Portal 072info

Pozitivan rezultat poslovne saradnje stručnog tima ljekara hirurških i internističkih disciplina u našoj Ustanovi

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

U prvoj sedmici mjeseca maja dr Arvin Imamović, mladi doktor porijeklom iz Zenice koji živi i radi u Gracu (Austrija) je boravio kao gost u našoj Ustanovi u Službi za hirurške bolesti. Oblast stručnog zanimanja dr Imamovića je laparoskopija i endoskopija, a inicijalni razlog boravka je prvenstveno jedan vid stručne saradnje i razmjene stečenih stručnih iskustava sa kolegama iz Službe za hirurške bolesti. U toku boravka u Službi za hirurške bolesti dr Imamović je bio aktivni sudionik u stručnim sastancima kolegija Službe kao i u vizitama pacijenata.

Pozitivan rezultat pomenute stručne saradnje i razmjena stečenih stručnih iskustava je i činjenica da su u prvoj sedmici mjeseca maja urađene tri složene laparoskopske operacije rješavanja hijatalne hernije.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Ova vrsta operativnog zahvata je urađena po prvi put u našoj Ustanovi i jedna je od složenijih operacija u laparoskopskoj hirurgiji. Operativne zahvate hijatalne hernije je obavio stručni tim hirurga Službe za hirurške bolesti dr med.sci. Anhel Koluh, dr Elvis Cikotić i načelnik Službe za hirurške bolesti prim.dr Senad Dervišević kojima je dr Arvin Imamović bio supervizor. Navedene operacije su rezultat kontinuirane edukacije hirurga iz područja laparoskopske hirurgije u Kliničkom bolničkom centru „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu, kao i u Agaplesion Klinici Markus Krankenhaus u Frankfurtu (Njemačka).

Postoperativni tok kod tri operisana pacijenta protekao je uredno, pacijenti se osjećaju dobro i zadovoljni su urađenim operativnim zahvatima hijetalne hernije.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Važno je istaći da se cijela dijagnostika oboljenja hijetalne hernije, operativnog zahvata te postoperativnog toka može obaviti u našoj Ustanovi.

Svakako se nadamo nabavci opreme za mjerenje pehametrije i manometrije, čime bi se upotpunila dijagnostika drugih oboljenja vezanih za jednjak i ezofagogastrični prijelaz.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Dijagnostika oboljenja i postoperativni tok je urađen u uskoj saradnji sa anesteziolozima, internistima endoskopičarima i radiolozima, a posebno:

  • Mr. sci. prim. dr Husremović Haris, specijalist interne medicine
  • Dr Šefkija Abdijević, specijalist interne medicine
  • Dr. med. sci. prim. Merlina Kalajdžija,specijalist iz anesteziologije sa reanimacijom i
  • instrumentarkama, anestetičarma i medicinskim osoblje Službe za hirurške bolesti koji su svojim iskazanim profesionalizmom pomogli izvođenju operativnog zahvata.

Posebnu zahvalnost za nesebično zalaganje i kolegijalan odnos u stručnoj saradnji stručni tim hirurga Službe za hirurške bolesti izražava dr Imamović Arvinu sa željom i očekivanjem da se ovaj vid profesionalne saradnje nastavi i u budućnosti.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Iako ova zdravstvena usluga nije finansirana od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona ljekari naše Ustanove su svojom stručnošću pružili kvalitetniji i veći nivo zdravstvene usluge pacijentima sa ovom vrstom oboljenja.

Nadamo se da će Zavod zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona i Ministarstvo zdravstva Ze-do kantona prepoznati korist koju ovom zdravstveniom uslugom dobivaju pacijenti, te obezbijediti finansijska sredstva za finansiranje ove vrste zdravstvene usluge.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

kbze.ba

Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME