Portal 072info

Postoji više vrsta inteligencije. Koju vi posjedujete?

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Kada čujete riječ ’inteligencija’, vjerovatno odmah pomislite na testiranje nivoa IQa. Inteligencija se uglavnom opisuje kao intelektualni potencijal, nešto sa čime ste rođeni, što može biti mjerljivo i ne može biti promjenljivo.

Ipak, počev od psihologa Howarda Gardnera, koji je u modernu psihologiju uveo koncept Teorije višestruke inteligencije, sve više njegovih kolega se slaže sa stavom da treba prevazići tradicionalna shvatanja da postoji samo jedna inteligencija i jedan nivo IQa, te da je ovaj način razmišljanja previše ograničavajući.

Ovu teoriju, Gardner je prvi put izložio u svojoj knjizi Frames od Mind: The Theory of Multiple Intelligences, gdje je ukazao na to da svi ljudi imaju različite vrste inteligencija.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Ne postoji jedna, opšta. Američki psiholog ih je izdvojio osam, i predložio je devetu kao moguću, a inteligenciju definiše kao sposobnost za rješavanje problema i stvaranje proizvoda koji se cijene u jednom ili više kulturnih okvira.

Vrste inteligencija prema Gardneru:

 1. Vizualno-prostorna inteligencija

Ovdje je jasno da je naglašena moć vizualizacije, i pojedinci koji je imaju, ističu se u proučavanju mapa, grafikona, video snimaka i fotografija. Uživaju u čitanju, pisanju, slikanju, crtanju, sklapanju puzli i sličnim zadacima. Vole posmatrati svijet oko sebe i pronalaziti zanimljivosti u njemu, i obično posjeduju izraženu maštu. Idealna zanimanja za njih su: arhitekta, umjetnik, koreograf.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
 1. Verbalno-lingvistička inteligencija

Ljudi koji posjeduju ovu vrstu inteligencije dobri su u korišćenju i artikulaciji riječi, pisanju, usmenom izražavanju, i krasi ih dobra memorija. Vole da pišu priče, čitaju, vode debate, koriste humor, detaljno objašnjavaju stvari… Sve ove vrline su glavna snaga, prije svega, novinara i pisaca, advokata i učitelja, profesora.

 1. Logičko-matematička inteligencija

Odlične vještine rješavanja problema i kompleksnih računica, uživanje u razmišljanju o apstraktnim idejama, proučavanje naučnih eksperimenata – ovim odlikama se ponose naučnici, matematičari, programeri, inžinjeri, računovođe, ekonomisti, ljekari. Omiljena zabava su im zagonetke, rebusi, mozgalice. Umjesto riječima, oni razmišljaju brojevima.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
 1. Tjelesno-kinestetička inteligencija

Ova vrsta je izražena kod osoba koje se skladno kreću, osjećaju se ugodno u svom tijelu i koriste ga kako bi se izrazili na različite načine. Najčešće je posjeduju plesači, atletičari i glumci, kao i oni koji vole da rade rukama i bave se aktivnostima poput modelarstva, konstruisanja, popravljanja. Imaju odličnu fizičku koordinaciju i skloni su pamćenju stvari prilikom rada.

 1. Muzička inteligencija

Jasno je da je posjeduju muzičari, pjevači, kompozitori, nastavnici muzičkog, svi oni koji dobro osećaju ritam i zvuk. Uživaju u pjevanju i sviranju, lako prepoznaju tonove i muzičke obrasce, lako pamte pjesme i melodije, imaju izražen nivo shvatanja muzičkih struktura, ritmova i nota.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
 1. Interpersonalna inteligencija

Odlike vezane za ovu vrstu su: dobro razumijevanje drugih i interakcija sa njima, procjena emocija, motiva, želja i namjera ljudi iz okoline. Pojedinci kod kojih je naglašen ovaj tip intelekta uglavnom su psiholozi, filozofi, savjetnici, političari. Imaju odlične komunikativne i neverbalne vještine, posmatraju situacije iz različitih uglova, kreiraju pozitivne odnose sa ljudima, dobri su u rješavnju grupnih konflikata.

 1. Intrapersonalna inteligencija

Osobe koje su intrapersonalno inteligentne, uglavnom su svjesne sebe, svojih vrlina i mana – povezane su sa introspekcijom i autorefleksijom. Često znaju biti povučeni i provoditi vrijeme u samoći, kada analiziraju sebe, okolinu, teorije, ideje. To su, prije svega, filozofi, pisci, teoretičari, naučnici.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
 1. Naturalistička inteligencija

Ova vrsta je najnoviji dodatak Gardnerovoj teoriji, i dočekana je sa više otpora nego prethodnih sedam. Prema Gardneru, pojedinci koji se ovdje ističu su više u skladu sa prirodom od ostalih i često su zainteresovani za očuvanje i istraživanje okoline, i učenje o drugim vrstama. Veoma su svjesni suptilnih promjena u svom okruženju. Vole boraviti u prirodi, posmatrati je, analizirati biljke, životinje, minerale, a najčešće su to biolozi, ekolozi, baštovani, farmeri, kuvari, poljoprivrednici.

 1. Egzistencijalna inteligencija

Deveta, i prema samom Gardneru, moguća, ali ne i zagarantovana vrsta inteligencije. Posjeduju je osobe koje vole razmišljati o filozofskim pitanjima, o smislu života i postojanja, i uopšte o svemu što čini život. To su često oni iz filozofskih i vjerskih krugova.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

:BIZLife

Podijelite članak
 • 6
  Shares
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME