totić Zorko Lidija Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet IV 49,02
411 Alispahić Senad Larisa Pravni fakultet II 49,00
412 Doglod Nusret Amel Pravni fakultet III 49,00
413 Durgut Jusuf Asmir Ekonomski fakultet III 49,00
414 Halilović Bakir Dženana Ekonomski fakultet II 49,00
415 Heco Rašid Sedad Mašinski fakultet IV 49,00
416 Mehić Samir Đejna Filozofski fakultet IV 49,00
417 Nuhija Salim Armin Filozofski fakultet III 49,00
418 Panjević Mustafa Adnan Mašinski fakultet II 49,00
419 Sućeska Salko Seada Filozofski fakultet III 49,00
420 Šero Ekrem Anes Elektrotehnički fakultet III 49,00
421 Delibašić Kasim Faris Prirodno-matematički fakultet IV 48,90
422 Ekinović Mustafa Nadija Medicinski fakultet V 48,90
423 Šero Esad Nermin Elektrotehnički fakultet II 48,85
424 Bilić Marko Nataša Pravni fakultet IV 48,65
425 Mujagić Asmir Ajla Farmaceutsko-zdravstveni fakultet IV 48,60
426 Alispahić Senad Anesa Pravni fakultet II 48,50
427 Brdarević Sead Admira Ekonomski fakultet III 48,50
428 Delić Mirsad Arnela Ekonomski fakultet II 48,50

 

 

Prepared by Melisa 15.6.2017                                                                                              Page 16

 

429 Kavazović Kasim Munira Islamski pedagoški fakultet III 48,50
430 Kikić Sead Jasmina Pravni fakultet III 48,50
431 Kovačević Šefik Emina Islamski pedagoški fakultet III 48,50
432 Muratović Sejad Emina Fakultet političkih nauka I 48,50
433 Ramljak Anđelko Andrea Filozofski fakultet III 48,50
434 Serdarević Almir Nejra Filozofski fakultet II 48,50
435 Spahić Besim Samir Mašinski fakultet IV 48,50
436 Jalimam Salih Ishak Akademija scenskih umjetnosti III 48,45
437 Hasanić Bahrudin Adna Akademija dramskih umjetnosti III 48,40
438 Jozić Stjepan Marija Filozofski fakultet II 48,35
439 Purić Senad Benina Medicinski fakultet IV 48,20
440 Vidak Krunoslav Lana Farmaceutsko-zdravstveni fakultet III 48,20
441 Suljić Ragib Jasmin Stomatološki fakultet VI 48,15
442 Čustović Amir Mia Lamia Medicinski fakultet II 48,10
443 Arifović Sidik Dženana Filozofski fakultet IV 48,00
444 Gazić Esmer Lamija Ekonomski fakultet II 48,00
445 Lazaimović Ismet Edi Filozofski fakultet II 48,00
446 Međuseljac Bahrudin Nedžla Zdravstveni fakultet IV 48,00
447 Pašalić Munir Tarik Mašinski fakultet II 48,00
448 Redžić Ismet Meho Mašinski fakultet II 48,00
449 Ridžalović Mirsad Lejla Pravni fakultet III 48,00
450 Šabanović Senad Belma Filozofski fakultet III 48,00
451 Šišman Sejad Velid Politehnički fakultet II 48,00
452 Valjevac Ermin Ajla Fakultet političkih nauka IV 48,00
453 Žepačkić Anto Dajana Filozofski fakultet IV 48,00
454 Hodžić Enes Erna Ekonomski fakultet V 48,00
455 Delić Redžo Armina Fakultet političkih nauka V 47,95

 

 

Prepared by Melisa 15.6.2017                                                                                              Page 17

 

456 Pezo Abdulah Adi Medicinski fakultet V 47,90
457 Čehić Avdaga Emina Medicinski fakultet V 47,80
458 Đuherić Murvet Ajša Filozofski fakultet II 47,80
459 Mujčinović Ezedin Zana Farmaceutsko-zdravstveni fakultet II 47,80
460 Džidić Himzo Amina Medicinski fakultet II 47,65
461 Sinanović Emir Amna Fakultet prirodnih i tehničkih nauka III 47,65
462 Zukić Emir Ajna Pravni fakultet II 47,65
463 Salčin Amir Faris Medicinski fakultet IV 47,60
464 Badžić Suad Haris Filozofski fakultet III 47,50
465 Berberović Sadin Merim Ekonomski fakultet IV 47,50
466 Hairić Sabahudin Medina Islamski pedagoški fakultet II 47,50
467 Hekić Osman Belmir Politehnički fakultet II 47,50
468 Hodžić Hajrudin Anida Islamski pedagoški fakultet III 47,50
469 Karalić Izet Amina Islamski pedagoški fakultet III 47,50
470 Mujkanović Adem Nerma Filozofski fakultet III 47,50
471 Sejmen Dževad Harun Politehnički fakultet II 47,50
472 Tarabar Mustafa Ahmed Politehnički fakultet II 47,50
473 Topalović Nihad Esma Mašinski fakultet IV 47,50
474 Hašimbegović – Mevludin Dina Medicinski fakultet III 47,35
475 Hercegovac Zehrudin Hanan Elektrotehnički fakultet III 47,35
476 Mehdaoui Mohamed Amina Filozofski fakultet II 47,35
477 Opardija Hamdo Edin Elektrotehnički fakultet IV 47,35
478 Halilović Munir Smail Medicinski fakultet II 47,20
479 Suljić Edin Elvedin Fakultet za saobraćaj i komunikacije II 47,20
480 Mahmić Ibrahim Belma Filozofski fakultet IV 47,15
481 Bašić Džemal Alma Ekonomski fakultet IV 47,00
482 Hasanbašić Rifet Harun Internacionalni univerzitet u Travniku II 47,00

 

 

