Screenshot 7 4
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Federalni granični inspektori su u periodu januar-maj u prekograničnom prometu pri uvozu robe izvršili inspekcijskih nadzora ispravnosti pošiljki namirnica.

Izvršili su inspekcijski nadzor zdravstvene ispravnosti pošiljki, 12.735 nadzora kontrole kvaliteta proizvoda poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, 2.397 fitosanitarnih pregleda, a uzet je ukupno 1.921 uzorak.

U unutrašnjoj kontroli federalni zdravstveni inspektori za hranu naredili su uništavanje oko 150 kilograma sirovina koje nisu bile u skladu sa Zakonom o hrani BiH, dok su federalni veterinarski inspektori naredili uništenje 156 kilograma mesa, te su povučene 62 tegle od 500 grama meda, čiji kvalitet nije odgovarao zakonskoj regulativi, saopšteno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Federalna uprava za inspekcijske poslove, kao i svake godine u ljetnom periodu, vrši pojačane inspekcijske nadzore s ciljem zaštite zdravlja stanovništva od zaraznih bolesti.

Uprava je izdala i preporuke kantonalnim ministarstvima zdravstva, upravama za inspekcijske poslove, odnosno kantonalnim i opštinskim sanitarnim inspektorima da pojačaju inspekcijski nadzor u objektima proizvodnje, prometa i skladištenja lako kvarljivih namirnica, naročito sladoleda.

Federalna uprava za inspekcijske poslove putem federalnih graničnih inspektora iz Sektora granične inspekcije, raspoređenih na 11 graničnih prelaza vrši prekograničnu kontrolu robe, proizvoda i hrane pri uvozu na područje FBiH/BiH.

Federalni inspektori u unutrašnjoj kontroli su osim vanrednog angažovanja na sprovođenju i poštovanju naredbi kriznog štaba federalnog Ministarstva zdravstva i preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH s ciljem zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, intenzivno vršili i sve redovne inspekcijske nadzore.

U saopštenju je navedeno da su federalni inspektori u unutrašnjoj kontroli do kraja maja kod subjekata koji se bave proizvodnjom i prometom hrane, dijetetskih namirnica, namirnica životinjskog porijekla izvršili 193 inspekcijska nadzora i konstatovali određene nepravilnosti što je rezultiralo izdavanjem 68 rješenja o otklanjanju nedostataka.

Uzeto je 18 uzoraka /koji se najvećim dijelom odnose na kontrolu rezidua vetrinarskih lijekova u hrani životinjskog porijekla koji je odobren od EU/ i izdato je 16 prekršajnih naloga sa novčanim iznosom od 45.970 KM.

U periodu januar-maj federalni granični inspektori su u šest slučajeva zabranili uvoz pošiljki koje su se odnosile na prehrambene proizvode i dodatke prehrani, navedeno je u saopštenju.