AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Predbračni ugovor je ugovor koji zaključuju budući supružnici prije stupanja u brak. Ovim ugovorom uređuju se njihovi imovinski odnosi. Drugim riječima, predbračnim ugovorom budući supružnici raspoređuju svoju trenutnu, ali i buduću imovinu za slučaj razvoda.

Sklapanjem ovih ugovora nastoje se izbjeći nepotrebni sudski procesi ukoliko dođe do razvoda braka. Neki će reći kako je sve lako dok ima ljubavi i novca, no kada toga ponestane, počinje djelidba svega. Stoga ona stara “čist račun, duga ljubav” u potpunosti opravdava potpisivanje ovakvog ugovora.

Sklapanje predbračnih ugovora relativno je nova praksa kod nas, kaže advokatica Alma Prnjavorac.

“Donošenjem Porodičnog zakona Federacije BiH od 2005. godine uvrštena je i mogućnost dogovora između budućih bračnih partnera o imovinskim odnosima. To omogućava potpisivanje predbračnog ugovora ili ostavlja mogućnost dogovora u toku trajanja braka. Predbračni ugovor regulira odnose u budućem zajedničkom životu.”

Predbračni ugovor bi trebao otkloniti sve nejasnoće na koje bi se tokom braka moglo naići, ističe Prnjavorac. Počevši od izdvajanja sredstava za zajedničke kredite do imovine koja je stečena prije braka, pa i imovine koja je kupljena prije braka, ali nije otkupljena, dodaje ona.

Advokatica Prnjavorac smatra da se važno o ovim pitanjima posavjetovati kod advokata ili notara. Njeno je mišljenje da ljudi olako stupaju u brak, ne razmišljajući o mnogim važnim stvarima pa i o imovini zbog koje nerijetko tokom kasnijih godina dođe do problema.

“Veliki broj bračnih nesporazuma javlja se upravo zbog imovine. Naša praksa pokazuje da do promjene u odnosima partnera dolazi i u slučaju gubitka posla. Tada testirate kakva je realna situacija. E u tom slučaju je dobro da ste se ranije dogovorili. Osoba koja ima iskrene namjere obično u ovim incidentnim situacijama saznaje da je sama.”

Postoje i slučajevi kada porodice budućih supružnika insistiraju na sklapanju predbračnih ugovora kako bi obično ona porodica koja je imućnija zaštitila svoju imovinu u slučaju kasnijih problema.

BiH je među posljednjima koja je uvela u praksu ovu odredbu Zakona.
U praksi potpisivanje ovih ugovora košta od 300 do 2 hiljade KM. Ne vrši se provjera imovine, riječ je o dogovoru budućih supružnika o podjeli imovine prije sklapanja braka, priča nam Alma Prnjavorac.

“Ovim ugovor se ne raspoređuje samo imovina, nego i prihodi, od kupnje stana, automobila, školovanja djece.”

Nemar bračnog partnera, pogrešna ulaganja jednog od njih mogu ugroziti cijelu porodicu. Advokatica nas napominje kako je naš sistem takav da sve što se ne može naplatiti od jednog partnera, naplatit će se od drugog partnera.

Iako u tom slučaju neće mnogo pomoći, predbračni ugovor ipak će olakšati sudske procedure.