Poslodavcima će biti zabranjeno da zaposle nove radnike umjesto onih u štrajku?

slika (1)

Prema Nacrtu zakona o štrajku, koji je na svojoj posljednjoj sjednici utvrdila Vlada Federacije BiH, poslodavcu je zabranjeno da zaposli nove radnike koji bi zamijenili one u štrajku, a istovremeno su utvrđena prava i obaveze učesnika u štrajku.

U Savezu samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) su za Fenu kazali da su još 2010. u svojim stavovima upućenim prema svim političkim partijama pred opšte izbore, među ostalim, tražili hitno donošenje tog zakona. Sindikat je to ponovio i na protestima održanim 26. maja 2012. godine, odnosno 30. maja ove godine.

Nakon tog posljednjeg protesta Vlada FBiH je, podsjećaju iz Sindikata, održala hitnu sjednicu na kojoj je zadužila Generalni sekretarijat Vlade da razmotri sindikalne zahtjeve, među kojima i onaj vezan za donošenje zakona o štrajku, nakon čega je Savezu upućen pismeni odgovor da su aktivnosti na njegovom utvrđivanju u toku.

Predsjednik SSSBiH Ismet Bajramović je napomenuo da još nisu upoznati o utvrđenom tekstu nacrta, ali da su taj zakon razmatrali u formi prednacrta.

-Budući da je predloženim tekstom Prednacrta zakona o štajku oslabljena uloga sindikata u organizovanju i vođenju štrajka, te pojedinim odredbama ograničeno, pa čak i onemogućeno organizovanje legalnog štrajka, Savez samostalnih sindikata BiH je uputio primjedbe na taj prednacrt i one su dobrim dijelom usvojene – kazao je Bajramović.

Međutim, po njegovim riječima, postoje još neke odredbe na kojima će Savez insistirati, a tiču se poštivanja procedure za organizovanje štrajka solidarnosti, zatim rješavanja eventualnog spora za slučaj da se ne postigne sporazum o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka, te utvrđivanja minimuma procesa rada i način njegovog obezbjeđenja, koji bi trebao da se uredi kolektivnim ugovorima područja djelatnosti.

U Udruženju poslodavaca FBiH (UPFBiH) su za Fenu kazali da su u predloženom tekstu zakona o štrajku uglavnom prihvaćene primjedbe sindikata, a samo u manjoj mjeri i primjedbe UPFBIH.

– Poslodavci ne žele onemogućiti ostvarivanje prava na štrajk zaposlenika, ali su isticali neka rješenja koja ne tretiraju na jednak način pojedina pitanja. Tako smo ukazivali da se u članovima 20. i 22. na nejednak način utvrđuje visina naknade plaće, zatim se na nejednak način utvrđuju visine kazni za poslodavce i za sindikat u slučaju kršenja odredbi zakona – naveli su iz UPFBiH.

Napominju da nisu prihvaćene ni njihove primjedbe u vezi sa rokovima iz zakona, kao i isplaćivanjem pune plate zaposlenicima u štrajku ako je on uzrokovan neisplaćivanjem plata, jer bi se time samo povećale obaveze koje se nisu mogle ni ranije izmirivati.

Ostale odredbe su uglavnom prihvatljive za poslodavce, ali očekuju da će se sa sličnim razumijevanjem postupati i kod utvrđivanja drugih propisa kojim se regulišu radno-pravni odnosi i gdje za tržišne uslove privređivanja postoje neka apsurdna rješenja.

Nacrt zakona o štrajku uređuje postupak u kome radnici ostvaruju pravo na štrajk radi zaštite i ostvarivanja profesionalnih interesa, ekonomskih i socijalnih prava.

Cilj tog zakonskog akta, kako je obrazloženo iz Vlade FBiH, jeste da štrajk bude krajnji oblik rješavanja kolektivnih radnih sporova, i to onda kada nije moguće kolektivni spor riješiti mirnim putem.

Propisano je pravo radnika da slobodno odlučuju o učešću u štrajku, te da organizovanje i učestvovanje u njemu ne predstavlja povredu ugovora o radu, ukoliko je organizovan u skladu sa odredbama ovog zakona, kolektivnog ugovora i pravila sindikata.

Utvrđena je zabrana poslodavcu da sprječava radnike da organizuju i učestvuju u štrajku, da upotrebljava prijetnje i prinude radi njegovog okončanja, te da omogući određene povlastice za radnike koji ne učestvuju u ovom vidu borbe za ostvarivanje radničkih prava.

Važeći Zakon o štrajku donesen je 1998. godine. Prija slanja Parlamentu FBiH, Vlada će Nacrt zakona o štrajku uputiti Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH.

FENA

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE