Praksa najviših sudova u BiH dostupna građanima

sud
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Portal sudske prakse koji sadrži stavove sudske prakse, odluke i pravna shvatanja najviših sudova u Bosni i Hercegovini dostupan je javnosti.

Portal sudske prakse u Bosni i Hercegovini koji je izradilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) dostupan je široj profesionalnoj zajednici i građanima od 1. februara 2022. godine.

Portal pruža mogućnost uvida u više od 3.000 stavova Suda BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije BiH i Apelacionog sud Brčko distrikta BiH. Osim stavova sudske prakse, na Portalu je moguće pronaći i izabrane odluke te pravna shvatanja najviših sudova u BiH.

Portal je dio Baze sudske prakse koju je razvilo VSTV BiH na inicijativu najviših sudova u Bosni i Hercegovini kako bi se unaprijedila transparentnost, efikasnost i efektivnost procesa upravljanja predmetima koji su značajni za sudsku praksu u BiH.

Pomoći sudovima

Halil Lagumdžija, predsjednik VSTV-a BiH, je istakao da Baza sudske prakse prvenstveno treba pomoći sudovima najviše instance da imaju brz i jednostavan pristup svojim sudskim stavovima, te na taj način ubrzati upoznavanje sudija sa već zauzetim stavovima tog suda i ujednačavanju sudske prakse prije donošenja odluke.

– Ovaj sistem evidencije stavova će u konačnici omogućiti i najvišim sudovima da se međusobno upoznaju sa stavovima po istim pitanjima, a sve u cilju bolje harmonizacije – rekao je predsjednik Lagumdžija.

Iako je prvenstveno namijenjena sudijama, Baza sudske prakse od danas je dostupna cjelokupnoj javnosti. Sadržaj Baze moguće je pretraživati putem Portala sudske prakse na jednostavan način.

– Benefite ovog projekta će svakako osjetiti cjelokupna profesionalna zajednica i javnost koja će imati mogućnost da se na jednom mjestu informiše o stavovima sudske prakse, odlukama i pravnim shvatanjima sudova najviših instanci što će svakako doprinijeti unapređenju pravne sigurnosti – rekao je Admir Suljagić, direktor Sekretarijata VSTV-a BiH.

Baza sudske prakse je razvijena u saradnji sa Programom za Zapadni Balkan AIRE centra i uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Evropske unije.

Sudska praksa

Biljana Breithvajte, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE centra, naglasila je da dostupnost pravosnažnih odluka najviših sudova predstavlja neophodan preduvjet za harmonizaciju prakse zbog čega je AIRE centar podržao inicijativu sudova i zajedno sa VSTV-om BiH pokrenuo izradu Baze sudske prakse.

– Baze sudske prakse će omogućiti građanima da saznaju kako se donose odluke na nivou najviših sudova u BiH. Pristup stavovima sudske prakse, odlukama i pravnim shvatanjima doprinosi boljem razumevanju rada sudova i jača poverenje u pravosudni sistem – zaključila je direktorica Breithvajte.

Portalu sudske prakse moguće je pristupiti putem internet stranice sudskapraksa.pravosudje.ba. Korištenje Portala je besplatno, a isti sadržaj je dostupan članovima pravosudne zajednice i javnosti.