Portal 072info

Policijski sektor u BiH zapošljava 22.006 osoba

Policijski sektor u Bosni i Hercegovini čini 16 policijskih agencija i pet institucija koje su povezane s tim sektorom.

Prema zvaničnim podacima, do kojih su došli istraživači Projekta ”Puls integriteta i povjerenja u policiju na zapadnom Balkanu”, zapošljava 22.006 osoba, a u 2015. godini potrošeno je 670 miliona KM za sve policijske institucije u državi.

Istraživačica Centra za sigurnosne studije (CSS) Mirela Hodović na predstavljanju projekta kazala je da više parlamentarnih tijela vrši nadzor nad radom policije na različitim nivoima, javlja “Fena”…

Na nivou države to je Zajednička komisija za odbranu i sigurnost i Odbor za žalbe policijskih tijela, na nivou Federacije BiH Komisija za sigurnost oba doma, na nivou bh. entiteta Republike Srpske Odbor za bezbjednost te nezavisne skupštinske komisije na nivou kantona.

“Uopšteno govoreći, kada je u pitanju rad vanjskih tijela u provođenju nadzora nad radom policije, rezultati analize pokazuju da nepostojanje sveobuhvatnog zakonskog okvira umanjuje njihov značaj u provođenju nadzora”, istakla je Hodović.

Usvajanje državnog zakona, naglasila je, doprinijelo bi preciznijem regulisanju ove oblasti i efikasnijem radu.

Govoreći o transparentnosti parlamentarnih tijela rekla je da nije na željenom nivou jer informacije o radu i aktivnostima nisu dostupne, ili budu objavljeni kratki zapisnici sa sjednica.

U svim policijskim odjeljenjima uspostavljene su jedinice za unutrašnju kontrolu, nadležne za vođenje internih istraga, a Hodović smatra da te jedinice nisu u potpunosti nezavisne u radu jer njihove rukovodioce imenuju rukovodioci konkretnih policijskih agencija.

“To bi se moralo promijeniti, bilo bi najbolje da njih imenuje neko vaninstitucionalno tijelo, da bi bila postignuta nezavisnost”, naglasila je Hodović.

Policijske agencije ne posvećuju ni adekvatnu pažnju upravljanju ljudskim resusrsima s obzirom na to da ne posjeduju posebene integralne strategije upravljanja ljudskim resusursima u kojima bi bili obuhvaćeni svi segmenti rada.

“Podaci pokazuju da većina policijskih agencija nije zadovoljila ni zakonom propisan procent žena”, istakla je Hodović.

Projekt ”Puls integriteta i povjerenja u policiju na zapadnom Balkanu” proveli su Regionalna mreža organizacija civilnog društva POINPLUS i CSS.

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box