konobar
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Usljed usložnjavanja epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS od danas su dodatnim brojem inspekcijskih timova i inspektora, pojačali kontrole poštivanja propisanih higijensko-epidemioloških mjera za spriječavanje širenja koronavirusa u KS, potvrdili iz KUIP-a KS.

– U skladu sa zaključkom Vlade KS angažirani su raspoloživi kadrovski kapaciteti na način da su inspektorima iz ostalih upravnih oblasti data ovlaštenja da obavljaju poslove sanitarnih inspektora – kazala je glasnogovornica KUIP-a KS Vildana Brdarić.

Provođenje nadzora

Inspekcijski timovi biće raspoređeni na području svih devet općina gdje će provoditi nadzore kod svih subjekata koji su u svom poslovanju obavezni primjenjivati donesene naredbe i specifične mjere koje je propisao Zavod za javno zdravstvo FBiH.
Poziv građanima

– Do konačnog usaglašavanja ustavnosti i načina primjene dijela zaključka koji se odnosi na određivanje desetodnevne izolacije za osobe koje budu kršile ograničenje broja prisutnih u zatvorenim prostorima, inspektori će primjenjivati naredbe kriznih štabova koje su na snazi – kazala je Brdarić.

Da bi izbjegli represivne mjere i sankcionisanja, iz KUIP-a KS pozivaju subjekte nadzora da uspostave primjenu naredbama propisanih obaveza, a građane da i dalje primjenjuju mjere lične zaštite za očuvanje vlastitog i javnog zdravlja.