Portal 072info

Poznata visina regresa u državnim institucijama BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 102. sjedinici je donijelo Odluku o visini regresa za godišnji odmor zaposlenim u institucijama BiH za 2018. godinu.

U članu 2 stoji kako se zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine utvrđuje pravo na regres za godišnji odmor za 2018. godinu u visini od 300,00 KM.

Obračun i isplata regresa za godišnji odmor za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine za 2018. godinu vrši se u skladu sa odredbama Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na regres za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine, piše u članu 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se institucije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora, naveli su iz VIjeća ministara BiH.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku BiH”.

Podijelite članak