Screenshot 1 134
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
NER FIT

Na pooddionici autoceste na Koridoru 5C Tarčin – Ivan, trenutno najvećem gradilištu u BiH, radovi su u punom jeku.

FIXGEHALT

Dionica Tarčin – Ivan duga je 6,9 kilometara i čine je dva dijela. Prvi dio (LOT1) je dužine 4,9 kilometara i kreće od Tarčina do ulaz u tunel Ivan, a drugi dio (LOT 2) je Tunel Ivan dužine dužine 1.760 metara. 

Plan je da se ova poddionica u promet pusti početkom ljeta 2022. godine.

Kapitalni projekti prve dionice su mostovi Raštelica 1 i 2. Oba mosta su u dužini više od dva kilometra, tačnije 2.200 metara. Trenutno se radi na skeli koja je na visini 25 do 20 metara. 

LIDER

Tranutno je angažirano oko 50 bagera, buldožera, valjaka i druge mehanizacije, kamiona i sličnih transportnih vozila je oko 80. 

Najzahtjevniji dio ove dionice je probijanje tunema Ivan. Lijeva cijev je duga 1.760 metara, a desna 1.720 metara. 

Lijeva cijev probijena je početkom jula, prohodna je i već se koristi za gradilišne potrebe, transport materijala, odvoz viška materijala. Desna cijev je u završnoj fazi, ostalo je oko 150 metara da se probije. Očekuje se da će biti probijena krajem augusta eventualno početkom septembra.