Portal 072info

Poplave napravile štetu veću od 26 miliona KM u Zavidovićima, u obnovu uložen samo milion

Javna rasprava „SANIRANJE POSLJEDICA POPLAVE – OČEKIVANJA GRAĐANA I MOGUĆNOSTI LOKALNE UPRAVE“ održana je u Zavidovićima u okviru projekta Mreža ‘BRANA’, koju finansira USAID.

Javnu raspravu, na koju su se odazvalo tridesetak građana, moderirala je Merhunisa Bektaš, predstavnica Foruma građana Zenice. Najveći dio prisutnih građana je došao u ime mjesnih zajednica u kojima žive, a od ukupno 6 građana koji su prijavili neregularnosti tokom podjele donacija, odazvalo se njih četvero.

U uvodnom obraćanju, Remzo Šogolj, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i Kenan Hadžić, sekretar Općinskog štaba civilne zaštite, iznijeli su sljedeće podatke:

– ukupna šteta od poplava u Općini Zavidovići je procijenjena na 26.654.000 KM, od čega se 14,5 miliona odnosi na štete građana i putne komunikacije.

– završno sa 2015. donatorska sredstva u iznosu od 790.880 KM su utrošena ili podijeljena građanima, a u 2016. Općina je dobila približno 300.000 KM dodatne pomoći.

– evidentirano je 450 klizišta, od kojih je oko 300 klizišta novih.

– općina je ažurirala dokumente „Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća“, Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća“ i „Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara 2016.-2020.“, koji su u fazi usvajanja.

mirha2

Zaključci javne rasprave su sljedeći:

– saradnja između mjesnih zajednica i nevladinih organizacija bila je od izuzetne koristi za građane, kao i saradnja između Općine i mjesnih zajednica

– donirana sredstva za Općinu su minimalna i nisu pokrila ni osnovne potrebe građana

– dolaskom donacija povećavao se broj korisnika pomoći, što dovodi u sumnju da svi registrirani korisnici nisu bili u stanju potrebe

– veliki broj građana je prije dolaska Komisije za procjenu šteta sanirao posljedice poplava na stambenim objektima, računajući na pomoć Općine, ali je Komisija takve slučajeva tretirala kao riješene slučajeve, što je te građane dovelo u neravnopravan položaj (kreditno i privatno zaduživanje) u odnosu na one koji su čekali dolazak Komisije

– najveću pomutnju su izazvali donatori koji su pomoć (namještaj i novac) dijelili na osnovu vlastitih kriterija, pa se tako desilo da pojedine osobe dobiju i po nekoliko donacija. Ovakva vrsta doniranja se uglavnom odnosi na privatna lica i ad hoc grupe građana koje su prikupljale i donirale pomoć

– jedan dio građana nije bio upućen na koji način je potrebno tražiti pomoć, tj. ili nisu bili informirani o javnim pozivima ili nisu znali na koji način treba popuniti tražene obrasce

Preporuke javne rasprave:

– općina treba uvesti praksu informiranja građana putem svoje web stranice i kroz sastanke u mjesnim zajednicama

– hitno je potrebno organizirati sastanke sa građanima u mjesnim zajednicama

– nadležne službe i Komisija za procjenu šteta treba ponovo posjetiti građane i ustanoviti stvarno stanje

– ubuduće, svi koji doniraju sredstva trebaju dostaviti izvještaj o korisnicima,vrsti pomoći i vrijednosti doniranih roba

– proces dodjele sredstava u 2016. treba biti transparentniji i uključivati građane u proces raspodjele pomoći

(BHindex.info)

Podijelite članak