Prepared by Melisa 15.6.2017                                                                                              Page 18

 

483 Hodžić Jasmin Benjamin Ekonomski fakultet III 47,00
484 Klobučar Jadranko Irma Ekonomski fakultet IV 47,00
485 Kobić Ermin Belma Politehnički fakultet III 47,00
486 Mujkić Rešad Nermina Islamski pedagoški fakultet IV 47,00
487 Šaran Zlatko Eldin Pravni fakultet III 47,00
488 Šarić Azir Danira Farmaceutski fakultet IV 47,00
489 Zilić Fatmir Naida Pravni fakultet II 47,00
490 Jeleč Hamid Ajdin Politehnički fakultet IV 46,95
491 Jašarević Fuad Almedina Fakultet za metalurgiju i materijale II 46,85
492 Dedić Fahrudin Dinka Farmaceutski fakultet IV 46,75
493 Kadić Mehmed Una Farmaceutsko-zdravstveni fakultet II 46,75
494 Pašić Mirsad Adi Fakultet političkih nauka II 46,65
495 Bašić Muris Aldijana Filozofski fakultet II 46,60
496 Šahović Senad Nedim Elektrotehnički fakultet II 46,60
497 Tešnjak Dragan Tamara Fakultet političkih nauka V 46,55
498 Bašić Džemal Edin Mašinski fakultet IV 46,5
499 Beriša Sabahudin Armin Filozofski fakultet II 46,50
500 Bešić Mirsad Mehida Filozofski fakultet IV 46,50
501 Crnovršanin Ramiz Emina Filozofski fakultet III 46,50
502 Čamdžić Omer Selma Pravni fakultet II 46,50
503 Džanan Amir Indira Ekonomski fakultet II 46,50
504 Džidić Fikret Medisa Mašinski fakultet V 46,50
505 Heco Zijad Damir Mašinski fakultet II 46,50
506 Mršić Jasmin Nirma Mašinski fakultet IV 46,50
507 Valjevac Rusmin Haris Ekonomski fakultet IV 46,50
508 Nuković Ševket Ena Farmaceutski fakultet IV 46,40
509 Huduti Mesud Armin Građevinski fakultet V 46,35

 

 

Prepared by Melisa 15.6.2017                                                                                              Page 19

 

510 Fetić Hasib Lejla Farmaceutsko-zdravstveni fakultet IV 46,30
511 Čerim Sead Selma Stomatološki fakultet IV 46,25
512 Arifović Benamin Arijana Fakultet za metalurgiju i materijale III 46,15
513 Kukić Damir Asja Pravni fakultet II 46,15
514 Mujezinović Rahim Lejla Fakultet za metalurgiju i materijale III 46,15
515 Husejnagić Senad Kemal Šumarski fakultet V 46,15
516 Bjelić Nenad Danko Filozofski fakultet IV 46,00
517 Bošnjak Eniz Ajla Politehnički fakultet II 46,00
518 Durmić Ćazim Sumeja Rudarsko-geološko, građevinski fakultet II 46,00
519 Husić Dževad Zejna Filozofski fakultet IV 46,00
520 Jarić Edin Igda Filozofski fakultet III 46,00
521 Mahmić Derviš Almina Pravni fakultet III 46,00
522 Mansour Mousa Merjem Ekološki fakultet IV 46,00
523 Muhić Amir Haris Fakultet politehničkih nauka II 46,00
524 Mujkanović Asim Amila Edukacijski fakultet V 46,00
525 Muračević Hajrudin Armin Ekonomski fakultet III 46,00
526 Nezić Ermin Emina Mašinski fakultet IV 46,00
527 Sušić Nurudin Ajla Politehnički fakultet III 46,00
528 Šehić Mirnas Asad Američki univerzitet u BiH III 46,00
529 Šut Nihad Albina Pravni fakultet III 46,00
530 Alić Amel Emina Arhitektonski fakultet II 45,90
531 Dedić Safet Nedim Farmaceutsko-zdravstveni fakultet V 45,90
532 Čoloman Mirsad Nejra Medicinski fakultet II 45,80
533 Rekanović Jadran Almir Internacionalni Burch Univerzitet II 45,80
534 Sejdinoski Amir Mirza Arhitektonski fakultet V 45,60
535 Čurić Asim Eldar Politehnički fakultet II 45,50
536 Ćosić Samid Emina Pravni fakultet III 45,50

 

 

Prepared by Melisa 15.6.2017                                                                                              Page 20

 

537 Durmić Nedžad Neira Ekonomski fakultet II 45,50
538 Heralić Muhamed Amila Pravni fakultet III 45,50
539 Isaković Amir Aida Pravni fakultet II 45,50
540 Kahriman Džemal Rusmina Pravni fakultet IV 45,50
541 Mujić Muris Aida Fakultet zdravstvenih studija II 45,50
542 Mujić Nermin Nadina Arhitektonski fakultet IV 45,50
543 Saletović Jasminko Eldina Fakultet za metalurgiju i materijale II 45,50
544 Šišić Emir Nermina Politehnički fakultet II 45,50
545 Zahirović Semir Alema Filozofski fakultet II 45,50
546 Dajić Džemal Arnela Farmaceutski fakultet IV 45,45
547 Kubat Senadin Alma Medicinski fakultet II 45,45
548 Isaković Sejfudin Admir Medicinski fakultet IV 45,39 BIZ stipendija
549 Čošabić Nermin Nudžejma Medicinski fakultet I 45,35
550 Čabrić Midhat Jasmin Fakultet političkih nauka IV 45,30
551 Kobić Adnan Ilma Medicinski fakultet III 45,30
552 Hamidović Faruk Sanjin Farmaceutsko-zdravstveni fakultet II 45,25
553 Alić Nedžad Haris Arhitektonski fakultet IV 45,20
554 Alić Enes Ema Islamski pedagoški fakultet I 45,00
555 Arnautović Muhamed Žana Akademija likovnih umjetnosti I 45,00
556 Babić Mirnas Merđana Ekonomski fakultet I 45,00
557 Bečić Tajib Adnan Fakultet za sport i tjelesni odgoj I 45,00
558 Begagić Harun Amina Politehnički fakultet I 45,00
559 Begagić Izet Berina Medicinski fakultet I 45,00
560 Begić Mirsad Benjamin Medicinski fakultet IV 45,00
561 Berberović Damir Dino Pravni fakultet I 45,00
562 Čajlaković Zajim Amina Filozofski fakultet I 45,00
563 Dudić Hamid Alma Islamski pedagoški fakultet II 45,00

