Portal 072info

Pozitivan rezultat poslovne saradnje stručnog tima ljekara hirurških i internističkih disciplina u našoj Ustanovi

U prvoj sedmici mjeseca maja dr Arvin Imamović, mladi doktor porijeklom iz Zenice koji živi i radi u Gracu (Austrija) je boravio kao gost u našoj Ustanovi u Službi za hirurške bolesti. Oblast stručnog zanimanja dr Imamovića je laparoskopija i endoskopija, a inicijalni razlog boravka je prvenstveno jedan vid stručne saradnje i razmjene stečenih stručnih iskustava sa kolegama iz Službe za hirurške bolesti. U toku boravka u Službi za hirurške bolesti dr Imamović je bio aktivni sudionik u stručnim sastancima kolegija Službe kao i u vizitama pacijenata.

Pozitivan rezultat pomenute stručne saradnje i razmjena stečenih stručnih iskustava je i činjenica da su u prvoj sedmici mjeseca maja urađene tri složene laparoskopske operacije rješavanja hijatalne hernije.

Ova vrsta operativnog zahvata je urađena po prvi put u našoj Ustanovi i jedna je od složenijih operacija u laparoskopskoj hirurgiji. Operativne zahvate hijatalne hernije je obavio stručni tim hirurga Službe za hirurške bolesti dr med.sci. Anhel Koluh, dr Elvis Cikotić i načelnik Službe za hirurške bolesti prim.dr Senad Dervišević kojima je dr Arvin Imamović bio supervizor. Navedene operacije su rezultat kontinuirane edukacije hirurga iz područja laparoskopske hirurgije u Kliničkom bolničkom centru „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu, kao i u Agaplesion Klinici Markus Krankenhaus u Frankfurtu (Njemačka).

Postoperativni tok kod tri operisana pacijenta protekao je uredno, pacijenti se osjećaju dobro i zadovoljni su urađenim operativnim zahvatima hijetalne hernije.

Važno je istaći da se cijela dijagnostika oboljenja hijetalne hernije, operativnog zahvata te postoperativnog toka može obaviti u našoj Ustanovi.

Svakako se nadamo nabavci opreme za mjerenje pehametrije i manometrije, čime bi se upotpunila dijagnostika drugih oboljenja vezanih za jednjak i ezofagogastrični prijelaz.

Dijagnostika oboljenja i postoperativni tok je urađen u uskoj saradnji sa anesteziolozima, internistima endoskopičarima i radiolozima, a posebno:

  • Mr. sci. prim. dr Husremović Haris, specijalist interne medicine
  • Dr Šefkija Abdijević, specijalist interne medicine
  • Dr. med. sci. prim. Merlina Kalajdžija,specijalist iz anesteziologije sa reanimacijom i
  • instrumentarkama, anestetičarma i medicinskim osoblje Službe za hirurške bolesti koji su svojim iskazanim profesionalizmom pomogli izvođenju operativnog zahvata.

Posebnu zahvalnost za nesebično zalaganje i kolegijalan odnos u stručnoj saradnji stručni tim hirurga Službe za hirurške bolesti izražava dr Imamović Arvinu sa željom i očekivanjem da se ovaj vid profesionalne saradnje nastavi i u budućnosti.

Iako ova zdravstvena usluga nije finansirana od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona ljekari naše Ustanove su svojom stručnošću pružili kvalitetniji i veći nivo zdravstvene usluge pacijentima sa ovom vrstom oboljenja.

Nadamo se da će Zavod zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona i Ministarstvo zdravstva Ze-do kantona prepoznati korist koju ovom zdravstveniom uslugom dobivaju pacijenti, te obezbijediti finansijska sredstva za finansiranje ove vrste zdravstvene usluge.

kbze.ba

Podijelite članak