AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je u prvom čitanju Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH čiji je cilj izjednačavanje koeficijenata za policijske službenike sa srednjom stručnom spremom sa koeficijentima drugih zaposlenih u institucijama BiH sa ovom razinom obrazovanja.

U raspravi izaslanici su zatražili od Vijeća ministara BiH da doradi ovaj prijedlog te jasno navede na koji način će se iznaći sredstva za njegovu implementaciju, piše Dnevni list.

– Izmjenama ovog zakona ne smije se ugroziti proračun institucija BiH, jer je riječ o 3.149 policijskih službenika iz agencija za provođenje zakona u BiH. Smatram kako Vijeće ministara BiH treba u roku od 60 dana pronaći mogućnosti i modalitete za racionalnije korištenje proračunskih sredstava koja su na raspolaganju policijskim službenicima, kazala je Zdenka Džambas, izaslanica HDZ-a BiH.

Sredoje Nović, izaslanik SNSD-a, navodi kako u budžetu za ovu godinu nema rezervi u iznosu od oko sedam do deset miliona maraka za nagrade policijskim službenicima u BiH, tako da o tome treba razmišljati za buduće kreiranje budžeta institucija BiH.

Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, smatra kako su policijski službenici u BiH oštećeni postojećim zakonskim rješenjima, zbog čega su potrebne izmjene, odnosno povećanje plaća policijskim službenicima u BiH.

– Čvrsto stojim iza toga, jer smatram da treba ispraviti dugogodišnju nepravdu prema njima, rekao je Zvizdić.