 

 

Prepared by Melisa 15.6.2017                                                                                              Page 21

 

564 Dželalić Fahrudin Nejra Filozofski fakultet II 45,00
565 Džerahović Asat Šejma Medicinski fakultet I 45,00
566 Hasić Fikret Ilhana Zdravstveni fakultet II 45,00
567 Husić Mirhet Amina Ekonomski fakultet IV 45,00
568 Ibraković Jasmin Ajla Medicinski fakultet I 45,00
569 Karić Zekerija Harisa Pravni fakultet I 45,00
570 Kendić Atif Nermin Islamski pedagoški fakultet I 45,00
571 Kobilica Enes Emir Filozofski fakultet I 45,00
572 Kobilica Šekib Eldar Pravni fakultet I 45,00
573 Kozlić Zahid Ajla Islamski pedagoški fakultet I 45,00
574 Mašić Nezir Ulfeta Filozofski fakultet I 45,00
575 Mustajbašić Mustafa Zlatan Ekonomski fakultet I 45,00
576 Najetović Haris Amina Filozofski fakultet I 45,00
577 Okan Mirnes Lamija Filozofski fakultet II 45,00
578 Omerašević Salim Lejla Filozofski fakultet IV 45,00
579 Pašalić Mirnez Dalila Zdravstveni fakultet III 45,00
580 Pašalić Mufid Amela Ekonomski fakultet II 45,00
581 Purić Samir Sarah Filozofski fakultet I 45,00
582 Redžić Ismet Mediha Medicinski fakultet I 45,00
583 Rustempašić Ahmed Esma Politehnički fakultet I 45,00
584 Salkanović Adem Amina Pravni fakultet I 45,00
585 Selimović Šaban Asmir Mašinski fakultet I 45,00
586 Serdarević Munib Ajna Poljoprivredno-prehrambeni fakultet I 45,00
587 Vrhovac Miroslav Ivana Filozofski fakultet I 45,00
588 Zilić Muris Mia Ekonomski fakultet II 45,00
589 Zorić Samir Lejla Farmaceutski fakultet II 45,00
590 Bičo Miralem Kerim Fakultet informacijskih tehnologija II 44,90

 

 

Prepared by Melisa 15.6.2017                                                                                              Page 22

 

591 Čaušević Sabahudin Amina Fakultet za metalurgiju i materijale III 44,90
592 Kundalić Edin Hana Farmaceutski fakultet III 44,90
593 Begović Samir Amila Farmaceutsko-zdravstveni fakultet II 44,80
594 Ćorić Mladen Dario Fakultet elektrotehnike i računarstva III 44,75
595 Dizdar Fuad Lejla Medicinski fakultet II 44,70
596 Drljević Ednan Din Fakultet za tehničke studije II 44,55
597 Ahmetspahić Šukrija Merima Pravni fakultet IV 44,50
598 Bilić Zdravko Vedrana Filozofski fakultet IV 44,50
599 Burkić Fuad Mirela Pravni fakultet IV 44,50
600 Čengić Nedžad Lamija Filozofski fakultet IV 44,50
601 Čolaković Mirsad Emina Filozofski fakultet III 44,50
602 Delić Ifet Nejra Islamski pedagoški fakultet II 44,50
603 Fajković Senad Ahmed Ekonomski fakultet II 44,50
604 Havala Arslan Inela Politehnički fakultet III 44,50
605 Maglajlić Ismet Imran Filozofski fakultet II 44,50
606 Valjevac Kemal Emina Ekonomski fakultet III 44,50
607 Vardo Halid Džejlana Islamski pedagoški fakultet II 44,50
608 Šabić Smajo Haris Pravni fakultet III 44,45
609 Mehanović Besim Adnan Elektrotehnički fakultet V 44,35
610 Čubela Lenko Mila Fakultet političkih nauka II 44,30
611 Fetić Hasib Emina Medicinski fakultet II 44,25
612 Mehić Hajrudin Sunita Medicinski fakultet II 44,25
613 Terzić Nedžad Amila Arhitektonski fakultet III 44,20
614 Pašalić Šemso Amra Sveučilište/Univerzitet Vitez II 44,15
615 Vidimlić Sabahudin Selma Prirodno-matematički fakultet IV 44,15
616 Keleštura Nesib Nedim Saobraćajni fakultet II 44,10
617 Arnaut Enes Kenan Ekonomski fakultet II 44,00

 

 

Prepared by Melisa 15.6.2017                                                                                              Page 23

 

