Pojačane mjere u zaštiti od korona virusa u ArcelorMittal Zenica

1. Svi fizički kontakti svedeni su na minimum; interni sastanci se održavaju putem Skaype, a svi treninzi i obuke su otkazani.

2. Kako bi se dodatno smanjila okupljanja više ljudi na istom mjestu, menadžment ArcelorMittala Zenica, uz podrškuSindikata ArcelorMittal Zenica, donio je odluku da se svim radnicima dijele samo suhi obroci kako bi se izbjeglo okupljanje ljudi u restoranima za vrijeme objeda. Restorani će raditi duže, tako da će maksimalno pet ljudi moći doći da podigne hranu u isto vrijeme.

3. Svim radnicima izvršit će se distribucija vitamina C tako da svaki radnik dnevno dobije 1000 mg ovog vitamina radi jačanja imunog sistema.

4. Od petka, 13.03.2020. se uveo povećan broj autobusa na svim linijama za naše radnike čime se znatno smanjio broj putnika u autobusu. Na taj način je smanjen kontakt i povećana fizička distanca između svih koji se voze u autobusu.

5. Sva službena putovanja su otkazana, kao i posjete Kompaniji, osim u vrlo izuzetnim slučajevima.

6. Osiguravanje dodatne opreme i pojačane organizacione mjere za zaštitu naših radnika:

a) Nabavljeni su beskontaktni toplomjeri koji će se koristiti na kapijama za vozače koji dovoze robu u Kompaniju, te za sveposlovođe koji će svakodnevno provjeravati sve radnike u smjeni.

b) Nabavka termovizijskih kamera koje će se postaviti na ulaze u Kompaniju.

c) U petak, 13.03.2020. smo uspjeli obezbijediti 1.400 medicinskih maski, te je izvršena distribucija maski i rukavica na kritične punktove.

d) U procesu je nabavka još 4.000 medicinskih maski.

e) Sve zgrade u pogonima se dezinficiraju na dnevnoj bazi, asredstva za dezinfekciju ruku i površina su postavljena u svakomDepartmentu.

f) Agencija za dezinfekciju je dostupna od 07.00 do 19.00, uključujući vikende kako bi se dezinficirao svaki kamion prije nego prođe kroz kapiju Kompanije.

g) Ulazak kamiona je dozvoljen samo u period od 07:00 do 19:00 ito na samo dvije kapije u Kompaniji (Kapija 1 i 6).

h) Osigurava se lista svih kamiona za izvoz ili za dostavu materijala za naredni dan, tako da odgovarajući radnici imaju informaciju iz kojih područja kamioni tačno dolaze.

i) Osim zaštitnih maski i rukavica, svi uposlenici koji rade na kapijama i u uredu za otpremu će imati I zaštitno odijelo.

j) Svaki kamion i vozilo koje ulazi u krug Kompanije će biti dezinfikovano, a vozačima se mjeri tjelesna tempretatura.Ukoliko je temperatura 37,8 ili viša, ulazak neće biti dozvoljen, nego će se postupiti po proceduru koju je propisao Zavod za javno zdravstvo.

k) U slučaju da radnik Kompanije ima povišenu temperaturu ili druge simptome, onda će poslovođa ili supervizor koji je odgovoran za komunikaciju i koordinaciju kontaktirati direktora za Zdravlje I Zaštitu i direktora Departmenta, te se poduzimajupropisane mjere. Za to vrijeme radnik se smješta u prostoriju zaizolaciju koja je osugurana u svakom pogonu.

l) Stanje zdravlja svih ljudi iz agencije Sector security, koja radi u krugu Kompanije kao i ljudi internog obezbjeđenja redovito se provjerava.

m) Svi kupci i dobavljači su informirani da moraju osigurati maske za svoje vozače. Ako vozač ne nosi masku, maske će dobijati od Kompanije za naredna tri dana.

n) Gdje god je to bilo moguće, uposlenici koji svoj posao mogu obavljati od kuće, to i čine. Za to vrijeme, svi oni će imati punuplaću i topli obrok, kao da se fizički nalaze na svojim radnim mjestima. Niti jedan radnik neće biti upućen na čekanje ili godišnji odmor kao posljedica ove mjere.