Portal 072info

Posljednji dan iznošenja završnih riječi: ‘Nevjerovatne’ priče odbrane Mladića

Tužioci na suđenju Ratku Mladiću zatražili su od Haškog tribunala da odbaci sve tvrdnje odbrane jer dokazi pokazuju da je Mladić kriv za genocid i druge zločine nad Muslimanima i Hrvatima tokom rata u BiH.

– Dokazi pokazuju Mladićevu krivicu van svake sumnje – rekao je tužilac Alan Tieger, odgovarajući, posljednji dan završnih riječi na argumente odbrane.

Argumenti odbrane, kako je kazao tužilac, “van su konteksta”, zasnovani na pogrešnom i obmanjujućem tumačenju ili zanemarivanju dokaza.

– Mladić nije bio super čovjek, kako odbrana tvrdi da mi sugerišemo, nego samo čovjek koji je imao dovoljno snage da kroz Bosnu prođe kao kroz sir i koji je te snage iskoristio da počini zločine i uništi zajednicu – rekao je tužilac Tieger, prenosi BIRN-Justice Report.

Ocjenjujući da je odbrana “ignorisala četiri i po godine dokaznog postupka”, Tieger je odbacio kao “neosnovanu” odbacio tvrdnju branilaca da se Mladiću sudi “samo zato što je Srbin”.

Po riječima Tiegera, Mladićeva odbrana je pokušala da krivicu svali na predsjednika Republike Srpske (RS) i vrhovnog komandanta Vojske Republike Srpske (VRS) Radovana Karadžića.

U stvari, Karadžić i Mladić bili su “ključni partneri “u sva četiri udružena zločinačka poduhvata”

– Zajedno su radili na strateškom cilju, razdvajanju Srba od Muslimana i Hrvata i suglasili se da je to historijska šansa da se stvori srpska država sa što manje unutrašnjih neprijatelja i oko sredstava kojim će to postići – naglasio je Tiger.

On je podsjetio na riječi svjedoka odbrane, oficira VRS Luke Dragičevića da su Srbi “jači, bolji, ljepši i pametniji od Muslimana”.

Kao dokaz da je VRS pod Mladićevom komandom etnički čistila opštine širom BiH, zastupnik optužbe citirao je riječi samog generala Mladića da “nema Muslimana u Bratuncu” i da je to “u potpunosti srpski grad”.

Tiger se pozvao i na Mladićevu dirketivu broj 4 da se muslimansko stanovinštvo zajedno sa muslimanskim snagama protjera iz Podrinja.

Kao dokaz za Mladićevu “genocidnu namjeru” da uništi Muslimane u Srebrenici,  tužilac je citirao njegova izjavu da je “došlo vrijeme da se osvetimo Turcima na ovom prostoru”.

– Maštovitim tumačenjem – Tiger je nazvao tvrdnju odbrane, koja “potpuno ignoriše dokaze”, da je Mladić tom izjavom “iritirao neprijatelje”.

Tiger je odbacio i pokušaj branilaca da krivicu za zločine u opštinama i logorima za nesrbe prebace na policiju RS.

Ponovio je da su VRS i policija “zajedno držali logore i provodili etničko čišćenje”, počinivši teške zločine koji su u šest bosanskih opština imali razmjere genocida nad Muslimanima i Hrvatima.

Tvrdnju odbrane da je Armija BiH pucala na svoj narod u Sarajevu da bi za to okrivila Srbe, Tiger je nazvao “insinuacijom koja izvrće stvarnost”.

Negirao je tvrdnju branilaca da je to potvrdio i komandant UNPROFOR-a Michael Rose.

– Rose  je rekao da je znao za takve navode u medijima, ali ne da li su oni osnovani. Drugi svjedoci nisu znali ni za to, a kamoli imali dokaze – kazao je Tiger.

Iskaz svjedoka odbrane Edina Garaplije da je policijska jedinica “Ševe” pucala na Sarajlije, tužilac je odbacio kao “nevjerovatnu priču” kojoj “ne bi trebalo pridavati važnost”.

Tiger je pobijao i navod odbrane da je VRS samo “legitimno uzvraćala vatru” koja je na nju otvarana iz grada. “Naprotiv, cijeli grad je bio na meti bjesomučnog granatiranja i snajperisanja”, koje nije bilo ni proporcionalno, ni selektivno.

Odgovarajući na tezu odbrane da ne postoji pismeno naređenje Mladića da svi muslimanski zarobljenici iz Srebrenice budu pobijeni, tužilac je naglasio da je, po dokazima, Mladić to naredio “usmeno”.

Dokaze za to, Tiger je vidio u Mladićevim naređenjima da se svi zarobljeni muškarci odvoje od porodica, a zatim da se prestane sa njihovim popisivanjem. Mladić je, po tužiocu, naredio i da se u okolinu Zvornika upute pojačanja jedinicama za streljanje zarobljenika.

– U septembru 1995., Mladić je pismeno odobrio pet tona goriva za premještanje i ponovno zakopavanje hiljada leševa iz masovnih grobnica, u pokušaju prikrivanja zločina – kazao je Tiger.

On je negirao i tvrdnju odbrane da žene, djeca i starci nisu protjerani iz Srebrenice, nego su “dobronamjerno premješteni”.

Citirao je, pritom, oficira holandskog UNPROFOR-a koji je posvjedočio da je stanovništvo moglo da bira između “spore smrti” i odlaska.

U nastavku zasjedanja, Mladićeva odbrana uzvratit će na argumente tužilaca.

Ratni komandant VRS, Mladić je optužen za genocid u Srebrenici, progon Muslimana i Hrvata širom BiH, koji je u šest opština imao razmjere genocida, terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a  za taoce.

Podijelite članak