618 Beganović Abdulah Jasmin Filozofski fakultet II 44,00
619 Čoloman Himzo Naida Islamski pedagoški fakultet II 44,00
620 Čorić Suljo Almin Ekonomski fakultet IV 44,00
621 Delić Edin Dženan Ekonomski fakultet II 44,00
622 Delić Ismet Adi Pravni fakultet V 44,00
623 Krivić Fikret Harun Politehnički fakultet III 44,00
624 Peratović Vernes Vedad Mašinski fakultet IV 44,00
625 Selimović Muhedin Lejla Zdravstveni fakultet III 44,00
626 Stapić Mirko Mario Ekonomski fakultet IV 44,00
627 Travančić Mevludin Aida Fakultet za metalurgiju i materijale III 44,00
628 Korlat Emir Edvin Tehnische univerzitet II 44,00
629 Bajgorić Behudin Hasan Edukacijski fakultet III 43,95
630 Mujić Esad Ernad Fakultet za metalurgiju i materijale IV 43,85
631 Abazović Adem Amila Fakultet za metalurgiju i materijale II 43,70
632 Varupa Nijaz Edina Edukacijski fakultet IV 43,70
633 Mišić Mustafa Muzafer Internacionalni Burch Univerzitet III 43,65
634 Sakić Nedžad Amila Farmaceutsko-zdravstveni fakultet II 43,55
635 Džulan Fikret Kenan Mašinski fakultet IV 43,50
636 Hadžimejlić Amir Abdulkadir Muzička akademija III 43,5
637 Hodžić Nermin Elma Ekonomski fakultet II 43,50
638 Imamović Zaim Ermina Filozofski fakultet II 43,50
639 Kruškić Esad Ajla Medicinski fakultet II 43,50
640 Mulabdić Nermin Lejla Islamski pedagoški fakultet II 43,50
641 Nezić Nezir Irdina Filozofski fakultet III 43,50
642 Pojskić Samir Safet Farmaceutsko-zdravstveni fakultet II 43,50
643 Suvajac Zlatko Olja Pravni fakultet IV 43,50
644 Trkulja Goran Danijel Mašinski fakultet IV 43,50

 

 

Prepared by Melisa 15.6.2017                                                                                              Page 24

 

645 Zilić Esmir Zerina Ekonomski fakultet IV 43,50
646 Isaković Hasan Amila Farmaceutsko-zdravstveni fakultet II 43,40
647 Ahmetović Fehret Almir Mašinski fakultet IV 43,00
648 Ahmetspahić Ćamil Emin Mašinski fakultet III 43,00
649 Bečirović Sabahudin Muhamed Islamski pedagoški fakultet II 43,00
650 Beganović Enes Hasan Politehnički fakultet II 43,00
651 Ćorović Esad Anida Politehnički fakultet III 43,00
652 Durmić Junuz Emir Mašinski fakultet II 43,00
653 Hrustić Hajrudin Harun Mašinski fakultet III 43,00
654 Hubo Hajrudin Harun Ekonomski fakultet III 43,00
655 Karić Behaudin Abdulah Politehnički fakultet II 43,00
656 Kavaz Bahir Tahir Poljoprivredno-prehrambeni fakultet I 43,00
657 Kustura Branko Barbara Ekonomski fakultet II 43,00
658 Okić Izudin Emir Ekonomski fakultet IV 43,00
659 Sivac Ferhad Derviša Pravni fakultet IV 43,00
660 Sofić Jasmin Adna Politehnički fakultet II 43,00
661 Šehić Semir Lamija Filozofski fakultet II 43,00
662 Šut Sifet Mirza Ekonomski fakultet III 43,00
663 Tokalić Muragib Ajla Islamski pedagoški fakultet II 43,00
664 Husić Edin Lejla Medicinski fakultet III 42,75
665 Ibrašimović Armin Kanita Farmaceutsko-zdravstveni fakultet III 42,65
666 Beganović Feriz Kenan Mašinski fakultet III 42,50
667 Drino Azaudin Emir Filozofski fakultet III 42,50
668 Garanović Sejad Tarik Ekonomski fakultet II 42,50
669 Golub Ekrem Meliha Ekonomski fakultet III 42,50
670 Hasanbašić Bahrudin Azra Mašinski fakultet IV 42,50
671 Karić Smail Meranda Filozofski fakultet IV 42,50

 

 

Prepared by Melisa 15.6.2017                                                                                              Page 25

 

672 Krehić Ismet Kenan Ekonomski fakultet III 42,50
673 Kučević Hasib Dženana Pravni fakultet III 42,50
674 Muharemović Refik Rihad Islamski pedagoški fakultet II 42,50
675 Mujanović Ismet Sara Ekonomski fakultet III 42,50
676 Mujezinović Nesib Semir Pravni fakultet II 42,50
677 Mujić Midhat Harun Politehnički fakultet III 42,50
678 Mulić Vehid Harun Pravni fakultet II 42,50
679 Pašanbegović Vehid Belma Politehnički fakultet III 42,50
680 Serdarević Haris Muhamed Mašinski fakultet IV 42,50
681 Šerić Semir Mia Prirodno-matematički fakultet IV 42,50
682 Pašalić Emir Ahmed Medicinski fakultet II 42,30
683 Avdić Nihad Muhamed Pravni fakultet III 42,00
684 Babić Zakir Mirza Politehnički fakultet II 42,00
685 Beganović Nasir Adnan Pravni fakultet IV 42,00
686 Brka Namir Amna Ekonomski fakultet II 42,00
687 Deljkić Senad Anes Filozofski fakultet III 42,00
688 Dizdar Dževad Faris Ekonomski fakultet IV 42,00
689 Jašarević Burhan Abdulah Ekonomski fakultet II 42,00
690 Karalić Rifet Azra Filozofski fakultet III 42,00
691 Kratina Munir Armin Islamski pedagoški fakultet II 42,00
692 Marić Dragan Ivona Filozofski fakultet II 42,00
693 Marinić Pero Anita Mašinski fakultet III 42,00
694 Neslanović Fikret Aida Pravni fakultet II 42,00
695 Ormanović Mensud Alma Filozofski fakultet III 42,00
696 Ramović Enes Amina Filozofski fakultet II 42,00
697 Spahić Zakir Amela Islamski pedagoški fakultet II 42,00
698 Šabić Birnas Mubina Ekonomski fakultet III 42,00

 

 

Prepared by Melisa 15.6.2017                                                                                              Page 26

 

