Položeno cvijeće na spomen-ploču podignutu pripadnicima MUP-a ZDK

Podijelite vijest

U okviru obilježavanja Dana policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu sa utvrđenim programom i protokolom, danas, 14.05.2014. godine, u sjedištu Ministarstva, ministar Delić Rifat i policijski komesar Šut Semir sa saradnicima, položili su cvijeće na spomen-ploču podignutu pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona poginulim u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, uz prisustvo članova porodica poginulih i umrlih policajaca. Nakon polaganja cvijeća, za članove porodica poginulih i nastradalih je organizovan ručak u restoranu Ministarstva u sjedištu.

Smatramo da je i ovo prilika da se još jednom sjetimo svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, koji su u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata dali svoje živote za nezavisnu i suverenu državu Bosnu i Hercegovinu, kao i onih koji su svoj život nesebično dali pri izvršavanju složenih i opasnih policijskih zadataka na očuvanju lične i imovinske sigurnosti naših građana.

Kao pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko- dobojskog kantona, svoj život je dalo 106 pripadnika policije, od čega 38 iz Zenice:

 1. Džanan Elvedin
 2. Džidić Senad
 3. Fejzić Sanel
 4. Halilović Senad
 5. Jašarević Ismet
 6. Mahmić Faik
 7. Mujkanović Emir
 8. Omerbašić Mirsad
 9. Skočilić Bruno
 10. Avdić Amir
 11. Topčić Salem
 12. Avdić Edin
 13. Brkić Jasmin
 14. Gađun Mustafa
 15. Izić Nermin
 16. Karić Nurudin
 17. Komadina Borivoj
 18. Mašić Vahid
 19. Mujezinović Hamdo
 20. Mulić Hakija
 21. Mulić Nijaz
 22. Skender Ezedin
 23. Smriko Nihad
 24. Baručija Nurudin
 25. Brkić Hidajet
 26. Delić Sejad
 27. Dizdar Rusmin
 28. Dujić Anto
 29. Hercegovac Amir
 30. Husetović Besim
 31. Pašalić Ferhat
 32. Ribo Nesib
 33. Smajlović Zekerijah
 34. Torlaković Izudin
 35. Mahmutović Šaban
 36. Gadžun Senad
 37. Alić Hasan
 38. Žutić Jasmin,

21 pripadnik policije iz Visokog:

 1. Aščerić Esad
 2. Babić Salih
 3. Bajrakterević Amir
 4. Bajrić Mahmut
 5. Bešić Ramiz
 6. Buza Teufik
 7. Dedić Hazim
 8. Hasandić Avdo
 9. Garib Mirzet
 10. Genjac Almir
 11. Jašarević Zikret
 12. Lepić Osman
 13. Karić Mahir
 14. Karić Sead
 15. Omanović Fikret
 16. Omanović Hamdo
 17. Omeragić Zijad
 18. Osmanbegović Nedžad
 19. Porča Mirsad
 20. Smajlagić Faruk
 21. Šabanović Adem

12 pripadnika policije iz Zavidovića:

 1. Borić Nermin
 2. Džonlić Amir
 3. Halilović Fuad
 4. Halilović Mehmed
 5. Hodžić Mustafa
 6. Hrkić Safet
 7. Isić Mensudin
 8. Mehanović Mustafa
 9. Muharemović Džemil
 10. Razić Hasan
 11. Ridžal Hasan
 12. Viković Ćazim

4 pripadnika policije iz Tešnja:

 1. Čamdžić Fikret
 2. Čeman Damir
 3. Hukić Jasmin
 4. Subašić Nermin

2 pripadnika policije iz Teslića:

 1. Hirkić Nermin
 2. Galijašević Hasan

2 pripadnika policije iz Kaknja:

 1. Nokto Sulejman
 2. Mušija Ekrem

6 pripadnika policije iz Breze:

 1. Kovačević Džemal
 2. Mahmutović Mufid
 3. Opačin Nedžad
 4. Ristić Dragoslav
 5. Silajdžić Nijaz
 6. Tabaković Abdulah

5 pripadnika policije iz Doboj Juga:

 1. Ahmić Elvir
 2. Fetić Sabira
 3. Imamović Muharem
 4. Lišinović Amir
 5. Sejdinović Mehmed

4 pripadnika policije iz Žepča:

 1. Heco Jasmin
 2. Hibović Ramiz
 3. Muslić Suada
 4. Prasko Mirsad

4 pripadnika policije iz Olova:

 1. Mulabdić Vahidin
 2. Karasalihović Hajrudin
 3. Kokorović Ljuban
 4. Žilić Raif

8 pripadnika policije iz Maglaja:

 1. Abidović Rifat
 2. Hajrulahović Nađa
 3. Hasanić Hasan
 4. Hasanić Ilijas
 5. Jovanović Boro
 6. Mešić Jasmin
 7. Nuhan Salih
 8. Sejmenović Mufid

2 pripadnika policije iz Vareša:

 1. Selmanović Amir
 2. Franjić Boško

Drage kolege, hvala Vam što ste na svom kratkom životnom putu bili uzoriti pripadnici ovog Ministarstva. Hvala Vam na datom doprinosu u odbrambeno-oslobodilačkom ratu i iskazanoj hrabrosti i odlučnosti na provođenju zakona, kao i obezbjeđenju lične i imovinske sigurnosti građana. Nama ostaje obaveza da nastavimo raditi na očuvanju i izgradnji države i društva za koje ste se vi borili, kako vaše žrtve ne bi bile uzaludne.

HVALA VAM!