Postignut dogovor: Rudnici u FBiH kreću u proces restruktuiranja

SA RUDARI ABID LOLIC PKG ADS 120210511 181031736 mxf 00 00 10 05 Still001 750x422 1
Podijelite vijest

Predstavnici rudara u FBiH održali su sastanak s resornim ministrom Nerminom Džindićem i generalnm direktorom Elektorprivrede BiH Admirom Andelijom. Razgovarano je o restruktuiranju i sistematizaciji u rudnicima. Dogovoreno je sedam tačaka sporazuma.

Ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić kazao je usglašeno da “koncept restrukturiranja nema alternativu”. Sporazumom se “Elektroprivreda se obavezuje da izmiri sve obaveze prema uposlenicima koji su stekli uslove za penziju”.

“Potpisnici sporazuma se obavezuju da restruktuiranje rudnika će se realizovati do kraja 2023. godine. Zbrinjavanje viška radnika će se vršiti na socijalno prihvatljiv način – prirodni odliv, prekavlifikacija i dokvalifikacije o toršku EPBiH, prelazak u drugo radno društvo, sporazumni raskid uz isplatu otpremnine i dr. Potpisnici su saglasni da će izraditi novi pravilnik o radu i radnom učinku poštujući odredbe Kolektivnog ugovora. Obavezuje se EP da osigura nastavak investicionih ulaganja u rudnike. Samostalni isndikat radnika rudnika FBiH zadržava pravo na aktiviranje štrajka i protestnog skupa u slučaju nepoštivanja sporazuma”, naveo je Džindić.

Istako je da cilje dovesti rudnike u nezavisno i efikasno funkcionisanje od svog rada. To znači da trebaju sami “zaraditi” da bi isplatili palte, doprinose, poreze, materijale itd.

Predsjednik Samostalnog sindikata radnika u rudnicima FBiH Sinan Husić kazao je kako se sporazumom garantuje penzionisanje 419 radnika do 2021. godine.

“Rudari u FBiH imaju razlog za zadovoljstvo. Ključno pitanje je bilo kako riješiti pitanje penzionisanja većeg broja rudara. Danas imamo sporazum i odluke koje to garantuju. Bitan nam je bio vremenski period kada treba okončati restruktuiranje rudnika. Ovo je moguće okončati do kraja 2023. godine. I tu imamo razloga za zadovoljstvo jer možemo ovaj složeni proces okončati. Jasno i precizno je definisan način zbrinjavanja tog viška radnika”, kazao je Husić.

Direktor EP Andelija kazao je kako je u Elektroprivredi većina ovih aktivnosti koje su danas dogovorene pokrenuto.

“Osigurana su sredstava za zbrinjavanje viška uposlenih, za što je odobreno 125 miliona KM za zbrinjavanje viška uposlenih i 130 miliona za ulaganje u rudnike”, rekao je Andelija.

Pozvao je povjerioce rudnika da budu strpljivi, poručišvi da ovaj koncept nema alternativu.


Podijelite vijest