699 Hamzić Edhem Dženana Medicinski fakultet II 41,90
700 Pašalić Kenan Nejra Farmaceutski fakultet II 41,90
701 Subašić Adnan Admir Elektrotehnički fakultet II 41,70
702 Čosić Nermin Mirza Farmaceutsko-zdravstveni fakultet III 41,65
703 Šehić Sejad Benjamin Medicinski fakultet II 41,60
704 Ahmetović Eniz Belma Ekonomski fakultet III 41,50
705 Bašić Redžo Dino Pravni fakultet IV 41,50
706 Bečirović Minet Midheta Fakultet za metalurgiju i materijale II 41,50
707 Bojić Fikret Ibrahim Filozofski fakultet III 41,50
708 Čuruković Semira Lejla Pravni fakultet IV 41,50
709 Đulan Muhedin Ilhana Filozofski fakultet III 41,50
710 Efendić Adem Mejrema Filozofski fakultet II 41,50
711 Golub Salko Sendžana Filozofski fakultet II 41,50
712 Hašimbegović Mevludin Ena Medicinski fakultet II 41,50
713 Huseinspahić Fahrudin Edin Politehnički fakultet III 41,50
714 Kamerić Vezir Irfan Filozofski fakultet II 41,50
715 Krivošija Resul Sumeja Mašinski fakultet III 41,50
716 Mešinović Smajo Dženeta Mašinski fakultet II 41,50
717 Nurkanović Edin Adis Filozofski fakultet II 41,50
718 Oruć Ekrem Elnadin Ekonomski fakultet III 41,50
719 Skopljak Salim Velida Politehnički fakultet II 41,50
720 Smajić Džemaludin Ilvana Islamski pedagoški fakultet II 41,50
721 Šabanović Nermin Elma Islamski pedagoški fakultet III 41,50
722 Talić Enver Emina Islamski pedagoški fakultet II 41,50
723 Zukić Mirsad Harun Ekonomski fakultet III 41,50
724 Zahirović Elvir Melisa Farmaceutski fakultet III 41,40
725 Husić Edin Amila Pravni fakultet II 41,25

 

 

Prepared by Melisa 15.6.2017                                                                                              Page 27

 

726 Šehić Šefik Emina Medicinski fakultet III 41,25
727 Dizdar Dževad Amir Građevinski fakultet I 41,20
728 Abaz Sead Amila Ekonomski fakultet III 41,00
729 Aslani Mustafa Amar Medicinski fakultet III 41,00
730 Begagić Emir Lana Pravni fakultet II 41,00
731 Bektaš Elis Nora Filozofski fakultet II 41,00
732 Čelenka Nermin Belmin Pravni fakultet III 41,00
733 Delić Hasan Amar Pravni fakultet III 41,00
734 Dizdarević Ismet Amina Pravni fakultet IV 41,00
735 Džanan Ibrahim Haris Politehnički fakultet III 41,00
736 Hasanica Amel Tarik Ekonomski fakultet III 41,00
737 Husaković Nurdin Adem Islamski pedagoški fakultet III 41,00
738 Huskić Semir Melisa Filozofski fakultet II 41,00
739 Kovač Nazif Minela Pravni fakultet II 41,00
740 Marković Rade Irma Mašinski fakultet II 41,00
741 Mašić Zlatko Konsela Pravni fakultet IV 41,00
742 Mehičić Đevahir Irma Filozofski fakultet II 41,00
743 Mehičić Munever Ena Medicinski fakultet III 41,00
744 Mehmedović-Dizdar Jakub Emina Ekonomski fakultet IV 41,00
745 Mujčinović Suvad Ajla Medicinski fakultet II 41,00
746 Salkanović Nermin Zerina Ekonomski fakultet II 41,00
747 Topalović Safija Haris Ekonomski fakultet III 41,00
748 Mujezinović Mesud Lamija Fakultet za metalurgiju i materijale II 40,90
749 Krkalić Sejad Damir Fakultet informacijskih tehnologija II 40,80
750 Dizdar Safet Albina Medicinski fakultet II 40,75
751 Huduti Ekrem Amila Farmaceutski fakultet III 40,75
752 Ahmetspahić Suad Nadina Fakultet političkih nauka II 40,65

 

 

Prepared by Melisa 15.6.2017                                                                                              Page 28

 

753 Avdić Amir Amila Rudarsko-geološko, građevinski fakultet II 40,55
754 Bajgorić Behudin Emina Pravni fakultet IV 40,50
755 Ekinović Asim Berina Politehnički fakultet II 40,50
756 Helvida Ilijas Benjamina Filozofski fakultet II 40,50
757 Heremić Elmin Elma Mašinski fakultet II 40,50
758 Jahić Nusret Amila Filozofski fakultet III 40,50
759 Kadrić Mustafa Dalila Politehnički fakultet III 40,50
760 Kapo Bernadin Aldžejna Politehnički fakultet II 40,50
761 Kulenović Almaz Azra Islamski pedagoški fakultet II 40,50
762 Mujčinović Smail Haris Fakultet za saobraćaj i komunikacije II 40,50
763 Osmančević Ćamil Jasmina Pravni fakultet IV 40,50
764 Prlja Hasan Haris Mašinski fakultet II 40,50
765 Skomorac Asim Amela Filozofski fakultet II 40,50
766 Talić Husein Rabija Politehnički fakultet II 40,50
767 Golub Kasim Naida Saobraćajni fakultet II 40,35
768 Pojskić Faruk Arnela Medicinski fakultet II 40,35
769 Tajar Nermin Ilma Fakultet političkih nauka III 40,30
770 Jašarević Sabahudin Almedina Fakultet zdravstvenih studija II 40,25
771 Tufekčić Velija Vedad Zdravstveni fakultet II 40,25
772 Pezić Senid Haris Šumarski fakultet III 40,05
773 Spahić Husejn Amar Elektrotehnički fakultet II 40,05
774 Bader Jamal Laila Stomatološki fakultet III 40,00
775 Bajramović Aldin Zerina Pravni fakultet I 40,00
776 Bišić Izudin Dženana Politehnički fakultet III 40,00
777 Brkić Sedad Sedada Medicinski fakultet I 40,00
778 Ćorhasanović Ibrahim Haris Filozofski fakultet II 40,00
779 Dizdarević Halil Ajdina Filozofski fakultet I 40,00

