Potpisan Kolektivni ugovor sa Sindikatom policije MUP-a ZDK

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona, danas je u ime Vlade potpisao Kolektivni ugovor za policijske službenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Ugovor je potpisao i Almir Salkičević, predsjednik Sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, koji se u ime Sindikata zahvalio premijeru Galijaševiću i Vladi Kantona te komesaru Šutu i ministru MUP-a Nikoli Arseniću na donošenju Zakona o plaćama policijskih službenika ZDK, materijalnom opremanju policije i dobroj saradnji koja je rezultirala potpisivanjem Kolektivnog ugovora.

Premijer Galijašević je izrazio zadovoljstvo što je postignut sporazum i sa ovim sindikatom naglasivši da je na ovaj način Vlada Zeničko-dobojskog kantona ispunila obećanje da će u mandatnom periodu poboljšati socio-ekonomski status zaposlenih u policiji, saopštila je Press služba ZDK.