Potvrđeni nalazi eksperimenta Ekološkog pokreta Otpor

Podijelite vijest

Patrola Ekološkog pokreta OTPOR je 24.04.2014.god. izvršila eksperiment koliko rijeka Bosan kada nadođe nosi sa sobom erozivnog materijala. Tom prilikom smo ustanovili da 1 litar vode u sebi sadrži 10,45 g sedimenta, odnosno 1 metar kubni u sebi sadrži 10,45 kg hmulja.Kako je u ljetnom periodu prosjećni protok kroz Zenicu 120 metara kubnih proizilazi da u jednoj sekundi na mjernom mjestu voda pronese 1,035 tona erozivnog materijala odnosno za jedan sat 3726 tona.

Poplave koje su zadesile našu državu ovih dana posebno se odrazila na tok rijeke Bosne. Nakon povlačenja vode sa Ušća Babine rijeke i Bosne gdje je voda imala smanjenu brzinu ostale su na stotine tona erozivnog materijala o čemu govore slike. OTPOR će sa ovim rezultatima upoznati sve nivoe Vlasti kao i potencijalne kreditore, EBRD i EIB kojima je EP BiH poslala lažirane podatke od strane Instituta IPSA.

Naša strahovanja da će se javiti klizišta u blizini Vranduka su se nažalost obistinila i u blizini budućeg ulaza kanala u planinu Lastva uz samu prugu, iznad i ispod naselja Ljubetovo pokrenulo se klizište a također kritična je sitvacija i na području najopasnijeg klizišta u BiH u Hecama. U cilju podizanja svijesti formirana je stranica STOP IZGRADNJI HE JANJIĆI I HE VRANDUK (facebook) kojoj je pristupilo za 24 sata 160 Zeničana. Cilj formirane stranice je da uz dosadašnjih prikupljenih 2200 potpisa u narednim danima prikupimo 20 000 potpisa građana koji stanuju iznad i ispod budućih hidroelektrana. Peticija će biti dostavljena navedenim bankama kao i institucijama Vlasti.

Očekujemo od medija da objektivno informišu o opasnostima koje sa sobom nosi eventualna izgradnja navedenih HE. Ovo se posebno odnosi na javne emitere koji moraju biti u službi građana a ne političkih stranaka. Eventualnom izgradnjom hidroelektrana nivo hmulja bi se svake godine povećavao za najmanje 30 cm zbog zastoja toka rijeke tako da bi se podizao nivo vode u jezeru što bi za par godina ugrozilo put M- 17 i željezničku prugu. Čišćenje tog taloga reda veličine više miliona tona bi koštalo EP BiH dd Sarajevo više od cijene proizvedene električne energije jer da napomenemo snaga HE Janjići je svega 13 MW a HE Vranduk 19 MW, radi poređenja HE Jablanica ima snagu preko 200 MW.

Umjesto navedenih centrala mi smo u više navrata pismeno predlagali EP BiH da na planini Vepar izgradi vjetroelektrane (8 stubova snage 40 MW) čija bi izgradnja koštala 40 miliona KM. Na ovaj način bi samo na HE Vranduk uštedili 90 miliona KM kojeg bi mogli upotrebiti za zapošljavanje mladih. Navedene činjenice opravdano navode na sumnju da se u ovom slučaju radi o pranju novca i kriminalnim radnjama o čemu je Tužilaštvo i SIPA više puta upoznato.