 

 

Prepared by Melisa 15.6.2017                                                                                              Page 29

 

780 El-Tanani Nabil Mahmoud Farmaceutsko-zdravstveni fakultet I 40,00
781 Fejzić Faik Emina Ekonomski fakultet IV 40,00
782 Gadžun Fuad Emina Pravni fakultet I 40,00
783 Halaba Semir Naim Medicinski fakultet I 40,00
784 Hazić Derviš Faris Mašinski fakultet I 40,00
785 Hrnjić Asim Ismar Farmaceutsko-zdravstveni fakultet I 40,00
786 Hrustić Edin Nadira Filozofski fakultet I 40,00
787 Isaković Vernes Damir Filozofski fakultet III 40,00
788 Jašarević Sead Nesib Fakultet za metalurgiju i materijale I 40,00
789 Kahriman Hakija Amra Muzička akademija I 40,00
790 Karalić Jusuf Esad Islamski pedagoški fakultet I 40,00
791 Karić Hrustan Medina Islamski pedagoški fakultet I 40,00
792 Kobilica Mirsad Ajdin Politehnički fakultet I 40,00
793 Kobilica Adil Ahmed Islamski pedagoški fakultet I 40,00
794 Lužić Rahman Zubejr Politehnički fakultet I 40,00
795 Mašić Nezir Ajša Filozofski fakultet II 40,00
796 Muslić Raif Fatima Islamski pedagoški fakultet I 40,00
797 Nuhbegović Fuad Indira Saobraćajni fakultet III 40,00
798 Pojskić Nermin Adnan Politehnički fakultet I 40,00
799 Salčin Amir Ajla Farmaceutski fakultet IV 40,00
800 Sinanović Besim Lejla Fakultet za metalurgiju i materijale II 40,00
801 Spahić Kasim Samra Islamski pedagoški fakultet I 40,00
802 Strika Enes Hidajet Mašinski fakultet I 40,00
803 Strika Enes Selma Politehnički fakultet I 40,00
804 Sušić Nurudin Lejla Filozofski fakultet I 40,00
805 Šabić Irfan Lamija Fakultet za metalurgiju i materijale II 40,00
806 Terzić Aziz Nejra Ekonomski fakultet II 40,00

 

 

Prepared by Melisa 15.6.2017                                                                                              Page 30

 

807 Topoljak Muhamed Umihana Islamski pedagoški fakultet I 40,00
808 Tutnjić Zijad Muhamed Pravni fakultet IV 40,00
809 Varupa Jahija Muamera Ekonomski fakultet I 40,00
810 Zec Dževad Muharem Politehnički fakultet II 40,00
811 Zrnić Siniša Kevin Politehnički fakultet I 40,00
812 Mutapčić Adnan Amar Medicinski fakultet II 39,75
813 Rihić Amir Belma Farmaceutski fakultet II 39,65
814 Ahmetspahić Kemal Dženita Mašinski fakultet II 39,50
815 Bagarić Stanko Ivan Politehnički fakultet II 39,50
816 Delić Mujo Adis Politehnički fakultet II 39,50
817 Jašarević Nurudin Haris Politehnički fakultet II 39,50
818 Kličić Began Nina Mašinski fakultet II 39,50
819 Kusić Saudin Said Mašinski fakultet II 39,50
820 Mahmić Jasmin Ajna Pravni fakultet II 39,50
821 Sivro Sakib Merima Farmaceutsko-zdravstveni fakultet II 39,50
822 Stapić Miroslav Tea Ekonomski fakultet III 39,50
823 Zelihić Zlatko Benjamin Filozofski fakultet II 39,50
824 Ibrašimović Edin Dženita Fakultet za metalurgiju i materijale II 39,45
825 Selimović Mirsad Belma Fakultet političkih nauka II 39,35
826 Imamović Zijad Lamia Fakultet za metalurgiju i materijale II 39,30
827 Begović Semir Amel Politehnički fakultet II 39,15
828 Ahmetspahić Ćamil Lejla Mašinski fakultet II 39,00
829 Hadžisejdić Armin Haris Akademija scenskih umjetnosti II 39,00
830 Helja Sanel Hana Elektrotehnički fakultet II 39,00
831 Hibić Senahid Nejla Fakultet za metalurgiju i materijale II 39,00
832 Kapetanović Adnan Mirza Elektrotehnički fakultet II 39,00
833 Smriko Haris Amra Politehnički fakultet III 39,00

 

 

Prepared by Melisa 15.6.2017                                                                                              Page 31

 

834 Smriko Nihaz Amila Pravni fakultet II 39,00
835 Šero Esad Nejra Mašinski fakultet II 39,00
836 Talić Senad Azur Elektrotehnički fakultet II 39,00
837 Selimović Dževad Tarik Prirodno-matematički fakultet III 38,70
838 Dedić Ferhat Adnan Politehnički fakultet II 38,50
839 Gluhić Abdurahman Amina Mašinski fakultet III 38,50
840 Huskanović Reuf Zerina Mašinski fakultet II 38,50
841 Kadić Rasim Dženad Politehnički fakultet II 38,50
842 Kobilica Asim Amra Ekonomski fakultet II 38,50
843 Kovač Fehim Mirza Ekonomski fakultet III 38,50
844 Pašalić Hadis Lamija Mašinski fakultet III 38,50
845 Skočilić Goran Sandro Fakultet za saobraćaj i komunikacije III 38,50
846 Tahmiščija Enver Kenan Mašinski fakultet II 38,50
847 Varupa Nijaz Emina Ekonomski fakultet II 38,50
848 Durmo Nehrudin Amra Ekonomski fakultet III 38,00
849 Islambegović Kemal Alem Ekonomski fakultet III 38,00
850 Ivanković Branko Boris Ekonomski fakultet III 38,00
851 Krasnić Samir Mines Rudarsko-geološko, građevinski fakultet II 38,00
852 Kulalić Sabahudin Amina Fakultet za metalurgiju i materijale III 38,00
853 Mekanić Emir Mustafa Pravni fakultet II 38,00
854 Mujić Sejid Edin Mašinski fakultet II 38,00
855 Selimović Enver Ismar Filozofski fakultet II 38,00
856 Pulić Nihat Mirza Fakultet za ekonomiju i inžinjerski menadžment II 37,75
857 Durmić Nijaz Amela Pravni fakultet III 37,50
858 Fetić Muharem Lamija Mašinski fakultet II 37,50
859 Oruć Sead Lejla Ekonomski fakultet II 37,50
860 Topalović Mirsad Senajid Mašinski fakultet II 37,50

 

861 Zlotrg Rešad Selma Mašinski fakultet II 37,50
862 Kurbegović Suad Esad Građevinski fakultet II 37,35
863 Grabus Haris Harun Elektrotehnički fakultet II 37,10
864 Hakanović Dževad Amina Ekonomski fakultet II 37,00
865 Ismić Ezher Berin Fakultet za metalurgiju i materijale II 37,00
866 Patković Derviš Adelisa Filozofski fakultet II 37,00
867 Zvekić Dževad Zerina Ekonomski fakultet II 37,00
868 Ćosić Agan Aldin Mašinski fakultet II 36,50
869 Karić Alija Saima Mašinski fakultet II 36,50
870 Riđić Ramo Nermin Filozofski fakultet II 36,50
871 Durmić Enver Nedim Elektrotehnički fakultet II 36,15
872 Arifović Semir Samra Medicinski fakultet I 36,00
873 Avdić Nermin Amina Filozofski fakultet I 36,00
874 Bajramović Taib Dženita Mašinski fakultet II 36,00
875 Hamzić Jasmin Šejla Pravni fakultet I 36,00
876 Kavaz Neđad Berina Medicinski fakultet I 36,00
877 Kulačić Zehrudin Semina Filozofski fakultet I 36,00
878 Mujagić Asmir Amila Pravni fakultet I 36,00
879 Osmanović Almir Ena Pravni fakultet II 36,00
880 Piljug Šaban Mubina Pravni fakultet II 36,00
881 Ramić Muharem Ajla Filozofski fakultet I 36,00
882 Spahić Ismet Amela Mašinski fakultet II 36,00
883 Šabić Hidajet Harun Rudarsko-geološko, građevinski fakultet I 36,00
884 Vehabović Amer Lejla Filozofski fakultet I 36,00
885 Tutić Kemal Dino Ekološki fakultet II 35,85
886 Pašalić Hadis Tarik Elektrotehnički fakultet II 35,80
887 Mujić Nermin Lejla Ekonomski fakultet II 35,65

 

888 Šušnjević Rasim Almedina Fakultet za saobraćaj i komunikacije II 35,65
889 Zahirović Edin Kenan Pravni fakultet II 35,50
890 Bejtić Hajrudin Selma Ekonomski fakultet II 35,35
891 Bužo Amir Kenan Saobraćajni fakultet II 35,25
892 Abazović Emir Ena Medicinski fakultet I 35,00
893 Alić Adnan Alan Politehnički fakultet I 35,00
894 Alispahić Senadin Nasir Univerzitet u Wurzburgu I 35,00
895 Alispahić Adnan Nejra Farmaceutski fakultet I 35,00
896 Arnaut Elvedin Anida Fakultet za metalurgiju i materijale I 35,00
897 Avdić Mirnas Lamija Medicinski fakultet I 35,00
898 Bašić Izet Emira Filozofski fakultet I 35,00
899 Bašić Jasmin Ena Pravni fakultet I 35,00
900 Beganović Mirnes Ajdin Pravni fakultet I 35,00
901 Bijedić Samir Kenan Mašinski fakultet I 35,00
902 Bijelić Ratko Lorena Pravni fakultet I 35,00
903 Bilić Leonid Doris Filozofski fakultet I 35,00
904 Bišić Izudin Harun Islamski pedagoški fakultet I 35,00
905 Bradarac Hajrudin Amar Fakultet za metalurgiju i materijale I 35,00
906 Brkić Rašid Adna Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju I 35,00
907 Brnjaković Jadranka Violeta Medicinski fakultet I 35,00
908 Čolić Ivan Ines Medicinski fakultet I 35,00
909 Čosić Nusret Eldar Mašinski fakultet I 35,00
910 Čosić Nusret Amar Mašinski fakultet I 35,00
911 Direković Senajid Redžib Medicinski fakultet I 35,00
912 Dizdarević Esad Esada Islamski pedagoški fakultet I 35,00
913 Durmiš Sabit Ahmed Pravni fakultet I 35,00
914 Fetić Muharem Velida Mašinski fakultet I 35,00

 

 

915 Franjić Davor Ena Arhitektonski fakultet I 35,00
916 Gavran Boris Sandro Pravni fakultet I 35,00
917 Hajrić Husein Merima Medicinski fakultet I 35,00
918 Hasanica Adil Izeta Medicinski fakultet I 35,00
919 Helvida Zakir Ajna Islamski pedagoški fakultet I 35,00
920 Hercegovac Hajrudin Ilma Pravni fakultet I 35,00
921 Hodžić Latif Emina Islamski pedagoški fakultet I 35,00
922 Imamović Jasmin Amar Fakultet politehničkih nauka I 35,00
923 Jašarević Đemal Ferhad Pravni fakultet I 35,00
924 Jusufović Samir Monja Mašinski fakultet I 35,00
925 Karalić Ekrem Almedina Islamski pedagoški fakultet I 35,00
926 Karić Adnan Anel Mašinski fakultet I 35,00
927 Krivić Muris Ajla Politehnički fakultet I 35,00
928 Kubat Samrudin Ajla Mašinski fakultet I 35,00
929 Mahmić Šaban Kenan Mašinski fakultet I 35,00
930 Marić Igor Filip Politehnički fakultet I 35,00
931 Mešković Adnan Almedina Fakultet za metalurgiju i materijale I 35,00
932 Mikuš Emil Matea Politehnički fakultet I 35,00
933 Nezo Abdulbedžid Zejd Fakultet menadžmenta i javne uprave I 35,00
934 Osmanhodžić Esad Selma Tehnički fakultet I 35,00
935 Otuzbir Ibro Amra Prirodno-matematički fakultet II 35,00
936 Pašić Elmir Samra Filozofski fakultet I 35,00
937 Pračić Maid Tarik Filozofski fakultet I 35,00
938 Puljić Hikmet Amina Fakultet za metalurgiju i materijale I 35,00
939 Ružičić Ranko Ivana Pravni fakultet I 35,00
940 Sejmen Alen Ahmed Medicinski fakultet I 35,00
941 Sivac Semir Ajna Islamski pedagoški fakultet I 35,00

 

942 Smajić Fikret Anida Islamski pedagoški fakultet I 35,00
943 Smriko Haris Kenan Fakultet za metalurgiju i materijale I 35,00
944 Spahić Mustafa Almedina Edukacijski fakultet I 35,00
945 Strika Enas Inela Islamski pedagoški fakultet III 35,00
946 Šabić Smajo Medina Ekonomski fakultet I 35,00
947 Šukurma Marko Dejan Fakultet za metalurgiju i materijale I 35,00
948 Telalović Fadil Emir Islamski pedagoški fakultet I 35,00
949 Turušlić Mirza Najla Farmaceutsko-zdravstveni fakultet I 35,00
950 Hibić Nedžad Melisa Ekonomski fakultet II 34,50
951 Spahić Akif Emira Pravni fakultet II 34,50
952 Antunović Boro Vedran Rudarsko-geološko, građevinski fakultet I 30,00
953 Bojić Fildes Hadis Filozofski fakultet I 30,00
954 Dizdarević Suvad Elma Fakultet za metalurgiju i materijale I 30,00
955 Halač Remzija Šeherzada Islamski pedagoški fakultet I 30,00
956 Hodžić Zakir Amina Fakultet za metalurgiju i materijale I 30,00
957 Lužić Muhamed Ahmed Islamski pedagoški fakultet I 30,00
958 Pandža Svemir Barbara Fakultet zdravstvenih studija I 30,00
959 Suhić Nirhad Elmedina Medicinski fakultet I 30,00
960 Bureković Haris Amer Ekonomski fakultet I 25,00
961 Čorić Davor Dario Mašinski fakultet I 25,00
962 Durmo Edin Erna Medicinski fakultet I 25,00
963 Isaković Mirsaudin Ammar Fakultet za metalurgiju i materijale I 25,00
964 Jašarević Ismet Haris Filozofski fakultet I 25,00
965 Odobašić Ramo Eldar Mašinski fakultet I 25,00
966 Rešić Nihad Mesud Pravni fakultet I 25,00
967 Selimagić Adnan Adel Islamski pedagoški fakultet I 25,00
968 Talić Admir Amira Islamski pedagoški fakultet I 25,00

 

969 Trako Mirsad Belma Pravni fakultet I 25,00
970 Travnjak Zekir Salem Mašinski fakultet I 25,00
971 Uzunović Nermin Adnan Ekonomski fakultet I 15,00
972 Čošabić Senad Nadina Ekonomski fakultet IV 0,00 Ponavljač
973 Delić Rasim Kemal Medicinski fakultet I 0,00 ND
974 Dizdarević Hamza Behija Fakultet za metalurgiju i materijale I 0,00 Ponavljač
975 Ganibegović Ibrahim Adna Fakultet političkih nauka I 0,00 Ponavljač
976 Hanjalić Jasmin Ilma Ekonomski fakultet I 0,00 Ponavljač
977 Husejnagić Senad Kerim Fakultet za saobraćaj i komunikacije I 0,00 Ponavljač
978 Ibrahimagić Hasret Belmin Mašinski fakultet I 0,00 Ponavljač
979 Imamović Mersudin Nasiha Fakultet islamskih nauka I 0,00 Ponavljač
980 Kokić Hadis Nejra Mašinski fakultet I 0,00 Ponavljač
981 Kolić Jusuf Benjamin Pravni fakultet IV 0,00 ND
982 Kovačević Šerif Ibrahim Mašinski fakultet I 0,00 Ponavljač
983 Muslić Đevad Adnan Internacionalni univerzitet 0,00 ND
984 Muslić Đevad Kenan Internacionalni univerzitet 0,00 ND
985 Raković Sead Samra Mašinski fakultet I 0,00 Ponavljač
986 Skopljak Ramiz Merisa Islamski pedagoški fakultet I 0,00 Ponavljač
987 Stupar Nesib Naida Fakultet političkih nauka 0,00 ND
988 Sunulahpašić Amer Adna Farmaceutsko-zdravstveni fakultet I 0,00 ND
989 Tica Alen Deni Građevinski fakultet I 0,00 Ponavljač
990 Bajramović Mensudin Safija Filozofski fakultet I 0,00 ND

 

 

Podijelite članak